Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

UBND THÀNH PHỐ……TRƯỜNG TH…….

Bạn đang xem: 1/4 của một số bằng 75 thì số đó là

Họ và tên:Lớp 5…………………………….
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐIHỌCKÌ INĂM HỌC: 2020 – 2021Môn: TOÁN5.Thời gian: 40 phút(Không kể thời hạn giao đề)

Chọn câu trả lời đúng duy nhất ở những câu 1, câu 3, câu 5, câu 6, câu 8 và tiến hành theo yêu cầu ở các câu 2, câu 4,câu 7, câu 9, câu 10.

Câu 1:(1 điểm) (M1) Số thập phân “tám đối kháng vị, hai phần nghìn” được viết là:

*

Câu 3:(1 điểm) (M2) Số to nhất trong những số: 7,85 ; 6,58 ; 8,95 là:

A. 7,85B. 6.58C. 8,95

Câu 4:(1 điểm) (M1) Đúng ghi Đ, không nên ghi S

*

Câu 5.(1 điểm)(M3)Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 2 m và chiều rộng 5 m thì diện tích hình chữ nhật trên là:

A. 10m2B. 10 mC. 100m2

Câu 6.( 1điểm) (M1) Một con voi nặng 3tấn. Hỏi con voi đó nặng từng nào ki-lô-gam?

A. 30kgB. 3000kgC. 30kg

Câu 7:(1 điểm) Đặt tính rồi tính. (M2)

a. 5,1 + 4,6b. 7,4 – 3,1c. 2,5 x 2d. 8,8 : 4

Câu 8:(1 điểm) (M3) Lớp 5A bao gồm 40 học tập sinh, trong những số ấy số học sinh nữ là 30 em sót lại là học sinh nam. Tỉ số tỷ lệ của học viên nữ và học viên lớp 5A là:

A. 0,75B. 0,75%C. 75%

Câu 9:(1 điểm). (M3) tải 3kg con đường hết 45.000 đồng. Tìm mua 5kg đường như thế hết bao nhiêu tiền?

Câu 10:(1điểm) (M4) Tính nhanh

16 x 40 + 16 x 460 + 16 x 500

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5

*
*

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Trường tiểu học………………Họ cùng tên:…………………Lớp: 5ABÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ IMôn : Toán – Lớp 5Năm học: 2020 – 2021Thời gian làm cho bài: 40 phút

Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng (Câu 1, 2, 3, 4, 8):

Câu 1(1 điểm).

a, láo số 2 được viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,034B. 0,234C. 23,4D. 2,34

b, Chữ số 8 trong những 36,082 thuộc sản phẩm nào?

A. Hàng đối kháng vịB. Mặt hàng phần mườiC. Hàng phần trămD. Hàng phần nghìn

Câu 2(1 điểm). Trong số số: 69,54; 9,07; 105,8; 28,3. Số bé bỏng nhất là:

A. 69,54B. 9,07C. 105,8D. 28,3

Câu 3(1 điểm). Số thập phân thích hợp để viết vào nơi chấm của 6hm2 47m2= ……hm2là:

A. 6,0047B. 6,047C. 6,47D. 0,647

Câu 4(1 điểm). Kiếm tìm x, biết: x x 0,125 = 1,09. Vậy x là:

A. 0,872B. 87,2C. 8,72D. 872

Câu 5(1 điểm). Đặt tính rồi tính:

a, 493,58 + 38,496b, 970,5 – 184,68c, 24,87 x 5,6d, 364,8 : 3,04…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6(1 điểm). Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

a. Tỉ số phần trăm của hai số 10,26 với 36 là 2,85%.☐

b. 65% của một vài là 78. Vậy số đó là: 120.☐

Câu 7(1 điểm). Viết số tương thích vào khu vực chấm sẽ được câu trả lời đúng:

Mua 3kg đường cùng loại đề xuất trả 54 000 đồng. Vậy download 6,5kg đường như vậy phải trả nhiều hơn ……………………… đồng.

Câu 8(1 điểm). May một bộ áo quần hết 3,2m vải. Hỏi bao gồm 328,9m vải thì may được không ít nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn quá mấy mét vải?

A. 12 bộ quần áo, quá 25m vải.B. 12 bộ quần áo, thừa 2,5m vải.C. 102 cỗ quần áo, vượt 25m vải.D. 102 cỗ quần áo, thừa 2,5m vải.

Câu 9(1 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích s là 340,2m2 và chiều nhiều năm là 32,4m. Tính chu vi của mảnh đất đó.

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10(1điểm). Hãy tìm hiểu lãi suất gửi bank ở địa phương em cùng tính xem ví như gửi đôi mươi 000 000 đồng thì sau đó 1 tháng cả số chi phí gửi cùng tiền lãi là bao nhiêu?

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề Toán 5 học tập kì 1

Câu 1(1 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm

a, Khoanh vào D.b, Khoanh vào C.

Câu 2(1 điểm). Khoanh vào B.

Câu 3(1 điểm). Khoanh vào A.

Câu 4(1 điểm). Khoanh vào C.

Câu 5(1điểm). Mỗi ý đúng 0,25 điểm

a, 493,58 + 38,496 = 532,076b, 970,5 – 184,68 = 785,82c, 24,87 x 5,6 = 139,272d, 364,8 : 3,04 = 120

Câu 6(1 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm

a, S b, Đ

Câu 7(1 điểm). 63 000.

