*

*

Cho biết ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì có điểm lưu ý gì tương đương nhau, khác nhau.

Bạn đang xem: Ảnh của một vật qua thấu kính phân kì


Câu hỏi: mang đến biết ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ cùng thấu kính phân kìcó đặc điểm gì giống nhau, khác nhau.

Lời giải:

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

- Vật đặt ngoại trừ khoảng tiêu cự mang đến ảnh thật ngược chiều với vật. Lúc vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật bao gồm vị trí phương pháp thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

- Vật đặt vào khoảng tiêu cự cho ảnh ảo lớn hơn vật và thuộc chiều với vật.

Ảnh của một vật tạo bởithấu kính phân kì

- Vật sáng sủa đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

Sự khác biệt cơ bản

-Thấu kính hội tụ ảnh ảo lớn hơn vật và xa thấu kính hơn vật

-Thấu kính phân kỳ ảnh ảo nhỏ hơn vật cùng gần thấu kính hơn vật

Cùng đứng đầu lời giải search hiểu đưa ra tiết hơnảnh của một vật qua thấu kính hội tụ cùng thấu kính phân kì nhé:

1, Thấu gớm hội tụ

a. Khái niệm

Thấu kính hội tụ là thấu kính bao gồm phần rìa mỏng hơn phần giữa, giới hạn bởi 2 mặt cầu hoặc 1 mặt phẳg và 1 mặt cầu. Thấu kính hội tụ cũng là thấu kính mà chùm tia sáng tuy vậy song sau khi đi qua kính sẽ được hội tụ tại 1 tâm, nhất định phụ thuộc vào hình dạng của thấu kính.

b. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

-Vật đặt ko kể khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật.

-Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật tất cả vị trí bí quyết thấu kính một khoảng bằng tiêu cự, tức là ảnh thật nằm ngay lập tức ở tiêu điểm F

-Vật đặt trong khoảng tiêu cự mang đến ảnh ảo, lớn hơn vật và thuộc chiều với vật.

-Khi khoảng biện pháp từ vật đến thấu ghê bằng với tiêu cự: ảnh thật, ở rất xa thấu kính.

Chú ý:

+ Ảnh ảo không hiện được bên trên màn nhưng gồm thể chú ý thấy bằng mắt lúc mắt đặt sau thấu kính để nhận chùm tia ló.

*

+ Ảnh thật gồm thể hiện rõ bên trên màn hoặc được chú ý thấy bằng mắt lúc mắt đặt sau điểm hội tụ của chùm tia ló.

*

2, Thấu kính phân kỳ

*

a. Khái niệm

Thấu kính phân kỳ là thấu kính có phần rìa dày hơn phần giữa, chùm tia sáng tuy nhiên song sau khoản thời gian đi qua thấu kính sẽ bị phân tán ra.

b. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ

Đối với 1 thấu kính phân kỳ:

- Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn luôn cho ảnh ảo, thuộc chiều, nhỏ hơn vật và luôn luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

Xem thêm: Văn Kiện Nào Của Đảng Nhấn Mạnh “Vấn Đề Thổ Địa Là Cái Cốt Của Cách Mạng Tư Sản Dân Quyền”?

*

-Vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh ảo của vật tất cả vị trí bí quyết thấu kính một khoảng bằng tiêu cự, tức là ảnh ảo nằm tức thì ở tiêu điểm F.

3, Sự không giống nhau cơ bản

-Thấu kính hội tụ ảnh ảo lớn hơn vật cùng xa thấu kính hơn vật

-Thấu kính phân kỳ ảnh ảo nhỏ hơn vật với gần thấu kính hơn vật