Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “Chất nào sau đấy là amin bậc 2:” cùng với kiến thức kim chỉ nan liên quan lại là tài liệu bổ ích môn chất hóa học 12 bởi vì Top lời giải biên soạn dành cho các bạn học sinh cùng thầy gia sư tham khảo.

Bạn đang xem: Amin nào sau đây là amin bậc 2

Trắc nghiệm: hóa học nào sau đây là amin bậc 2:

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. CH3NHC2H5.

Giải thích:

- Chỉ bao gồm CH3NHC2H5 là amin bậc 2.

- Đối với những đáp án còn lại:

A. (CH3)2CHNH2 là amin bậc 1.

B. C6H5NH2 là amin bậc 1.

D. (CH3)3N là amin bậc 3

- lưu lại ý: Bậc của amin là số nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bị thay thế sửa chữa bởi gốc hiđrocacbon.

Cùng Top giải thuật trang bị thêm các kiến thức có ích cho mình thông qua bài mày mò về Amin tiếp sau đây nhé!

Kiến thức tìm hiểu thêm về Amin


I. Khái niệm, phân các loại của Amin

1. Có mang của Amin

- Khi sửa chữa một hay các nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay các gốc hiđrocacbon ta được amin.

Ví dụ: CH3–NH2; CH3–NH–CH3; CH2=CH–CH2NH2; C6H5NH2

*
hóa học nào sau đó là amin bậc 2:" width="506">

2. Phân loại của Amin

- Amin được phân các loại theo đặc điểm cấu sản xuất của gốc hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) cùng theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba)

- lưu giữ ý: Bậc của amin được tính bằng số nơi bắt đầu hidrocacbon liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử N

Ví dụ: 

CH3CH2CH2NH2 là amin bậc 1 

CH3CH2NHCH3 là amin bậc 2

(CH3)3N là amin bậc 3

II. Đồng phân, danh pháp của Amin

1. Đồng phân của Amin

- Đồng phân về mạch cacbon.

- Đồng phân địa chỉ nhóm chức.

- Đồng phân về bậc của amin.

Ví dụ: những đồng phân của C4H11N.

2. Danh pháp của Amin

a. Cách gọi tên theo danh pháp nơi bắt đầu – chức: Tên nơi bắt đầu hiđrocacbon + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metylamin), C2H5–NH2 (Etylamin), CH3CH(NH2)CH3 (Isopropylamin), …

b. Bí quyết gọi tên theo danh pháp cầm thế: Tên hiđrocacbon + địa điểm + amin

Lưu ý:

- Tên các nhóm ankyl phát âm theo thiết bị tự vần âm a, b, c, … + amin.

- Với các amin bậc 2 cùng 3, lựa chọn mạch dài nhất cất N có tác dụng mạch chính:

+ tất cả 2 nhóm ankyl → thêm một chữ N sống đầu.

Ví dụ: CH3–NH–C2H5: N–etyl metyl amin.

+ bao gồm 3 đội ankyl → thêm 2 chữ N ở đầu (nếu vào 3 đội thế tất cả 2 đội giống nhau).

Ví dụ: CH3–N(CH3)–C2H5: N, N–etyl đimetyl amin.

+ có 3 team ankyl khác biệt → 2 chữ N phương pháp nhau 1 thương hiệu ankyl.

Ví dụ: CH3–N(C2H5)–C3H7: N–etyl–N–metyl propyl amin.

+ Khi nhóm –NH2 đóng phương châm nhóm nắm thì hotline là đội amino.

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2–aminopropanoic).

III. Tính chất vật lý của Amin

- chất rắn, dạng tinh thể, không màu, vị khá ngọt.

- ánh nắng mặt trời nóng chảy cao, dễ tan vào nước do amin tồn tại sống dạng ion lưỡng cực:

- Metyl–, đimetyl–, trimetyl– cùng etylamin là phần lớn chất khí giữ mùi nặng khai cực nhọc chịu, độc, dễ dàng tan vào nước, các amin đồng đẳng cao hơn nữa là chất lỏng hoặc rắn.

- Anilin là chất lỏng, nhiệt độ sôi là 184oC, không màu, khôn xiết độc, ít tan vào nước, chảy trong ancol cùng benzen.

IV. đặc thù hóa học tập của Amin

1. Tính bazo của amin

- Nhúng quỳ tím vào dung dịch metylamin hoặc propylamin, quỳ tím=> chuyển xanh. Vì chưng khi tan trong nước ra đời ion OH–. 

Ví dụ:

CH3NH2 + H2O → ⌈CH3NH3⌉+ +OH–

- Nhờ bao gồm tính bazơ, amin tác dụng với axit có mặt muối amoni.

Ví dụ:

CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 (Metylamoni sulfat)

- các amin bao gồm tính bazơ to gan hơn vẫn đẩy được những amin gồm tính bazơ yếu hơn hoặc các bazơ yếu ra khỏi muối của nó.

Ví dụ:

CuCl2 + 2CH3NH2 + 2H2O → 2

2. Bội phản ứng cùng với acid nitro

a. Amin bậc 1:

- Amin bậc một dãy béo công dụng với axit nitrơ sản xuất thành ancol tương ứng và giải hòa khí N2

C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 + H2O (xúc tác HCl)

b. Amin bậc hai:

- Amin bậc hai hàng béo cũng như dãy thơm đều công dụng với axit nitrơ hình thành nitrosamin (nitrosoamin) là những chất màu vàng, nhờ đó tách biệt được amin bậc hai với amin bậc một:

(CH3)2NH + HONO → (CH3)2N-N=O + H2O

c. Amin bậc ba

Amin bậc 3 dãy to không tính năng với axit nitrơ hoặc chỉ sinh sản thành muối không bền dễ bị thủy phân

V. Ứng dụng với điều chế của Amin

1. Ứng dụng của Amin

- Các amin có nhiều ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm có ứng dụng làm tơ, phẩm nhuộm, dược phẩm.

- Một số vận dụng của dimetylamin

+ Sản xuất dung môi

2C2H6NH + CS2 → +

Dimetyldithiocacbamat 

+ Dimetyl amin là tiền chất cho một vài đúng theo chất gồm tầm quan trọng đặc biệt công nghiệp 

+ tranh bị hóa học tabun (C5H11N2O2P) có xuất phát từ dimetylamin 

+ Dimetylamin là nguyên vật liệu thô cho cung ứng nhiều hóa hóa học nông nghiệp và dược phẩm 

- một số trong những ứng dụng của anilin

+ sản xuất polime.

+ Sản xuất hóa học dẻo (anilin-fomanđehit,...) 

- Rán, nướng các loại thức nạp năng lượng giàu protein ở ánh sáng cao tạo ra các amin dị vòng. Các chất này mở ra nhiều nhất ở phần đông phần giòn, phần cháy khét cùng ở mặt ngoại trừ của thực phẩm cừu nướng.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Lê Như, Website Under Maintenance, Thông Tin, Tiểu Sử Về Ca Sĩ Lê Như

- các ankylamin được dùng trong tổng thích hợp hữu cơ, nhất là các điamin được dùng làm tổng hợp polime.

- Anilin là nguyên liệu đặc biệt trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, đen anilin,...), polime (nhựa anilin - fomanđehit,...), chế phẩm (streptoxit, suafaguaniđin,...)