Câu 8(1 điểm). Khoanh vào D.

Câu 9(1 điểm).

Bài giải

Chiều rộng mảnh đất nền đó là:

340,2 : 32,4 = 10,5 (m)

Chu vi mảnh đất nền đó là:

(32,4 + 10,5) x 2 = 85,8 (m)

Đáp số: 85,8 m.

Câu 10(1 điểm). HS tự contact thực tế rồi làm.

Chẳng hạn: lãi vay gửi ngân hàng là 0,5% một tháng.

Số tiền lãi sau một tháng là:

20 000 000 : 100 x 0,5 = 100 000 (đồng)

Sau một mon cả số chi phí gửi cùng tiền lãi là:

20 000 000 + 100 000 = trăng tròn 100 000 (đồng)

Đáp số: 20 100 000 đồng.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 1

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1:Em hãy khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng.

1) Số phù hợp viết vào vị trí chấm (…) để: 3kg 3g = … kg là:

A. 3,3

B. 3,03

C. 3,003

D. 3,0003

2) Phân số thập phân 834/10 được viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

3) trong các số thập phân 42,538; 41,835; 42,358; 41,538 số thập phân lớn nhất là:

A. 42,538

B. 41,835

C. 42,358

D. 41,538

4) download 12 quyển vở không còn 24 000 đồng. Vậy sở hữu 30 quyển vở như thế hết số tiền là:

A. 600 000 đ

B. 60 000 đ

C. 6 000 đ

D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống.

*

Phần II. Phần tự luận:

Bài 1:

1) Đặt tính rồi tính.

*

2) Viết số thích hợp vào ô trống (…)

*

Bài 3:Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật, bạn ta dùng một số loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần từng nào viên gạch nhằm lát bí mật nền hộ gia đình đó, hiểu được căn phòng tất cả chiều rộng 6m, chiều dài 9m? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 2

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC………..

Môn: Toán– Lớp 5(Thời gian làm bài: 40 phút)

Phần I:Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1:Số “Bốn mươi bảy phẩy bốn mươi tám” viết như sau:

A. 47,480

B. 47,0480

C. 47,48

D. 47,048

Câu 2:Biết 12,□4 2

Câu 2:Tính:

*

Câu 3:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m và gấp rất nhiều lần chiều rộng. Hiểu được cứ 100m2thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được bao các kg thóc?

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 3

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC………..

Môn: Toán– Lớp 5(Thời gian có tác dụng bài: 40 phút)

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Chữ số 8 trong số 30,584 có mức giá trị là:

*

c) Số bự nhất trong các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

A. 4,963B. 4,693C. 4,639

d) Số 0,08 đọc là:

A. Không phẩy tám.B. Không, ko tám.C. Ko phẩy ko tám.

Bài 2:Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân :

*

Bài 4: Viết số tương thích vào nơi chấm:

a) 5 m2= ……………………………cm2b) 2 km2= ………………………hac) 2608 m2= …………dam2……………m2d) 30000hm2= ………………… ha

Bài 5:Tính kết quả:

*

Bài 6:8 tín đồ đắp xong một phần đường trong 6 ngày. Hỏi mong mỏi đắp chấm dứt đoạn mặt đường đó vào 4 ngày thì đề xuất cần từng nào người?

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp hoặc đáp án đúng.

Câu 1. (0,5 điểm). Số thập phân có tía nghìn, một đối chọi vị, bảy phần trăm được viết là:

A. 3100,1

B. 3001,70

C. 3001,07

D. 3010,07

Câu 2. (0,5 điểm). Chữ số 5 trong số thập phân 127,056 có giá trị là:

*

Câu 3. (0,5 điểm). Quý hiếm của biểu thức 70 + 8 + 0,6 + 0,005 là:

A. 78,65

B. 78,0605

C. 78,605

D. 78,6005

Câu 4.(0,5 điểm). Số phù hợp điền vào khu vực chấm 8,06 ha = ………. M2là:

A. 86000

B. 80060

C. 80006

D. 80600

*

ta được:

A. 16%

B. 25%

C. 46%

D. 64%

Câu 6.(0,5 điểm). Thiết lập 4 m vải buộc phải trả 320 000 đồng. Tìm mua 6,8 m vải thuộc loại nên trả nhiều hơn thế bao nhiêu tiền?

A. 224 000 đồng

B. 544 000 đồng

C. 80 000 đồng

D. 2 176 000 đồng

Câu 7.(0,5 điểm). Các bạn Việt cài 15 quyển vở giá bán 5000 đồng một quyển thì vừa không còn số tiền sẽ có. Cùng với số tiền đó nếu thiết lập vở với giá 7500 đồng một quyển thì các bạn Việt thiết lập được từng nào quyển vở?

A. 10 quyển

B. 20 quyển

C. 15 quyển

D. 30 quyển

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Nối từng phân số (hỗn số) với số thập phân bởi nó.

*

Câu 9.(0,5 điểm). Điền số thích hợp vào vị trí trống.

Sau khi đi nhà sách mua đồ dùng học tập, em được cô bán sản phẩm trả lại 50 000 đồng với đủ 3 nhiều loại giấy bạc trăng tròn 000 đồng, 10 000 đồng, 5 000 đồng. Vậy số tờ giấy bội nghĩa mỗi các loại em có thể nhận được là:

a) ………….tờ 20 000 đồng, …………tờ 10 000 đồng, ………..tờ 5 000 đồng.

b) ………….tờ trăng tròn 000 đồng, …………tờ 10 000 đồng, ………..tờ 5 000 đồng.

Câu 10.(2 điểm). Đặt tính rồi tính.

a. 75,18 + 16,754

…………………

…………………

…………………

b. 345,1 – 17,25

…………………

…………………

…………………

c. 25,8 x 3,02

…………………….

…………………….

…………………….

d. 43,5 : 0,58

…………………….

…………………….

…………………….

Câu 11. (2 điểm). Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng lớn 45m và bởi 2/3 chiều dài.

a. Tính diện tích s mảnh vườn?

b. Trên miếng vườn đó, người ta trồng rau hết 80% diện tích. Tính diện tích đất còn lại chưa được sử dụng?

Câu 12. (1 điểm). Tính nhanh.

*

Câu 9.(0,5 điểm). Số tờ giấy bạc đãi mỗi một số loại em có thể nhận được là:

a) 1 tờ 20000 đồng, 2 tờ 10000 đồng, 2 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

b) 1 tờ 20000 đồng, 1 tờ 10000 đồng, 4 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

Câu 10.(2 điểm) – học viên đặt tính, tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm.

75,18 + 16,754 = 91,934

345,1 – 17,25 = 327,85

25,8 x 3,02 = 77,916

43,5 : 0,58 = 75

(Nếu đặt tính viết chưa thẳng cột trừ 0,25 điểm)

Câu 11. (2 điểm)

Chiều lâu năm mảnh vườn cửa là: 45 : 2/3 = 67,5 (m) (0,5 điểm)

Diện tích miếng vườn là: 67,5 x 45= 3037,5 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích trồng rau xanh là 3037,5 x 80 :100 = 2430 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích còn lại là: 3037,5 – 2430 = 607,5 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: 3037,5 m2; 607,5 m2

* lưu giữ ý: – trường hợp HS tuân theo cách khác cơ mà đúng thì cũng khá được tính điểm tương đương. Khi

HS chiếu lệ trừ tỉ số phần trăm mà không tồn tại ký hiệu tỉ số xác suất (100% – 80% = 20%)

thì trừ một phần hai số điểm của phép tính đó.

Câu 12(1 điểm) Tính nhanh

*

= 0,75 x 1 + 0,75 x 29 + 0,75 x 30 + 0,75 x 40 (0,5 điểm)

= 0,75 x (1+ 29 + 30 + 40) (0,25 điểm)

= 0,75 x 100 = 75 (0,25 điểm)

Đề thiToán lớp 5học kì 1 – Đề 1

Bài 1(1 điểm). A) lưu lại cách đọc những số sau:

555,035:……………………………………………………………………………………….

*

:………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Viết số thập phân gồm:

– Tám solo vị, chín phần trăm:………………………………………………………………………………………….

– hai nghìn không trăm mười tám đối kháng vị, bốn phần nghìn:………………………………………………….

Bài 2(1 điểm). Điền dấu >, 2= ……………..m2

9 tấn 5 tạ = …………..tấn

5 tiếng 15 phút = …………giờ

Bài 6(2 điểm). Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 76m. Chiều rộng bởi 60% chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh sân vườn đó.

b) tín đồ ta sử dụng 8% diện tích mảnh vườn làm lối đi. Tìm diện tích lối đi.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 7(1 điểm). Lãi suất tiết kiệm 1 tháng là 0,65%. Để sau 1 tháng nhận ra tiền lãi là 780000 đồng thì khách hàng phải gửi bao nhiêu tiền?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

Bài 8(1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) quý hiếm của chữ số 6 tại vị trí thập phân trong các 63,546 là:

A. 6

B. 60

*
*

A. 75,8

B. 75,08

C. 75,008

D. 75,80

3) trong các số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số nhỏ bé nhất là:

A. 4,686

B. 4,688

C. 4,868

D. 4,288

4) 45% của 120 là:

A. 540

B. 54

C. 45

D. 12

Đáp án: Đề chất vấn học kì 1 Môn Toán lớp 5

Bài 1(1 điểm). A)

555,035: Năm trăm năm mươi lăm phẩy không trăm tía mươi lăm

b) Viết số thập phân gồm:

– Tám đơn vị, chín phần trăm: 8,09

– nhì nghìn ko trăm mười tám đối chọi vị, tứ phần nghìn: 2018,004

Bài 2(1 điểm). Điền dấu >, 533,99

536,4 = 536,400;

98,532 > 98,45

Bài 3(2 điểm). Đặt tính rồi tính

KQ: 758,7 + 65,46 = 824,16

4,62 x 35,4 = 163,548

234,8 – 87 = 147,8

225,54 : 6,3 = 35,8

Bài 4(1 điểm). Tìm kiếm X biết:

a) X – 13,1 = 7,53 x 6

X – 13,1 = 45,18

X = 45,18 + 13,1

X = 58,28

b) 21 x X = 9,45 : 0,1

21 x X = 94,5

X = 94,5 : 21

X = 4,5

Bài 5(1 điểm). Viết số thập phân thích hợp vào nơi chấm:

8 km 62 m = 8,062 km

2018 dm2= 20,18 m2

9 tấn 5 tạ = 9,5 tấn

5 tiếng 15 phút = 5,25 giờ

Bài 6(2 điểm). Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 76 m. Chiều rộng bởi 60% chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh vườn đó.

b) tín đồ ta sử dụng 8% diện tích s mảnh vườn làm cho lối đi. Tìm diện tích s lối đi.

