Hướng dẫn giải bài xích §2. Rất trị của hàm số, Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để điều tra và vẽ đồ dùng thị hàm số, sách giáo khoa Giải tích 12. Nội dung bài xích giải bài xích 1 2 3 4 5 6 trang 18 sgk Giải tích 12 bao hàm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập giải tích gồm trong SGK để giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 12.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 18 toán 12


Lý thuyết

1. Định nghĩa

Cho hàm số (y=f(x)) liên tiếp trên khoảng chừng $(a;b)$ cùng điểm (x_0in(a;b)):

– Hàm số (f(x)) đạt cực to tại (x_0) nếu

(f(x_0)>f(x) forall xin (x_0-h,x_0+h) setminus left x_0 ight ,h>0)

– Hàm số (f(x)) đạt cực tiểu tại x0 nếu

(f(x_0)0).

2. Điều kiện đề xuất và điều kiện đủ để hàm số bao gồm cực trị

a) Điều kiện buộc phải để hàm số tất cả cực trị

(f(x)) đạt cực trị tại (x_0), gồm đạo hàm trên (x_0) thì (f"(x_0)=0).

b) Điều kiện đủ để hàm số gồm cực trị

♦ Định lí 1.


Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K = (x0 – h ; x0 + h) (h > 0) và bao gồm đạo hàm bên trên K hoặc trên K (setminus) x0 .

– nếu (left{ matrix{f’left( x ight) > 0|forall left( x_0 – h;,,x_0 ight) hfill cr f’left( x ight) 0 là điểm cực đại của hàm số

– ví như (left{ matrixforall left( x_0;,,x_0 + h ight) hfill cr ight.) thì x0 là vấn đề cực tè của hàm số

♦ Định lí 2.

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp ba trên khoảng K = (x0 – h ; x0 + h) (h > 0).

– nếu f"(x0) = 0, f”(x0) > 0 thì x0 là điểm cực đái của hàm số f.

– nếu như f"(x0) = 0, f”(x0) 0 là điểm cực đại của hàm số f.

3. Nguyên tắc tìm cực trị

a) phép tắc $I$


– search tập xác định.

– Tính f"(x). Tìm những điểm tại kia f"(x) bởi 0 hoặc f"(x) ko xác định.

– Lập bảng thay đổi thiên.

– từ bỏ bảng trở nên thiên suy ra các điểm cực trị.

b) quy tắc $II$

– tìm kiếm tập xác định.


– Tính f"(x). Giải phương trình f"(x) = 0 với kí hiệu xi (i = 1, 2, 3, …) là những nghiệm của nó.

– Tính f”(x) và f”(xi)

– giả dụ f”(xi) > 0 thì xi là điểm cực tiểu. Nếu f”(xi) i là điểm rất đại.

Chú ý: trường hợp (f”(x_i)=0) thì ta bắt buộc dùng phép tắc I nhằm xét cực trị tại.

Dưới đó là phần phía dẫn vấn đáp các thắc mắc và bài xích tập vào phần hoạt động của học sinh sgk Giải tích 12.

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 13 sgk Giải tích 12

Dựa vào đồ dùng thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra các điểm tại kia mỗi hàm số sau có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất):


*

Trả lời:

a) Từ vật dụng thị hàm số ta thấy: tại (x = 0) hàm số có giá trị lớn nhất bằng (1).

Xét lốt đạo hàm:

*

b) Từ vật dụng thị hàm số ta thấy:

Tại (x = 1) hàm số có giá trị lớn số 1 bằng (displaystyle 4 over 3)

Tại (x = 3) hàm số có mức giá trị bé dại nhất bằng (0).


Xét vết đạo hàm:

*

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 14 sgk Giải tích 12


Giả sử f(x) đạt cực to tại (x_0). Hãy chứng tỏ khẳng định 3 trong chăm chú trên bằng phương pháp xét số lượng giới hạn tỉ số (f(x_0 + Delta x) – ,f(x_0) over Delta x) lúc $Δx → 0$ trong nhì trường phù hợp $Δx > 0$ với $Δx 0$ ta có:

(mathop lim limits_Delta x o 0^ + dfracfleft( x_0 + Delta x ight) – fleft( x_0 ight)Delta x = 0 = f’left( x_0^ + ight))

– với $Δx

3. Trả lời thắc mắc 3 trang 14 sgk Giải tích 12

a) áp dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số dưới đây có cực trị tuyệt không.

$y = -2x + 1;$

(y = x(x – 3)^2 over 3,,,(H.8))

b) Nêu mối quan hệ giữa sự tồn tại rất trị và dấu của đạo hàm.

*

Trả lời:

a) Hàm số $y = -2x + 1$ không có cực trị.

Hàm số (y = x(x – 3)^2 over 3) đạt cực đại tại $x = 1$ và đạt rất tiểu trên $x = 3$.

b) giả dụ hàm số có cực trị thì lốt của đạo hàm phía bên trái và bên đề xuất điểm cực trị đang khác nhau.

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 16 sgk Giải tích 12

Chứng minh hàm số $y = |x|$ không tồn tại đạo hàm tại $x = 0$. Hàm số tất cả đạt cực trị tại đặc điểm đó không?

Trả lời:

Ta có:

(y = ,|x|, = left{ matrix{x;,,x ge 0 hfill cr– x;,,x 1;,,x ge 0 hfill cr– 1;,,x

5. Trả lời câu hỏi 5 trang 16 sgk Giải tích 12

Áp dụng luật lệ $I$, hãy tìm những điểm rất trị của hàm số (f(x) = x(x^2 – 3)).

Trả lời:

TXĐ: $D = R$

$f’(x) = 3x^2 – 3$. Cho $f’(x) = 0 ⇔ x = 1$ hoặc $x = -1$.

Ta bao gồm bảng vươn lên là thiên:

*

Vậy:

– Hàm số đạt cực lớn tại $x = -1$ với giá trị cực to là $2$

– Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ và cực hiếm cực tiểu là $-2$.

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài xích 1 2 3 4 5 6 trang 18 sgk Giải tích 12. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

randy-rhoads-online.com trình làng với các bạn đầy đủ cách thức giải bài xích tập giải tích 12 kèm bài giải bỏ ra tiết bài 1 2 3 4 5 6 trang 18 sgk Giải tích 12 của bài §2. Rất trị của hàm số trong Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ dùng thị hàm số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 18 sgk Giải tích 12

1. Giải bài xích 1 trang 18 sgk Giải tích 12

Áp dụng nguyên tắc $I$, hãy tìm những điểm rất trị của hàm số sau:

a) (y = 2x^3 + 3x^2 – 36x – 10).

b) (y = x^4+ 2x^2 – 3).

c) (y = x + frac1x).

d) (y = x^3(1 – x)^2).

e) (y = sqrt x^2-x+1).

Bài giải:

a) Xét hàm số (y = 2x^3 + 3x^2 – 36x – 10)

– Tập xác định: (D=mathbbR).

– Ta gồm đạo hàm: (y’ = 6x^2 + 6x – 36)

(y’ = 0 Leftrightarrow left< eginarrayl x = 2\ x = – 3 endarray ight.)

Với $x=2$ ta có $y=-54$.

Với $x=-3$ ta có $y=71$.

– Bảng biến thiên:

*

Hàm số đạt cực to tại $x=-3$, giá trị cực đại $y_cđ = y(-3) = 71.$

Hàm số đạt rất tiểu trên $x = 2$, giá trị cực đái $y_ct= y(2) =- 54.$

b) Xét hàm số (y = x^4+ 2x^2 – 3)

– Tập xác định: (D=mathbbR).

– Đạo hàm: (y’ = 4x^3 + 4x = 4x(x^2 + 1))

(y’ = 0 Leftrightarrow x = 0)

Với $x=0$ ta có $y=-3$.

– Bảng biến chuyển thiên của hàm số:

*

Hàm số đạt rất tiểu trên $x=0$, quý giá cực đái $y_ct= y(0)=- 3.$

Hàm số không có cực đại.

c) Xét hàm số (y = x + frac1x)

– Tập xác định: (D = mathbbRackslash left 0 ight\)

– Đạo hàm:

(y’=1-frac1x^2=fracx^2-1x^2=frac(x-1)(x+1)x^2)

(y’ = 0 Leftrightarrow (x – 1)(x + 1) = 0 Leftrightarrow left< eginarrayl x = – 1\ x = 1 endarray ight.)

Với $x = 1$ ta gồm $y = 2.$

Với $x = -1$ ta có $y = -2.$

– Bảng trở thành thiên:

*

Hàm số đạt cực lớn tại $x=-1$, giá chỉ trị cực đại $y_cđ = y(-1) = -2.$

Hàm số đạt rất tiểu tại $x = 1$, quý giá cực tiểu $y_ct = y(1) = 2.$

d) Xét hàm số (y = x^3(1 – x)^2)

– Tập xác định: (D=mathbbR).

– Đạo hàm: (y’ = 3x^2(1 – x)^2 – 2x^3(1 – x) = x^2(1 – x)(3 – 5x))

(y’ = 0 Leftrightarrow left< eginarrayl x = 1\ x = frac35\ x = 0 endarray ight.)

Với (x=1) ta có (y=0.)

Với (x=frac35) ta có (y=frac1083125.)

Với x=0 ta bao gồm (y=0.)

– Bảng phát triển thành thiên:

*

Hàm số đạt cực đại tại (x=frac35,) giá bán trị cực lớn (y_cđ =yleft ( frac35 ight )frac1083125.)

Hàm số đạt cực tiểu tại (x=1,) giá trị cực tè (y_ct=y(1)=0.)

e) Xét hàm số (y = sqrt x^2-x+1)

– Tập xác định: (D=mathbbR).

– Đạo hàm: (y’ = frac2x – 12sqrt x^2 – x + 1 )

(y’ = 0 Leftrightarrow 2x – 1 = 0 Leftrightarrow x = frac12)

Với (x=frac12) ta gồm (y=fracsqrt 32).

– Bảng trở thành thiên:

*

Vậy hàm số đạt cực tiểu tại (x=frac12), cực hiếm cực đái (y_ct=yleft ( frac12 ight )=fracsqrt 32.)

2. Giải bài bác 2 trang 18 sgk Giải tích 12

Áp dụng nguyên tắc II, hãy tìm những điểm cực trị của hàm số sau:

a) (y = x^4 – 2x^2 + 1).

b) (y=sin 2x – x).

c) (y = sinx + cosx).

d) (y = x^5 – x^3 – 2x + 1).

Bài giải:

a) Hàm số (y = x^4 – 2x^2 + 1).

– TXĐ: $D = R$.

– Đạo hàm:

(y" m = 4x^3- m 4x m = m 4x(x^2 – m 1)) ;

(y’ = 0) (⇔ 4x()(x^2)( – 1) = 0 ⇔ x = 0, x = pm 1).

( y” = 12x^2-4).

(y”(0) = -4 CĐ = ( y(0) = 1).

(y”(pm 1) = 8 > 0) yêu cầu hàm số đạt cực tiểu trên (x = pm1),

(y)CT = (y(pm1)) = 0.

b) Hàm số (y=sin 2x – x)

– TXĐ: $D = R$.

– Đạo hàm:

(y’ = 2cos2x – 1) ;

(y’=0Leftrightarrow cos2x=frac12Leftrightarrow 2x=pm fracpi 3+k2pi)

(Leftrightarrow x=pm fracpi 6+kpi .)

(y” = -4sin2x) .

(y”left ( fracpi 6 +kpi ight )=-4sinleft ( fracpi 3 +k2pi ight )=-2sqrt3CĐ = ( sin(fracpi 3+ k2π) – fracpi 6 – kπ) = (fracsqrt32-fracpi 6- kπ) , (k ∈mathbb Z).

(y”left ( -fracpi 6 +kpi ight )=-4sinleft (- fracpi 3 +k2pi ight )=2sqrt3>0) bắt buộc hàm số đạt rất tiểu tại những điểm (x =-fracpi 6+ kπ),

(y)CT = (sin(-fracpi 3+ k2π) + fracpi 6 – kπ) =(-fracsqrt32+fracpi 6 – kπ) , (k ∈mathbb Z).

c) Hàm số (y = sinx + cosx)

– TXĐ: $D = R$.

