a)Chất bự là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic tất cả số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon nhiều năm không phân nhánh...

b)Lipit tất cả chất béo, sáp, steroit, photpholipit...

c)Chất béo là các chất lỏng.

d)Chất lớn chứa đa số gốc ko no của axit to thường là chất lỏng ở ánh nắng mặt trời phòng cùng được call là dầu.

e)Phản ứng thủy phân chất lớn trong môi trường thiên nhiên kiềm là bội phản ứng thuận nghịch.

f)Chất lớn là thành phần chủ yếu của dầu, mỡ rượu cồn thực vật.

Những tuyên bố đúng là:


A. a, b, d, f.


B.

Bạn đang xem: Axit oleic công thức

a, b, c.


C.c, d, e.


D.a, b, d, e


Câu 2:


Chất to ở thể lỏng gồm thành phần axit béo


A.chủ yếu hèn là các axit phệ chưa no


B.Chủ yếu ớt là các axit béo no


C.chỉ chứa duy nhất những axit mập chưa no


D.Không xác định được


Câu 3:


Câu nào không nên khi nói đến lipit?


A.Có vào tế bào sống


B.Nhẹ rộng nước, ko tan trong nước..


C.Tan vào nước


D.Bao gồm những chất béo, sáp, steroit,…


Câu 4:


Axit panmitic tất cả công thức phân tử là:


A. C17H35COOH


B.C15H31COOH


C.C17H33COOH


D.C17H31COOH


Câu 5:


Cho các phát biểu sau đây:

a) Chất khủng là trieste của glixerol với những axit monocacboxylic bao gồm số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon lâu năm không phân nhánh...

b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit...

c) Chất bự là các chất lỏng.

d) Chất lớn chứa chủ yếu gốc ko no của axit lớn thường là hóa học lỏng ở ánh nắng mặt trời phòng và được điện thoại tư vấn là dầu.

e) phản nghịch ứng thủy phân chất to trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

f) Chất béo là thành phần thiết yếu của dầu, mỡ cồn thực vật.

Những phân phát biểu không nên là


A. a, c, d


B.b, c, a


C.c, d, e


D.c,e


Câu 6:


Cho những chất sau: Tristearin, triolein, tripanmitin, trilinolein, metyl axetat. Ở ánh sáng phòng tất cả bao nhiêu chất tất cả trạng thái lỏng là


A. 1


B. 2


C.3


D. 4


Bình luận


bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại randy-rhoads-online.com


*

links
thông tin randy-rhoads-online.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


randy-rhoads-online.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


randy-rhoads-online.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Chuyên Đề 6. Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp Giáo Viên Thcs Hạng Ii (7 Mẫu)


Quên mật khẩu


Nhập showroom email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


randy-rhoads-online.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
randy-rhoads-online.com