Câu 359527: Cho bội phản ứng: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O. Clo nhập vai trò gì trong bội phản ứng trên?

A.

Bạn đang xem: Cho phản ứng: cl2 + 2naoh → nacl + naclo + h2o

hóa học khử.

B. chất oxi hóa. 

C. vừa khử vừa oxi hóa. 

D. môi trường.

Xem thêm: Công Nghệ Chế Tạo Phôi Bằng Phương Pháp Gia Công Áp Lực, Công Nghệ 11 Bài 16: Công Nghệ Chế Tạo Phôi


Tính số thoái hóa của Cl2 trước với sau phản nghịch ứng

Số thoái hóa tăng sau phản ứng là chất khử, giảm sau bội nghịch ứng là chất oxi hóa, vừa tăng vừa giảm thì vừa là chất khử vừa là hóa học oxi hóa.


Giải bỏ ra tiết:

(mathop Cl_2limits^0 + 2mathop Nalimits^ mathop Olimits^ mathop Hlimits^ xrightarrowt^0mathop Nalimits^ mathop Cllimits^ - 1 + Namathop Cllimits^ + 1 O + H_2O) 

Sau phản ứng ta thấy số oxi hóa của Cl2 vừa tăng vừa giảm nên Cl2 vào vai trò vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa

Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát