Hợp chất Bari Hidroxit Ba(OH)2: Là chất rắn, tất cả màu trắng, tan tốt trong nước, dễ hút ẩm.

Bạn đang xem: Ba oh 2 là chất gì

Nhận biết Ba(OH)2

Phản ứng hóa học:Ba(OH)2+ CO2→ H2O + BaCO3↑

Điều kiện phản ứng

- không có

Cách thực hiện phản ứng

- Sục khí CO2qua dung dịch Ba(OH)2

Hiện tượng nhận biết phản ứng

- Xuất hiện kết tủa trắng BaCO3trong dung dịch

Cùng đứng đầu lời giải đi tìm hiểu chi tiết về Ba(OH)2 nhé

Tính chất của Bari hidroxit Ba(OH)2

I. Định nghĩa

- Định nghĩa: Bari hiđroxit là hợp chất hóa học với công thức hóa học Ba(OH)2. Được biết đến với tên baryta, là một trong những hợp chất bao gồm của bari.

- Công thức phân tử: Ba(OH)2

- Công thức cấu tạo: HO-Ba-OH

*
Ba(OH)2 có kết tủa không, Bari hidroxit bao gồm tan không, Ba(OH)2 color gì" width="215">

II. Tính chất vật lí & nhận biết


- Tính chất vật lý:Là chất rắn, có màu trắng, tung tốt trong nước, dễ hút ẩm.

- Nhận biết:Dung dịch Ba(OH)2làm quỳ tím chuyển sang greed color hoặc có tác dụng dung dịch phenolphthalein chuyển sang color hồng do tất cả tính bazo.

III. Tính chất hóa học

* có đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

- có tác dụng đổi màu sắc chất chỉ thị: quỳ tím chuyển sang màu xanh và phenolphthalein chuyển sang màu hồng.

- Tác dụng với những axit (phản ứng trao đổi):

Ba(OH)2+ 2HCl→BaCl2+ 2H2O

Ba(OH)2+H2SO4→BaSO4+ 2H2O

Ba(OH)2+ 2HNO3→Ba(NO3)2+ 2H2O

- Tác dụng với oxit axit: SO2, CO2... → Tùy tỉ lệ bao gồm thể tạo thành 2 muối: muối trung hòa - nhân chính và muối axit.

Ba(OH)2+SO2→BaSO3↓ +H2O

Ba(OH)2+ 2SO2→Ba(HSO3)2

- Tác dụng với muối:

Ba(OH)2+CuCl2→BaCl2+Cu(OH)2↓

* ngoại trừ ra, còn phản ứng với 1 số chất hữu cơ như: axit hữu cơ, este…

- Tác dụng với những axit hữu cơ → muối:

2CH3COOH+Ba(OH)2→ 22Ba+ 2H2O(CH3COO)

- Phản ứng thủy phân este (phản ứng xà phòng hóa):

2CH3COOC2H5+Ba(OH)2→ 22Ba+ 2C2H5OH(CH3COO)

* Tác dụng một số kim loại nhưng oxit, hidroxit của chúng bao gồm tính lưỡng tính (Al, Zn...):

Ba(OH)2+ 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2+ 3H2↑

- Tác dụng với hiđroxit lưỡng tính:

Ba(OH)2+ 2Al(OH)3→Ba(AlO2)2+ 4H2O

Ba(OH)2+Al2O3→Ba(AlO2)2+H2O

IV. Điều chế

Bari hidroxit có thể được điều chế bằng phương pháp hòa chảy bari oxit (BaO) vào nước:

BaO + H2O →Ba(OH)2

V. Ứng dụng

-Về mặt công nghiệp, bari hidroxit được sử dụng có tác dụng tiền thân cho các hợp chất bari khác. Bari hiđroxit ngậm đơn nước (Monohydrat) được sử dụng để khử nước cùng loại bỏ sunfat từ các sản phẩm không giống nhau.

- Ứng dụng này khai quật độ tan rất thấp của bari sunfat.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2020, Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 1

- Ứng dụng công nghiệp này cũng được áp dụng mang lại phòng thí nghiệm.