Bài giải

60% = 3/5

Sơ đồ:

*

Chiều rộng miếng vườn là:

76 : (3+5) x 3 = 28,5 (m)

Chiều dài mảnh sân vườn là:

76 – 28,5 = 47,5 (m)

Diện tích mảnh vườn:

28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi:

1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)

Đáp số: diện tích mảnh vườn cửa 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi 108,3 (m2)

Bài 7(1 điểm). Lãi suất tiết kiệm ngân sách 1 mon là 0,65%. Để sau 1 tháng nhận ra tiền lãi là 780000 đồng thì quý khách hàng phải gửi bao nhiêu tiền?

Bài giải

Số tiền quý khách phải gởi là:

780000 : 0,65 x 100= 120000000 (đ)

Bài 8(1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) quý hiếm của chữ số 6 ở đoạn thập phân trong những 63,546 là:

*

B. 75,08

3) trong các số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số bé xíu nhất là:

D. 4,288

4) 45% của 120 là:

B. 54

Đề thiToán lớp 5học kì 1 – Đề 2

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu 1:(M1 – 1 đ)

a) Số “Bốn mươi bảy đơn vị chức năng bốn phần mười cùng tám phần trăm” viết như sau:

A. 47,480

B. 47,48

C. 47,0480

D. 47,048

b) Phân số thập phân 834/10 được viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

Câu 2:(M1 – 1 đ)

a)- thay đổi số thập phân 3, 03 thành lếu láo số là:

*

Câu 3:(M2 – 1 đ)

a)-Mua 2 quyển vở hết 24000 đồng. Vậy cài đặt 10 quyển vở như thế hết số tiền là:

A. 60 000 đ

B. 600 000 đ

C. 240 000 đ

D. 120 000 đ

b) Lớp học có 25 học tập sinh, trong các số ấy có 13 nữ. Số học sinh nữ chỉ chiếm bao nhiêu tỷ lệ của lớp học tập đó?

A. 13 %

B. 25%

C. 52 %

D. 25 %

Câu 4: (M2 – 1 đ)

*

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

b)-Tìm 15 % của 320 kg là

A. 320

B. 15

C. 48

D. 32

Câu 5: (M2 – 1 đ)

a) Vẽ độ cao cho tam giác ABC sau. Biết cạnh lòng BC

*

b) mang lại hình chữ nhật ABCD có chiều lâu năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 centimet (như hình vẽ). Diện tích hình tam giác MDC phía bên trong hình chữ nhật là bao nhiêu?

*

Diện tích hình tam giác MDC là:

Câu 6:(M2 – 1 đ) Nối vế A với vế B đến phù hợp.

*

II.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 – 1 đ)

a) (128,4 – 73,2): 2,4 – 18,32

b) 8,64: (1,46 + 3,34) + 6,32

Câu 8: kiếm tìm x (M 3 – 1 đ)

25: x = 16: 10

210: x = 14,92 – 6,52

Câu 9: (M 3 – 1 đ)

Một hình chữ nhật ABCD có chiều nhiều năm 12, 15 m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Fan ta cắt 1 phần đất AMD có mẫu mã tam giác (như hình vẽ). Biết DM = 1/3 CD

*

Tính:

a) diện tích s phần đất sẽ cắt?

b) diện tích đất còn lại?

Câu 10: (M 4 – 1 đ)

Cho một số có nhị chữ số, lúc ta viết thêm vào bên trái số kia một chữ số 1 thì tổng của số mới và số đã cho rằng 168. Kiếm tìm số đã cho.

Đáp án: Đề bình chọn học kì 1Môn Toán lớp 5

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

*

Đường cao AH = h

*

Diện tích hình tam giác MDC là:

6 x 4 : 2 = 12 cm2

Câu 6:(M2 – 1 đ) Nối vế A với vế B mang đến phù hợp.

*

I.Tự Luận(4 điểm)

Câu 7:Tính biểu thức(M 3 – 1 đ)
*

Câu 9

Chiều rộng lớn hình chữ nhật:

*

Diện tích hình tam giác ADM

4,86 x 8,1 : 2 = 19,638 (m2)

Diện tích khu đất còn lại:

59,049 – 19,683 = 39, 366 (m2)

Đáp số: a) 19,638 m2

b) 39, 366 m2

Câu 10:(M 4 – 1 đ)

Khi viết thêm 1 vào bên trái một số có nhì chữ số,

ta được một số trong những có cha chữ số, hơn số cũ 100 đối kháng vị.

Số đã mang đến là:

(168 – 100): 2 = 34

Đáp số: 34

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁNLỚP 5– ĐỀ 1

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1:Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

1) Số tương thích viết vào chỗ chấm (…) để: 3kg 3g = … kilogam là:

A. 3,3

B. 3,03

C. 3,003

D. 3,0003

*

thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

3) trong những số thập phân 42,538; 41,835; 42,358; 41,538 số thập phân lớn số 1 là:

A. 42,538

B. 41,835

C. 42,358

D. 41,538

4) sở hữu 12 quyển vở không còn 24000 đồng. Vậy download 30 quyển vở như thế hết số chi phí là:

A. 600000 đ

B. 60000 đ

C. 6000 đ

D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống.

*

Phần II. Phần trường đoản cú luận:

Bài 1:

1) Đặt tính rồi tính.

*

Bài 2:Tìm x?

*

Bài 3:Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật, bạn ta dùng các loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần từng nào viên gạch nhằm lát kín đáo nền căn nhà đó, hiểu được căn phòng bao gồm chiều rộng 6m, chiều lâu năm 9m? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

ĐỀ THI HỌC KÌ 1MÔN TOÁN LỚP 5– ĐỀ 2

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Toán– Lớp 5

(Thời gian làm cho bài: 40 phút)

Phần I:Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1:Số “Bốn mươi bảy phẩy tư mươi tám” viết như sau:

A. 47,480

B. 47,0480

C. 47,48

D. 47,048

Câu 2:Biết 12,□4

*

Câu 3:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều nhiều năm 80m và gấp hai chiều rộng. Biết rằng cứ 100m2thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao các kg thóc?

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 3

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 8 trong các 30,584 có mức giá trị là:

A. 80

*

c) Số bự nhất trong các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

A. 4,963

B. 4,693

C. 4,639

d) Số 0,08 đọc là:

A. Ko phẩy tám.

B. Không, không tám.

C. Không phẩy không tám.

Bài 2: Viết những hỗn số sau dưới dạng số thập phân :

Bài 4: Viết số phù hợp vào vị trí chấm :

a) 5 m2= ……………………………cm2

b) 2 km2= ………………………ha

c) 2608 m2= …………dam2……………m2

d) 30000hm2= ………………… ha

Bài 5: Tính kết quả:

*

Bài 6: 8 tín đồ đắp hoàn thành một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi ao ước đắp kết thúc đoạn mặt đường đó vào 4 ngày thì đề xuất cần bao nhiêu người?

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Số thập phân gồm có: năm trăm; hai đối chọi vị; sáu phần mười; tám xác suất viết là:

A. 502,608

B. 52,608

C. 52,68

D. 502,68

2. Chữ số 6 trong những thập phân 82,561 có mức giá trị là:

*

A. 5,06

B. 5,600

C. 5,6

D. 5,60

4. Số mập nhất trong những số: 6,235; 5,325; 6,325; 4,235 là:

`A. 6,235

B. 5,325

C. 6,325

D. 4,235

5. Số thập phân 25,18 bằng số thập phân nào sau đây:

A. 25,018

B. 25,180

C. 25,108

D. 250,18

6. 0,05 viết dưới dạng phân số thập phân là:

*

II. Tự luận:

1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a. 8m 5dm = ……….m

b. 2km 65m=………..km

c. 5t 562 kilogam = ……tấn

d. 12m25dm2=……. M2

2. Bài bác toán

Mua 9 quyển vở hết 36000 đồng. Tìm mua 27 quyển vở như vậy thì hết từng nào tiền?

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 5

Bài 1.Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Em hay khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất mang đến mỗi thắc mắc sau đây:

1) Số gồm sáu trăm, tứ chục, hai đơn vị và tám phần mười viết là:

A. 6,428

B. 64,28

C. 642,8

D. 0,6428

2) Số tất cả năm nghìn, sáu trăm và hai phần mười viết là:

A. 5600,2

B. 5060,2

C. 5006,2

D. 56000,2

3) Chữ số 7 trong các thập phân 12,576 thuộc mặt hàng nào ?

A. Hàng đối kháng vị

B. Mặt hàng phần mười

C. Sản phẩm phần trăm

D. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 viết dưới dạng lếu số là:

*

5) nhị số trường đoản cú nhiên tiếp tục thích vừa lòng viết vào địa điểm chấm (… 2= ……..dm2

b) 6dm24cm2= ……..cm2

c) 23dm2=……m2

d) 5,34km2= …….ha

Bài 4. Tính:

*

Bài 5.Mua 15 cuốn sách Toán hết 135000 đồng. Hỏi mua 45 cuốn sách Toán hết bao nhiêu tiền?

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 6

Phần 1:Khoanh vào hiệu quả đúng.

Bài 1:Cho số thập phân 34,567 . Cực hiếm của chữ số 5 là:

a, 50

*

Bài 2:Chuyển phân số thập chia thành số thập phân là:

a, 61,5

b, 6,15

c, 0,615

d, 615

Bài 3:3m25dm2= ………..m2

a, 3,5

b, 3,05

c, 30,5

d, 305

Bài 4: Số thập phân nào không giống với gần như số thập phân còn lại?

a, 3,4

b, 3,04

c, 3,400

d, 3,40

Phần 2: từ bỏ luận

Bài 1: Chuyển những phân số thập phân sau thành số thập phân rồi đọc các số thập phân đó.

Bài 2:So sánh những số thập phân sau:

a, 7,899 cùng 7,9

b, 90,6 và 89,7

………………. ……………….

Bài 3:Xếp các số sau theo đồ vật tự từ nhỏ nhắn đến lớn

7,8 ; 6,79 ; 8,7 ; 6,97 ; 9,7

…………………………………………………………………………

Bài 4:Điền số thập phân tương thích vào vị trí chấm

a, 42dm4cm = …………………….dm

b, 2cm25mm2= ……………………cm2

c, 6,5ha = …………………….m2

d, 300g = ……………………..kg

Bài 5:Mua 15 bộ đồ dùng học toán hết 450 000 đồng . Hỏi mua 30 bộ vật dụng học toán như thế hết bao nhiêu tiền?

