Amino axit là hợp chất hữu cơ bao gồm 2 nhóm chức sẽ là nhóm amino -NH2 với nhóm cacboxyl -COOH vày vậy mà lại Amino axit có rất đầy đủ tính chất hoá học của tập thể nhóm amino với nhóm cacboxyl.

Bạn đang xem: Cho amin đơn chức x tác dụng với hno3 loãng thu được muối amoni y


Vậy tính chất hoá học rõ ràng của amino axit là gì? Amino axit tất cả công thức kết cấu như ráng nào, được vận dụng vào nghành nào trong đời sống thực tế? bọn họ hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Amino Axit – Định nghĩa, Cấu tạo, danh pháp

Bạn sẽ xem: Amino Axit tính chất hoá học, công thức cấu tạo và bài bác tập về Amino Axit – hoá 12 bài bác 10


1. Amino Axit là gì?

– Amino axit là là đa số hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa bên cạnh đó 2 team chức: team amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH).

– phương pháp chung của amino axit

 Ví dụ:  ;  ; 

⇒ Amino axit đơn giản và dễ dàng nhất là: H2N-COOH

2. Công thức cấu tạo của Amino axit

– vào phân tử amino axit, nhóm NH2 và đội COOH liên can với nhau chế tác ion lưỡng cực. Bởi vì vậy amino axit kết tinh tồn tại sinh sống dạng ion lưỡng cực 

– trong dung dịch, dạng ion lưỡng rất chuyển một trong những phần nhỏ thành dạng phân tử

 

3. Phương pháp gọi thương hiệu amino axit – danh pháp

a) Tên rứa thế:

 Axit + vị trí + amino + tên axit cacboxylic tương ứng.

 Ví dụ: H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic ; HOOC–2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic

b) Tên bán hệ thống:

 Axit + vị trí vần âm Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thường thì của axit cacboxylic tương ứng.

 Ví dụ: CH3–CH(NH2)–COOH : axit α-aminopropionic

 H2N–5–COOH : axit ε-aminocaproic

 H2N–6–COOH: axit ω-aminoenantoic

c) tên thông thường:

– những amino axit thiên nhiên (α-amino axit) đều có tên thường.

 Ví dụ: NH2-CH2-COOH : Axit aminoaxetic tên thường là glixin hay glicocol)

CH3-CH(NH2)-COOH : Axit aminopropionic (alanin)

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH : Axit α-aminoglutaric (axit glutamic)

(CH3)2CHCH(NH2)COOH : Axit α-aminoisovaleric (valin)

NH2(CH2)4CH(NH2)COOH : Axit α,ε-điaminocaproic (Lysin)

HO-C6H4-CH2-CH(NH2)-COOH : Axit α-amino-β (p-hidroxiphenyl) propanoic (tyrosin)

II. đặc điểm vật lý của Amino Axit

– hóa học rắn, dạng tinh thể, không màu, vị tương đối ngọt.

– nhiệt độ nóng tung cao, dễ dàng tan vào nước bởi vì amino axit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực:

  

dạng phân tử dạng ion lưỡng cực

III. đặc điểm hoá học tập của Amino Axit

1. Sự phân li vào dung dịch

– Sự phân ly vào dung dịch chế tạo ra ion lưỡng cực

H2N-CH2-COOH  H3N+-CH­2-COO–

2. Aminoaxit có tính lưỡng tính

a) Tính axit của amino axit (amino axit + NaOH hoặc amino axit + KOH)

– tác dụng với bazơ mạnh tạo thành muối cùng nước:

NH2-CH2-COOH + KOH → NH2-CH2-COOK + H2O

* Chú ý: để giải bài xích tập amino axit các em để ý sử dụng cách thức tăng sút khối lượng.

b. Tính bazơ của amino axit (amino axit + HCl hoặc amino axit + H2SO4)

– Amino axit tính năng với axit táo bạo tạo muối. 

 NH2-CH2-COOH + HCl → ClNH3 – CH2 – COOH

 NH2-CH2-COOH + HCl → ClNH3 – CH2 – COOH

* Chú ý: sử dụng phương pháp tăng giảm cân nặng và định hình thức bảo toàn trọng lượng khi giải bài bác tập.

3. Phản ứng trùng dừng của amino axit

nNH2-CH2-COOH → (- NH-CH2-CO-)n + nH2O (H+)

– làm phản ứng trùng ngưng của 6-aminohexanoic (axit ε-aminocaproic) hoặc axit 7-aminoheptanoic (axit ω-aminoenantoic) với xác tác tạo nên thành polime thuộc nhiều loại poliamit.

– trường đoản cú n aminoaxit khác nhau hoàn toàn có thể tạo thành n! polipeptit chứa n nơi bắt đầu aminoaxit không giống nhau; nn polipeptit đựng n cội aminoaxit.

4. Amino axit tác dụng với HNO2 (phản ứng của group NH2)

HOOC-R-NH2 + HNO2 → HOOC-R-OH + N2 + H2O

5. Amino axit phản nghịch ứng este hoá (phản ứng este hoá đội COOH)

 NH2-CH2-COOH + ROH → NH2-CH2-COOR + H2O (khí HCl)

* Chú ý: Aminoaxit tất cả làm chuyển màu sắc quỳ tím hay là không tùy ở trong vào quan hệ nam nữ giữa số team COOH với số nhóm NH2 có vào phân tử amino axit:

+ nếu như phân tử amino axit gồm số team COOH = số đội NH2 → amino axit ko làm thay đổi màu sắc quỳ tím.

+ nếu phân tử amino axit bao gồm số nhóm COOH > số nhóm NH2 → amino axit làm thay đổi màu quỳ tím thành đỏ.

+ nếu phân tử amino axit tất cả số đội COOH 2 → amino axit làm thay đổi màu quỳ tím thành xanh.

– các phản ứng bởi vì muối của amino axit tính năng với hỗn hợp axit hoặc hỗn hợp kiềm.

NH2-CH2-COOK + 2HCl → NH3Cl-CH2-COOH + KCl

NH­3Cl-CH2-COOH + 2KOH → NH2-CH2-COOK + KCl + H2O

IV. Điều chế và áp dụng của Amino Axit

1. Cách thức điều chế Amino axit

– Thủy phân protit:

(-NH-CH2-CO-)n + nH2O → nNH2-CH2-COOH

2. Ứng dụng của Amino axit

– Amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu hết là α – amino axit) là đại lý để kiến tạo cho các loại protein của khung hình sống.

– một vài amino axit được dùng phổ biến trong cuộc sống như muối mononatri của axit glutamic dùng làm các gia vị thức ăn uống (gọi là mì bao gồm hay bột ngọt); axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin là thuốc bửa gan.

– Axit 6-amino hexanoic cùng 7-amino heptanoic là nguyên vật liệu để cung ứng tơ nilon-6 và nilon-7.

V. Bài tập Amino Axit

Bài 1 trang 48 SGK hoá 12: Ứng với bí quyết phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit là đồng phân cấu trúc của nhau?

 A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

* Lời giải Bài 1 trang 48 SGK hoá 12:

– Đáp án: C. 5

– các đồng phân cấu tạo của C4H9NO2

 1.

*

 2.

 3.

 4.

 5.

Bài 2 trang 48 SGK hóa 12: Có 3 chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH33NH2

Để phân biệt dung dịch của các chất trên chỉ cần dùng dung dịch thử như thế nào sau đây?

A. NaOH. B. HCl. C. CH3OH/HCl. D. Quỳ tím.

* Lời giải Bài 2 trang 48 SGK hóa 12: 

– Đáp án: D. Quỳ tím.

