Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Các phép cộng trừ nhân chia phân thức đại số

*

Chọn môn tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Tìm x:

x + 1 = ( x + 1 )^2

Giải bằng cách thức phân tích đa thức thành nhân tử bình thường bằng phương pháp đăth nhân tử chung

GIÚP VỚI !!


*

*

*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà các bạn cần!

phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức thêm sút hạng tử để mở ra hằng đăng thức

x^4 + x^2 +1

phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức thêm hạng tử để mở ra thừa số chung

x^5 - x^4 - 1

x - x^10 + x^5 + 1


phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thêm sút hạng tử để mở ra hằng đăng thức

x^4 + x^2 +1

phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức thêm hạng tử để xuất hiện thừa số chung

x^5 - x^4 - 1

x - x^10 + x^5 + 1


1) Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử tầm thường hoặc bằng cách thức dùng hàng đẳng thức

a) -x/4+2x2y3- 4y6


(2x^2y^3-fracx4-4y^6)

đây là pt bậc 2 của y^3 , ta để y^3=z ta được

(-left(4z^2+frac2.2xz2+fracx^24 ight)+left(fracx^24-fracx4 ight))

(-left(2z+fracx2 ight)^2+left(fracx^24-fracx4 ight))

(-left\left(2x+fracx2 ight)^2-left(fracx^24-fracx4 ight) ight\)

(-left\left(2x+fracx2+sqrtfracx^24-fracx4 ight)left(2x+fracx2-sqrtfracx^24-fracx4 ight) ight\)


phân tích nhiều thức sau thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chung

7xy^5(x-1) - 3x^2y^4(1-x)+5xy^3(x-1)


(7xy^5left(x-1 ight)-3x^2y^4left(1-x ight)+5xy^3left(x-1 ight))

(=7xy^5left(x-1 ight)+3x^2y^4left(x-1 ight)+6xy^3left(x-1 ight))

(=left(x-1 ight)left(7xy^5+3x^2y^4-6xy^3 ight)=xyleft(x-1 ight)left(7y^4+3xy^3-6y^2 ight))


Trả lời:

7xy5(x - 1) - 3x2y4(1 - x) + 5xy3(x - 1)

= 7xy5(x - 1) + 3x2y4(x - 1) + 5xy3(x - 1)

= (7xy5+ 3x2y4+ 5xy3)(x - 1)

= xy(7y4+ 3xy3+ 5y2)(x - 1)


(x-3)3+ 3 -x =0

=>x3-9x2+26x-24=0

=>x3-7x2+12x-2x2+14x-24=0

=>x(x2-7x+12)-2(x2-7x+12)=0

=>(x-2)(x2-7x+12)=0

=>(x-2)=0

=>(x-2)=0

=>(x-2)(x-3)(x-4)=0

=>x-2=0 hoặc x-3=0 hoặc x-4=0

=>x=2 hoặc 3 hoặc 4

Vậy tập nghiệm của pt là S=2;3;4


= (x-3)3- (x-3) =0

(x-3)((x-3)2-1)=0

(x-3)(x-3+1)(x-3-1) =0

(x-3)(x-2)(x-4) =0

x = 3;2;4

đơn giản,dễ hiểu, vận dụng hđt đáng nhớ, có ai tốt =em k


(xleft(x+y ight)-6x-6y)

(=xleft(x+y ight)-6left(x+y ight))

(=left(x-6 ight)left(x+y ight))
Xem thêm: Một Vật Dao Động Điều Hòa Có Độ Lớn Vận Tốc Cực Đại Là 31,4 Cm/S

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên