Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giải bài xích tập đồ gia dụng Lý 9
Giải bài xích 1 trang 17 SGK đồ dùng Lý 9
Trang trước
Trang sau

Video Giải bài 1 trang 17 SGK thứ Lý 9 - Thầy Đặng Tài quang quẻ (Giáo viên randy-rhoads-online.com)

Bài 1 (trang 17 SGK vật Lý 9): mang lại mạch điện bao gồm sơ vật như hình 6.1, trong số ấy R1 = 5 Ω. Lúc K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 17 sgk lý 9

Tóm tắt

R1 = 5Ω

I = 0,5A

UAB = 6V

a) Tính Rtd

b) Tính R2

*

a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) tính năng lượng điện trở R2.

Lời giải:

Cách 1:

a) Áp dụng định giải pháp Ôm, ta tính được điện trở tương đương của đoạn mạch:

Rtđ = UAB /I = 6/0,5 = 12Ω

b) vì đoạn mạch bao gồm hai điện trở ghép thông suốt nên ta có:

Rtđ = R1 + R2 → R2 = Rtđ – R1 = 12 – 5 = 7Ω

Cách 2: Áp dụng mang đến câu b.

Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ loại điện có giá trị giống hệt tại số đông điểm.

Xem thêm: Thế Nào Là Hòa Bình - Ý Nghĩa Của Hòa Bình

I = I1 = I2 = 0,5 A

→ hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 0,5.5 = 2,5V

Mà UAB = U1 + U2 = 6V → U2 = 6 – 2,5 = 3,5V

→ R2 = U2 /I2 = 3,5 / 0,5 = 7Ω.

Tham khảo giải mã bài tập đồ vật Lí 9 bài 6 khác:

Tham khảo giải mã bài tập vật dụng Lí 9 chương 1 khác:


Trang trước
Trang sau
bai-6-bai-tap-van-dung-dinh-luat-om.jsp
Các loạt bài bác lớp 9 khác