– mang đến quỳ tím vào 3 chủng loại thử, mẫu thử nào quỳ tím có red color là CH3CH2COOH, chủng loại thử nào quỳ tím có màu xanh là CH33NH2, chủng loại thử nhưng mà quỳ tím không màu là H2NCH2COOH

Bài 3 trang 48 SGK hóa 12: Amino axit X tất cả phần trăm trọng lượng các nhân tố C, H, N là 40,45%; 7,86%; 15,73%, còn sót lại là oxi, và phương pháp phân tử trùng cùng với công thức đơn giản và dễ dàng nhất. Khẳng định công thức cấu trúc và điện thoại tư vấn tên của X.

* giải mã Bài 3 trang 48 SGK hóa 12:

– Theo bài ra, ta có: %mO = 100% – (%mC – %mH – %mN) = 100% – (40,45% – 7,86% – 15,73%) = 35,96%

– call công thức tổng quát của X là: CxHyOzNt

⇒ Ta tất cả tỉ lệ: 

*

⇔ x : y : z : t = 3 : 7 : 2 : 1

⇒ Công thức dễ dàng : (C3H7O2N)n.

– Vì cách làm phân tử trùng với công thức dễ dàng nên công thức phân tử C3H7O2N

⇒ Công thức cấu trúc CH3-CH(NH2)-COOH Axit α-aminopropinoic (alanin)

Bài 4 trang 48 SGK hóa 12: Viết phương trình hóa học của các phản ứng thân axit 2-aminopropanoic với NaOH, H2SO4; CH3OH khi xuất hiện khí HCl bão hòa.

* giải mã Bài 4 trang 48 SGK hóa 12:

CH3-CH(NH2)-COOH + NaOH → CH3-CH(NH2)-COONa + H2O.

CH3-CH(NH2)-COOH + H2SO4 → CH3-CH(NH3HSO4)-COOH .

CH3-CH(NH2)-COOH + CH3OH → CH3-CH(NH2)-COOCH3 + H2O.

Bài 5 trang 48 SGK hóa 12: Viết phương trình hóa học phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

a) Axit 7 – aminoheptanoic

b) Axit 10- aminođecanoic

* Lời giải Bài 5 trang 48 SGK hóa 12:

– Axit 7-aminoheptanoic

 nH2N – CH2 – (CH2)5 – COOH  (-HN-CH2-(CH2)5-CO-)n

– Axit 10-aminođecanoic

 nH2N – CH2 – (CH2)8 – COOH  (-HN-CH2-(CH2)8-CO-)n

Bài 6 trang 48 SGK hóa 12: Este A được pha trộn từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) cùng ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy trọn vẹn 8,9 gam este A chiếm được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O với 1,12 lít N2(đo làm việc đktc). Xác minh công thức phân tử và công thức cấu tạo của A và B.

* Lời giải Bài 6 trang 48 SGK hóa 12: 

– Theo bài ra, ta có: d(A/H2) = 44,5 ⇔ MA/MH2 = 44,5 ⇒ MA = 44,5. 2 = 89 (g).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Bộ Sậu Là Gì Trong Từ Hán Việt? Bộ Sậu Nghĩa Là Gì Trong Từ Hán Việt

– Cũng theo bài bác ra, ta bao gồm có:

*
;

*
;

 ;

 

*

– Gọi bí quyết của A là CxHyOzNt, ta gồm tỉ lệ:

 

*

*

⇒ Công thức phân tử bao gồm dạng (C3H7O2N)n

– mặt khác, ta tất cả M = 89.n = 89 ⇒ n = 1

⇒ công thức phân tử C3H7O2N

⇒ A là este của rượu metylic nên bao gồm công thức cấu tạo là H2N-CH2-COOCH3

⇒ Công thức cấu trúc của B là H2N-CH2-COOH

Hy vọng với bài viết về tính chất hoá học của amino axit, công thức kết cấu và bài tập về amino axit làm việc trên hữu ích cho các em. Những góp ý cùng thắc mắc các em sung sướng để lại bình luận dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.