– Đạo hàm:

(y = sinx + cosx = sqrt2sinleft (x+fracpi 4 ight ));

( y’ =sqrt2cosleft (x+fracpi 4 ight )) ;

(y’=0 Leftrightarrow cosleft (x+fracpi 4 ight )=0Leftrightarrow)(x+fracpi 4 =fracpi 2+kpi Leftrightarrow x=fracpi 4+kpi .)

(y”=-sqrt2sinleft ( x+fracpi 4 ight ).)

(y”left ( fracpi 4 +kpi ight )=-sqrt2sinleft ( fracpi 4+kpi +fracpi 4 ight ))

(=-sqrt2sinleft ( fracpi 2 +kpi ight ))

(=left{ matrix– sqrt 2 ext giả dụ k chẵn hfill crsqrt 2 ext nếu k lẻ hfill cr ight.)

Do kia hàm số đạt cực to tại các điểm (x=fracpi 4+k2pi), đạt rất tiểu tại những điểm (x=fracpi 4+(2k+1)pi (kin mathbbZ).)

d) Hàm số (y = x^5 – x^3 – 2x + 1)

– TXĐ: $D = R$.

– Đạo hàm:

(y" m = m 5x^4 – m 3x^2 – m 2 m = m (x^2 – m 1)(5x^2 + m 2)); (y" m = m 0 Leftrightarrow x^2 – m 1 m = m 0 Leftrightarrow m x m = pm 1).

(y” m = m 20x^3 – m 6x).

(y”(1) = 14 > 0) yêu cầu hàm số đạt rất tiểu tại (x = 1),

(y)CT = ( y(1) = -1).

(y”(-1) = -14 CĐ = (y(-1) = 3).

3. Giải bài xích 3 trang 18 sgk Giải tích 12

Chứng minh rằng hàm số (y=sqrtleft ) không tồn tại đạo hàm trên (x = 0) mà lại vẫn đạt cực tiểu tại điểm đó.

Bài giải:

– chứng minh hàm số không tồn tại đạo hàm tại điểm (x=0):

(eginarrayly = fleft( x ight) = sqrt left = left{ eginarraylsqrt x ,,khi,,x ge 0\sqrt – x ,,khi,,x mathop lim limits_x o 0^ + fracfleft( x ight) – fleft( 0 ight)x – 0 = mathop lim limits_x o 0^ + fracsqrt x x = mathop lim limits_x o 0^ + frac1sqrt x = + infty \mathop lim limits_x o 0^ – fracfleft( x ight) – fleft( 0 ight)x – 0 = mathop lim limits_x o 0^ – fracsqrt – x x = mathop lim limits_x o 0^ – fracsqrt – x – left( sqrt – x ight)^2 = mathop lim limits_x o 0^ – frac – 1sqrt – x = – infty \Rightarrow mathop lim limits_x o 0^ + fracfleft( x ight) – fleft( 0 ight)x – 0 e mathop lim limits_x o 0^ – fracfleft( x ight) – fleft( 0 ight)x – 0endarray)

(Rightarrow) không tồn trên đạo hàm của hàm số đã mang đến tại (x = 0).

– minh chứng hàm số đạt rất tiểu trên (x=0) :

Với (h>0) là một số trong những thực bất cứ ta có:

(eginarraylfleft( x ight) = sqrt x ight ge 0,,forall x in left( – h;h ight)\fleft( 0 ight) = 0\Rightarrow fleft( x ight) ge fleft( 0 ight),,,forall x in left( – h;h ight)endarray)

Theo khái niệm điểm cực trị của hàm số ta kết luận (x=0) là vấn đề cực tè của hàm số (y = fleft( x ight) = sqrt ).

4. Giải bài 4 trang 18 sgk Giải tích 12

Chứng minh rằng với đa số giá trị của thông số m, hàm số (y = x^3 – mx^2 – 2x + 1) luôn luôn gồm một điểm cực to và một điểm cực tiểu.

