toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Bằng phương pháp quan gần kề và lắng tai dây lũ dao rượu cồn khi ta lên dây đàn, ta có thể có tóm lại nào sau đây?

lúc gảy đàn, nếu:

A. Dây bọn càng căng, thì dây lũ dao hễ càng nhanh, âm phạt ra tất cả tần số càng lớn.

Bạn đang xem: Âm phát ra càng to khi nào

B. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao cồn càng chậm, âm phát ra gồm tần số càng nhỏ.

C. Dây lũ càng căng, thì dây đàn dao động càng mạnh, âm vạc ra nghe càng to.

D. Dây bọn càng căng, thì dây đàn dao hễ càng yếu, âm vạc ra nghe càng nho.


*

Đáp án: A

Khi gảy đàn, ví như dây lũ càng căng, thì dây bọn dao rượu cồn càng nhanh, âm phạt ra bao gồm tần số càng lớn.


Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất khi quan sát giao động của một dây lũ :

A. Dây bọn càng dài, âm phá ra càng cao.B. Dây bầy càng to, âm phát ra càng cao.C. Biên độ giao động của dây bọn càng béo thì âm phân phát ra càng to.D. Dây bầy càng căng, âm phạt ra càng to.

Hãy chọn câu vấn đáp đúng nhất khi quan sát giao động của một dây đàn :

A. Dây đàn càng dài, âm phá ra càng cao.B. Dây đàn càng to, âm vạc ra càng cao.C. Biên độ xê dịch của dây bầy càng béo thì âm vạc ra càng to.Dây đàn càng căng, âm phát ra càng to.

Mỗi câu sau đó là đúng (Đ) tốt sai (S)

a. Dao động càng khỏe mạnh thì biên độ giao động càng lớn âm vạc ra càng cao.

b. Giao động càng lờ lững thì biên độ xấp xỉ càng nhỏ âm phát ra càng nhỏ.

c. Độ to lớn của âm bởi vì biên độ xê dịch quyết định.

d. Thiết bị phát ra âm to ra hơn khi vật xấp xỉ mạnh hơn.

e. Người ta cần thổi thật rất mạnh vào ống sáo nhằm âm vạc ra to khi thổi sáo.

f. Độ to lớn của âm được đo bằng đơn vị chức năng dB.

g. Tất cả 2 trống: mặt trống to lớn phát ra âm lớn hơn mặt trống nhỏ.

h. Độ khổng lồ của âm phụ thuộc vào vào tần số xê dịch của âm.

i. Loa phân phát ra âm được là phụ thuộc độ rung (dao động) của màng loa.

j. Khi thổi kèn, ao ước kèn kêu to thì ta đề nghị thổi thật mạnh.


Lớp 7 Toán
3
0
Gửi hủy

a. Xấp xỉ càng dạn dĩ thì biên độ xê dịch càng lớn âm phạt ra càng cao. Đ

b. Xê dịch càng lờ đờ thì biên độ giao động càng nhỏ âm phát ra càng nhỏ. S

c. Độ lớn của âm bởi biên độ xấp xỉ quyết định.Đ

d. đồ dùng phát ra âm to ra hơn khi vật xê dịch mạnh hơn.Đ

e. Tín đồ ta bắt buộc thổi thật mạnh vào ống sáo để âm phạt ra to lúc thổi sáo.Đ

f. Độ to của âm được đo bằng đơn vị dB.Đ

g. Có 2 trống: mặt trống to phát ra âm to hơn mặt trống nhỏ.S

h. Độ khổng lồ của âm nhờ vào vào tần số xấp xỉ của âm.S

i. Loa vạc ra âm được là dựa vào độ rung (dao động) của màng loa.Đ

j. Lúc thổi kèn, muốn kèn kêu to lớn thì ta cần thổi thật mạnh.Đ


Đúng 0

bình luận (0)

Thanks bạn nha ;D


Đúng 0
comment (0)

a.Đ

b.S

c.Đ

d.Đ

e.Đ

f.Đ

g.S

h.S

i.Đ

j.Đ


Đúng 0
phản hồi (0)

Âm vạc ra càng to lúc nguồn âm…………..

A. Có form size càng lớn

B. Xê dịch mạnh

C. Xấp xỉ càng nhanh

D. Có trọng lượng càng lớn


Lớp 7 thứ lý
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B

Âm vạc ra càng to lúc nguồn âm dao động mạnh


Đúng 0

phản hồi (0)

Khi biên độ xấp xỉ càng khủng thì : *

A. Âm phạt ra càng nhỏ.

B. Âm phân phát ra càng trầm.

C. Âm phát ra càng to.

D. Âm phát ra càng bỗng


Lớp 7 đồ lý
5
1
Gửi bỏ

C


Đúng 3

comment (0)

C


Đúng 3
phản hồi (0)

C


Đúng 3
comment (1)
lựa chọn câu trả lời đúng:A. Âm phát ra càng thấp khi tần số dao động cần nhỏ.B. Âm phát ra càng trầm khi tần số giao động càng nhỏ.C. Âm phát ra càng tốt khi biên độ giao động càng lớn.D. âm phân phát ra càng bổng lúc tần số xê dịch càng nhỏ.
Lớp 7 trang bị lý bài xích 12. Độ to lớn của âm
4
0
Gửi bỏ

Đáp án :B


Đúng 1

phản hồi (0)

B


Đúng 0
comment (0)

B

Hoc Tot 


Đúng 0
phản hồi (0)

âm phát ra càng to khi

 


Lớp 7 trang bị lý
2
0
Gửi bỏ

TK

Âm phạt ra càng to khi biên độ xấp xỉ nguồn âm càng lớn.


Đúng 0
phản hồi (0)

 khi biên độ xấp xỉ nguồn âm càng lớn


Đúng 0
phản hồi (0)

Âm vạc ra càng khổng lồ khi:

A. Mối cung cấp âm có size càng lớn.

B. Mối cung cấp âm xấp xỉ càng mạnh.

C. Mối cung cấp âm xê dịch càng nhanh.

D. Mối cung cấp âm có cân nặng càng lớn.


Lớp 7 đồ vật lý
1
0
Gửi hủy

Âm vạc ra càng to lúc nguồn âm xê dịch càng mạnh bạo ⇒ Chọn đáp án B


Đúng 0

comment (0)

Âm phát ra càng to khi

 A. Mối cung cấp âm có kích thước càng lớn

B. Mối cung cấp âm dao động càng mạnh.

C. Nguồn âm dao động càng nhanh.

Xem thêm: Ai Là Tác Giả Của Vợ Chồng A Phủ, Vợ Chồng A Phủ: Tác Giả, Tác Phẩm

D. Mối cung cấp âm có trọng lượng càng lớn.


Lớp 7 đồ vật lý
1
0
Gửi bỏ

Âm vạc ra càng to khi nguồn âm xê dịch càng mạnh

Chọn B


Đúng 0

bình luận (0)

Lớp học tập trực tuyến

KHTN 7- Cô Quyên, cô hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
randy-rhoads-online.com