Câu 359259: Trong phản ứng: Al + HNO3→ Al(NO3)3 + N2O + H2O, số nguyên tử Al bị oxi hóa cùng số phân tử HNO3 bị khử (số nguyên về tối giản) là:

A.

Bạn đang xem: Al + hno3 → al(no3)3 + n2o + h2o

8 và 6

B. 4 với 15

C. 4 và 3

D. 8 cùng 30


Xác định số oxi hóa của những nguyên tố nhằm tìm hóa học oxi hoá (HNO3) và hóa học khử (Al).

Viết quá trình oxi hóa và quy trình khử, cân đối mỗi quá trình.

Tìm hệ số phù hợp cho hóa học oxi hóa và hóa học khử làm sao để cho tổng số electron cho bởi tổng số electron nhận.

Đặt hệ số của những chất thoái hóa và chất khử vào sơ trang bị phản ứng, từ kia tính ra hệ số các chất khác.

Từ kia ta tính được số nguyên tử Al bị oxi hóa với số phân tử HNO3 bị khử.

Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Môi Trường Lên Sự Biểu Hiện Của Gen, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12


Giải chi tiết:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố vậy đổi:

*

Vậy số nguyên tử Al bị thoái hóa là 8 cùng số phân tử HNO3 bị khử (số nguyên về tối giản) là 6.

Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát