Phương trình của dao động điều hòa là x = 2cos(5t - (fracpi 6)) (cm). Hãy cho thấy thêm biên độ, trộn ban đầu, và pha nghỉ ngơi thời điểm t của dao động. 
Bạn đang xem: Bài 10 trang 9 lý 12

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Phương trình dao động điều hoà: x = Acos(ωt + φ)

với: A là biên độ dao động; ω là tần số góc; φ là pha ban đầu; (ωt + φ) là pha của dao động


Lời giải bỏ ra tiết

Phương trình: x = 2cos(5t –(fracpi 6)) cm

+ Biên độ: A = 2cm

+ trộn ban đầu: φ = - (fracpi 6) (rad)

+ trộn dao động ở thời điểm t: (5t – (fracpi 6)) (rad)

randy-rhoads-online.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp randy-rhoads-online.com
Xem thêm: Chu Trình Nitơ Trong Tự Nhiên Nito Tồn Tại Ở Dạng Nào Dưới Đây Là Đúng? A

Cảm ơn bạn đã thực hiện randy-rhoads-online.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.