Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Phương pháp và thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm toán 11

*

Phân tích đa thức thành nhân tử :

3x2+4x-7

Chứng tỏ rằng

a)2110-1 phân tách hết mang đến 200

b) A=(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-24 chia hết mang lại (x+5)(với x≠-5


*

3x2+4x-7 ⇔ 3x(^2) -3x + 7x - 7 ⇔ 3x( x - 1 ) + 7 ( x - 1 )

⇔ (3x + 7 ) ( x - 1 )

(Leftrightarrowleft<eginmatrix3x+7=0\x-1=0endmatrix ight.Leftrightarrowleft<eginmatrixx=frac-73\x=1endmatrix ight.)


*

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử :

 a) 3x2 – 7x + 2; 

 b) a(x2 + 1) – x(a2 + 1).;

 c)(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-24;

 d)(a+1)(a+3)(a+5)(a+7)+15;

 e)x2 + 2xy + 7x + 7y + y2 + 10

(x2 là x bình,y 2 là y bình,a2 là a bình nha)

Giúp mình với:33


*

1. Phân tích nhiều thức thành nhân tử 

(a - b) (5x + 3) + 2(a - b)

2. Triển khai phép tính 

a) 3x2 (x - 1) 

b) (2x + 3)2 - 4 (x - 3) (x + 3)

3. Rút gọn gàng biểu thức 

B= (dfrac2X^3-4X^2+2X3X^2-3X)

 


Tìm a và b để đa thức f(x)=4x4-5x3+(a+1)x2-bx+5 phân tách cho nhiều thức g(x)=x2-1 được yêu quý và có đa thức dư là x+1


Bài 5: tiến hành phép nhân

(5x.left(3x^2-4x+1 ight)\left(x+3 ight)left(x^2+3x-5 ight))

Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử

(2x^2-4x\x^2-2xy+y^2-9\x^2+x-6)

Bài 7: cho thấy thêm thức: A = (dfrac1x+2-dfrac1x-2+dfrac2xx^2-4)

a. Tìm đk của x để biểu thức A được xác định

b. Rút gọn biểu thức A

c. Tính quý hiếm của biểu thức A lúc x = (dfrac12)

Bài 8: mang đến đa thức (fleft(x ight)=x^2016+x^2015+x^200+x^2)

Tìm nhiều thức dư trong phép chia: (fleft(x ight):left(x^2-1 ight))


Lớp 8 Toán Phân thức đại số
3
0

Dạng 1: Phân tích nhiều thức sau thành nhân tử1) x ^ 2 - 92) 5x - 5y + ax - ay3) x ^ 2 + 6x + 94) 10x * (x - y) - 7y * (y - x)5) 5x - 15y6) x ^ 2 - 2xy + y ^ 2 - z ^ 2


Lớp 8 Toán Phân thức đại số
2
0

Chứng minh rằng:

Đa thức x10 - y10 phân chia hết đến đa thức x4 +x3y +x2y2 + xy3 +y4


Lớp 8 Toán Phân thức đại số
0
0
đến 2 đa thức : cùng B=2 x+1a) Tìm đa thức thương với dư vào phép chia A mang đến Bb) search m để A chia hết mang đến B
Lớp 8 Toán Phân thức đại số
0
0

TÌm m để nhiều thức A(x)=x^4-x^3+6x^2-x+m chia cho đa thức B(x)=x^2-x+5 gồm dư bằng 2.


Lớp 8 Toán Phân thức đại số
0
0

Cho biểu thức A= (3x2-4 / x2-1 - 2/1-x - 2/x+1) : (1- x/x+1) với x khác 1; -1

a) Rút gọn gàng A

b) tra cứu x trực thuộc Z sao cho A là số nguyên phân chia hết mang đến 2013


Lớp 8 Toán Phân thức đại số
0
0

Lớp học tập trực con đường

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Nhan Đề Tức Nước Vỡ Bờ, Please Wait

Khoá học trên OLM (olm.vn)