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 7

Phần I: Trắc nghiệm:

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

*

2. Viết số thập phân gồm có: Sáu mươi hai đơn vị, sáu phần mười, bảy xác suất và tám phần ngàn là:

A. 6,768

B. 62,768

C. 62,678

D. 62,867

3. Chữ số 6 trong các thập phân 8,962 có mức giá trị là:

*

A. 58,27

B. 58,270

C. 58,0027

D. 58,027

Phần II: từ bỏ luận:

1. Điền vết ( >; 2thu hoạch được 30kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 8

Phần I: Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng nhất.

*

là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,0007

Câu 2:(0.5 điểm) Viết số thập phân tương thích vào vị trí chấm 5km 302m = ……..km:

A. 5, 302

B. 53,02

C. 5,0302

D. 530,2

Câu 3:(0.5 điểm) Số to nhất trong các số 5,798; 5,897; 5,789; 5,879 là:

A. 5,798

B. 5,897

C. 5,789

D. 5,879

Câu 4:(0.5 điểm) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm: 7m22 dm2= …………dm2

A. 72

B. 720

C. 702

D. 7002

Câu 5:(1 điểm) mỗi xe đổ 2 lít xăng thì toàn diện số xăng mang lại 12 xe. Vậy từng xe đổ 3 lít thì số xăng đó đủ cho từng nào xe?

A. 18 xe

B. 8 xe

C. 6 xe

D. 10 xe

Câu 7:Một vườn hình chữ nhật có form size được ghi làm việc trên mẫu vẽ bên. Diện tích s của vườn là:

A. 18 km2

B. 18 ha

C. 18 dam2

D. 180 m2

Phần II: tự Luận

Câu 1:Tìm x

*

a. Tính chiều nhiều năm chiều rộng?

b. Tính diện tích phần đất có tác dụng nhà?

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 9

Bài 1:

a. (1đ) Viết số thập phân tương thích vào chổ chấm:

– Bảy solo vị, tám phần mười:………………………………………

– bốn trăm, năm chục, bảy phần mười, cha phần trăm:………………………

b. (1đ) chuẩn bị xếp những số thập phân sau: 6,35; 5,45; 6,53; 5,1; 6,04.

– Theo thứ tự từ nhỏ xíu đến lớn:………………………………………………………………

– Theo máy tự từ bự đến bé: ………………………………………………………………

Bài 2: Điền vệt ( > ; 2

Bài 3Tính:

*

Bài 5.Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

*

A. 7,0

B. 0,07

C. 70,0

D. 0,7

Bài 6.Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 90m, biết chiều rộng bằng 4/5 chiều dài.

Đề kiểm thân kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác tập dưới đây có kèm theo một số trong những câu vấn đáp A, B, C, D ( là đáp số , công dụng tính …) . Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng :

Câu 1:(0,5điểm) Viết số thập phân tất cả : ba trăm,hai solo vị,bốn phần trăm,hai phần chục nghìn

A. 32,042 B. 302,0042

C. 302,4020 D. 302,0402

Câu 2:(0,5điểm) Viết số đo 821m bên dưới dạng số thập phân có đơn vị chức năng là km :

A. 82,1km B. 8,21km

C. 0,821km D.0,0821km

Câu 3:Tính quý giá của a + b , biết rằng a = 508 ; b = 1,34 :

A. 509,34 B. 6,42

C. 50934 D.642

*

A. Năm cha phần bảy

B. Năm và tía phần bảy

C. Năm mươi cha phần bảy

D. Năm, tía phần bảy

Câu 5:(1điểm) Một ngày có 5 xe ô tô chở thóc về kho, trung bình từng xe chở được 3500kg thóc. Hỏi trong 5 ngày đoàn xe đó chở được từng nào tấn thóc về kho ?

A. 8750 tấn B. 875 tấn

C. 87,5 tấn D. 8,75 tấn

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:(2điểm). Tính

*

bao nhiêu phần của bể?

Câu 4:(1điểm) Tính biểu thức sau một cách hợp lý nhất:

*

Đề kiểm thân kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) Chữ số 3 trong những 459,003 nằm trong hàng:

A. đơn vị B. Mặt hàng phần mười

C. Hàng phần trăm D. Sản phẩm phần nghìn

*

A. 25 năm B. 75 năm

C. 250 năm D. 750 năm

Câu 3:(1điểm) hiện nay cha hơn bé 30 tuổi với gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau từng nào năm nữa, tuổi phụ thân gấp 3 lần tuổi con?

A. 3 năm B. 4 năm

C. 15 năm D. 10 năm

Câu 4:( 1điểm) Một máy cất cánh cứ 15phút cất cánh được 240 km. Hỏi trong một giờ máy bay đó bay đ¬ược từng nào ki-lô-met?

A. 960 km B. 16km

C. 690km D. 160km

Câu 5:(0,5 điểm) tra cứu x, biết x là số thoải mái và tự nhiên và 28,64 2. Số thích hợp để điền vào khu vực chấm là:

A. 2000 mét vuông B. 4000 m2

C. 10000 mét vuông D. 25000 m2

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Tính:

*

Câu 2:(2 điểm) Một người thợ mộc cưa một khúc gỗ nhiều năm 12m thành hầu hết đoạn nhiều năm 15dm. Những lần cưa hết 6 phút. Hỏi tín đồ ấy cưa xong khúc gỗ đó hết bao lâu ?

Câu 3:(2 điểm) vớ cả học sinh của một ngôi trường Tiểu học tập đi du lịch tham quan bằng ô tô. Giả dụ mỗi xe pháo chở 45 tín đồ thì tất cả 20 học viên không được lên xe. Trường hợp đổi các xe kia thành xe pháo 60 vị trí thì cầm cố thể chở thêm được 55 học sinh nữa. Hỏi trường đó có bao nhiêu học tập sinh?

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) Số bé bỏng nhất trong số số 86,42 ; 86,237 ; 86,52 ; 86,24 là :

A. 86,42 B. 86,237

C. 86,52 D. 86,24

Câu 2:(1 điểm) tác dụng của phép tính: 30,09 x 0,01 là :

A. 3009 B. 3,009

C. 300,9 D. 0,3009

Câu 3:(0,5 điểm) Chữ số 5 trong những thập phân 62,354 có giá trị là :

*

Câu 4:(1 điểm) Phép chia 6,251 : 7 giả dụ chỉ lấy mang đến hai chữ số ở chỗ thập phân của yêu thương thì số dư là :

A. 21 B. 0,21

C. 0,021 D. 0,0021

Câu 5:(1 điểm) Tỉ số phần trăm của 9 và đôi mươi là :

A. 45% B. 29%

C. 20,9% D. 9,2%

Câu 6:(1 điểm) 42 dm2bằng bao nhiêu mét vuông ?

A. 4,2m2 B. 0,42m2

C. 0,042m2 D. 0,0042m2

Câu 7:(1 điểm) Từng gói đường cân nặng lần lượt là 3080g; 3kg800g; 3,008kg; 3,8kg. Gói đường cân nhẹ độc nhất là :

A. 3,008kg B. 3080g

C. 3kg800g D. 3,8kg

Phần II. Trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 231,8 – 168,9

b) 28,08 : 1,2

Câu 2:(2 điểm) Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật người ta dùng nhiều loại gạch men hình vuông có cạnh 40cm . Hỏi cần từng nào viên gạch để lát kín đáo nền ngôi nhà đó , biết rằng căn phòng bao gồm chiều rộng 8m, chiều dài 12m? ( diện tích phần mạch xi măng không đáng kể)

Câu 3:(1 điểm) Hình bên bao gồm bao nhiêu hình tam giác

*

Đề thi học kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) vào hình tam giác ABC gồm :

*

A. AB là con đường cao tương xứng với đáy BC

B. CH là con đường cao tương xứng với đáy AB

C. AH là đường cao tương xứng với đáy BC

D. CB là đường cao tương ứng với đáy AB

Câu 2:(0,5 điểm) Một cửa hàng bán vải trong một ngày cứ 100m vải bán được thì gồm 32m vải hoa . Tỉ số của số vải hoa với số vải bán được trong ngày là :

A. 32% B. 100%

*

Câu 3:(1điểm) Trung bình cộng của 3 số bằng 34. Ví như tăng số trước tiên gấp gấp đôi thì trung bình cộng của chúng bằng 38. Giả dụ tăng số đồ vật hai vội 3 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 46. Tìm kiếm số đầu tiên và số trang bị hai.

A. 12 cùng 18 B. 18 với 12

C. 12 và 42 D. 18 với 42

Câu 4:( 1điểm) Tìm nhị số hạng đầu của dãy số sau : …..; 4; 2; 0. (biết rằng dãy này có 15 số hạng)

A. 30; 28 B. 26; 24

C. 28; 26 D. 26; 24

Câu 5:(0,5 điểm) kết quả của phép nhân 134,5 x 0,1 là :

A. 1345 B. 13,45

C. 1,345 D.13450

Câu 6:( 0,5 điểm) 15m 3cm = …m . Số tương thích viết vào khu vực chấm là :

A. 15,03 B. 15,3

C. 153 D. 1,53

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 367 + 34,7

b) 36,9 + 489

c) 58,7 x 23,6

d) 207,009 : 5,61

Câu 2:(2,5 điểm) cho một hình chữ nhật, nếu như ta sút chiều dài 5 cm, cùng tăng chiều rộng 5cm thì được một hình vuông có chu vi là 164 cm. Tìm diện tích s chữ nhật lúc đầu ?.

Câu 3:(2,5 điểm) tải 8 quyển vở với 3 cái cây bút hết 69000 đồng. Sở hữu 4 quyển vở và 6 cái cây bút hết 102000 đồng. Tính giá bán 1 quyển vở, 1 chiếc bút.

Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1

Thời gian: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

*

Câu 4:(0,5 điểm) 3kg 5g = ……… kilogam Số phù hợp điền vào nơi trống là:

A. 3,5 B. 3,50

C. 3,500 D. 3,005

*

Câu 6:(1 điểm) tra cứu số tự nhiên và thoải mái x biết : 69,98

*

A. 3900 m2 B. 3900 cm2

C. 1950 cm D. 1950 cm2

Phần II. Từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Tính :

*

a. Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b. Biết rằng, cứ 100m2thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Câu 3:(1 điểm) Tìm bố số thập phân phù hợp để viết vào khu vực chấm, sao cho: 0,2 Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Học sinh khoanh đúng câu 1,4 mỗi câu 0,5 điểm các câu còn sót lại mỗi câu 1 điểm

Câu1234567Đáp ánBAADCBD

Phần II. Trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 1:(1điểm) – Tính đúng mỗi bài được (0,5đ)

*

Câu 2:(2 điểm)

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,5 đ)

60 : 3 x 2 = 40 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là ( 0,5 đ)

60 x 40 = 2400 (m2)

Trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là (0,5 đ)

2400 : 100 x 50 = 1200 (kg)

Đổi 1200kg = 12 tạ (0,25 đ) Đáp số : 12 tạ (0,25 đ)

Câu 3:(1 điểm)

Ba số thập phân tương thích để viết vào địa điểm chấm hoàn toàn có thể là: 0,21; 0,22, 0,201

Câu 2, 3:Học sinh gồm cách làm khác tương xứng với đề bài, đúng được xem đủ điểm theo yêu thương cầu.

Đề tiên phong hàng đầu – Đề bình chọn học kì 1 – Toán lớp 5

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1.Số thập phân “tám đơn vị, nhị phần nghìn” được viết là:

A. 82 B. 8,2

C. 8,02 D. 8,002

*

A. 0,0834 B. 0,834

C. 8,34 D. 83,4

Câu 3.Trong các số thập phân 42,538 ; 41,835 ; 42,358 ; 41,538 số thập phân lớn nhất là :

A. 42,538 B. 41,835

C. 42,358 D. 41,538

Câu 4.Mua 12 quyển vở không còn 24000 đồng. Vậy mua 30 quyển vở như vậy hết số tiền là :

A. 60000 đồng B. 72000 đồng

C. 6000 đồng D. 720 000 đồng

Câu 5.Một hình tam giác tất cả độ dài đáy là 2m và độ cao là 5,8dm thì diện tích hình tam giác bên trên là:

A. 116m2 B. 58dm2

C. 58m2 D. 116dm2

Câu 6.Chọn dấu thích hợp để điền vào địa điểm chấm:

3,71 … 3,685

A. = B. > C.

*

Chọn C.

Câu 3.

Phương pháp:

So sánh các số thập phân sẽ cho, tự đó tìm được số thập phân béo nhất trong những số đó.

* phương pháp so sán hai số thập phân:

– So sánh các phần nguyên của nhị số kia như đối chiếu hai số trường đoản cú nhiên, số thập phân nào gồm phần nguyên lớn hơn vậy thì số đó khủng hơn.

– nếu phần nguyên của hai số đó bởi nhau,thì ta so sánh phần thập phân, thứu tự từ hàng phần mười, sản phẩm phần trăm, hàng phần nghìn … mang lại cùng một mặt hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số nghỉ ngơi hàng khớp ứng lớn hơn thì số đó khủng hơn.

– giả dụ phần nguyên với phần thập phân của nhị số đó đều nhau thì hai số đó bởi nhau.

Cách giải:

So sánh các số đã đến ta có:

41,538 2)

Đáp số: 58dm2.

Chọn B.

Câu 6.

Phương pháp:

Trong nhì số nguyên gồm phần nguyên bằng nhau, số thập phân nào bao gồm hàng phần mười lớn hơn vậy thì số đó béo hơn.

Cách giải:

Ta có: 3,71 > 3,685 (vì phần nguyên bằng nhau, ở hàng phần mười có 7 > 6)

Chọn B.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1.

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc vẫn học về phép cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân.

Cách giải:

*

Bài 2.

Phương pháp:

Áp dụng các quy tắc:

– mong mỏi tìm thừa số không biết ta đem tích phân chia cho quá số đang biết.

– mong tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

– mong muốn tìm số bị phân chia ta mang thương nhân cùng với số chia.

Cách giải:

a) xx× 4,8 = 60

xx= 60 : 4,8

xx= 12,5

b) 100 –xx: 6 = 77,8

xx: 6 =100 – 77,8

xx: 6 = 22,2

xx= 22,2× 6

xx= 133,2

Bài 3.

Phương pháp:

– tra cứu số học sinh nam ta đem số học viên cả lớp trừ đi số học viên nứ.

– tìm tỉ sốphần trăm của học sinh nam và số học viên lớp 5A ta kiếm tìm thương của số học sinh nam với số học viên lớp 5A,sau đó nhân thương kia với 100 cùng viết thêm kí hiệu % vào bên đề xuất tích tra cứu được.

Cách giải:

Lớp 5A tất cả số học viên nam là:

40–30 = 10 (học sinh)

Tỉ số phần trăm của học viên nam và số học sinh lớp 5A là:

10 : 40 = 0,25 = 25%

Đáp số: 25%.

Bài 4.

Phương pháp:

– Áp dụng công thức:

a× b + a× c + a× d = a× (b + c + d)

– Áp dụng giải pháp nhân một số trong những thập phân với 1000.

Cách giải:

3,456 × 40 + 16 × 460 + 16 × 500

= 3,456 × ( 40 + 460 + 500)

= 3,456 × 1000

= 3456

Đề số 2 – Đề đánh giá học kì 1 – Toán lớp 5

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

*

A. 2,034 B. 0,234

C. 23,4 D. 2,34

Câu 2.

Xem thêm: Báo Cáo Kiểm Điểm Của Ban Chấp Hành Chi Đoàn, Kiểm Điểm Của Bch Đoàn Tncs Hồ Chí Minh

Chữ số 8 trong số 36,082 thuộc mặt hàng nào?

A. Hàng đơn vị B. Sản phẩm phần mười

C. Hàng xác suất D. Sản phẩm phần nghìn

Câu3.Trong những số: 69,54; 9