Bài giải:

Xét hàm số (y = x^3 – mx^2 – 2x + 1)

– Tập xác định (D=mathbbR.)

– Đạo hàm:

(y’ = 3x^2 – 2mx – 2), (Delta ‘_y’ = m^2 + 6 > 0,forall m) phải phương trình $y’=0$ luôn có hai nghiệm biệt lập và $y’$ đổi dấu khi qua các nghiệm đó.

Vậy hàm số luôn luôn có một cực to và một rất tiểu.

5. Giải bài xích 5 trang 18 sgk Giải tích 12

Tìm (a) với (b) để các cực trị của hàm số

(y=frac53a^2x^3+2ax^2-9x+b)

đều là những số dương cùng (x_0=-frac59) là vấn đề cực đại.

Bài giải:

♦ TH1: (a = 0) hàm số trở thành (y = -9x + b).

TXĐ: $D = R$.

Trường đúng theo này hàm số gồm (a=-1 0\Leftrightarrow frac53.left( – frac95 ight)^2 + 2.left( – frac95 ight) – 9 + b > 0Leftrightarrow b > frac365endarray)

Với (a > 0) ta gồm (frac1a > frac – 95a) ta bao gồm bảng trở thành thiên :

*

Từ BBT ta tất cả (x_CĐ=frac-95a).

Vì (x_0=-frac59) là điểm cực đại nên (-frac95a=-frac59Leftrightarrow a=frac8125) ™. Theo yêu thương cầu việc thì: (y_(ct)=yleft ( frac1a ight )=yleft ( frac2581 ight )>0)

(Leftrightarrow frac53cdot left ( frac8125 ight )^2left ( frac2581 ight )^3+2.frac8125cdot left ( frac2581 ight )^2-9cdot frac2581+b>0)

(Leftrightarrow b>frac400243.)

Vậy những giá trị (a, b) buộc phải tìm là: (left{eginmatrix a=-frac95 và \ b>frac365 & endmatrix ight.) hoặc (left{eginmatrix a=frac8125 & \ b>frac400243 & endmatrix ight.).

6. Giải bài xích 6 trang 18 sgk Giải tích 12

Xác định quý giá của thông số (m) để hàm số (y=fracx^2+mx+1x+m) đạt cực đại tại (x = 2).

Bài giải:

Tập xác minh : (D=mathbbRsetminus left -m ight ;)

Ta có:

(eginarrayly’ = fracleft( 2x + m ight)left( x + m ight) – x^2 – mx – 1left( x + m ight)^2\y’ = frac2x^2 + 2mx + mx + m^2 – x^2 – mx – 1left( x + m ight)^2\y’ = fracx^2 + 2mx + m^2 – 1left( x + m ight)^2endarray)

Hàm số đạt cực lớn tại (x = 2Rightarrow y"(2) = 0) (⇔ m^2 + m 4m m + m 3 m = m 0)( ⇔ m=-1) hoặc (m=-3)

♦ cùng với (m = -1), ta bao gồm : (y=fracx^2-x+1x-1;)

TXĐ: (Rackslash left 1 ight\)

(y’=fracx^2-2x(x-1)^2; y’=0Leftrightarrow left{eginmatrix x^2 -2x=0& \ x eq 1 & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow x=0) hoặc (x=2).

Ta có bảng trở thành thiên :

*

Trường hòa hợp này ta thấy hàm số ko đạt cực lớn tại (x = 2).

♦ với (m = -3), ta có: (y=fracx^2-3x+1x-3;)

TXĐ: (D = Rackslash left 3 ight\)

(y’ = fracx^2 – 6x + 8left( x – 3 ight)^2;,,y’ = 0 Leftrightarrow left<eginarraylx = 2\x = 4endarray ight.)

Ta gồm bảng biến thiên :

*

Trường phù hợp này ta thấy hàm số đạt cực to tại (x = 2).

Xem thêm: 18 Cách Phối Màu Xanh Dương Hợp Với Màu Gì Đẹp? &Ndash; Natoli

Vậy (m = -3) là giá chỉ trị buộc phải tìm.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 12 cùng với giải bài bác 1 2 3 4 5 6 trang 18 sgk Giải tích 12!