– tóm tắt kỹ năng và kiến thức và chỉ dẫn giải bài tập bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 9: đặc điểm hóa học của kim loại.

Bạn đang xem: Bài 2 sgk hóa 9 trang 51

1. Chức năng với phi kim

a) tính năng với oxi: phần đông kim loại (trừ Au, Pt, Ag,…) chức năng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc ánh sáng cao, tạo thành oxit.

b) chức năng với phi kim khác (Cl.,, S,…): những kim loại tính năng với những phi kim, tạo thành thành muối.

2. Tính năng với hỗn hợp axit

Nhiều kim loại công dụng với hỗn hợp axit (HCl,…) tạo nên thành muối cùng H2.

3. Tác dụng với hỗn hợp muối

Kim lọại hoạt dộng to gan hơn (trừ Na, K, Ba,…) tính năng với muối hạt của kim loại yếu hơn, tạo thành thành muối bột và kim loại mới.

Giải bài xích SGK bài 16 Hóa Lớp 9 trang 51

Bài 1: Kim loại có những tính chất hoá học tập nào ? mang thí dụ cùng viết những phương trinh hoá học minh hoạ với kim loại magie.

Các em xem thêm phần định hướng ở mục A phía trên.

Bài 2 Hãy viết các phương trình hoá học tập theo các sơ đồ dùng phản ứng dưới đây :

a) …… + HCl —> MgCl2 + H2;

b) …… + AgNO3 —> Cu(NO3)2 + Ag;

c) …… + ……. —> ZnO;

d) ….. + Cl2 —> CuCl2

e) ….. + S —> K2 S.

Giải bài bác 2: Hãy viết những phương trình hoá học theo những sơ vật phản ứng dưới đây :

a) Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2↑;

b) Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag↓;

c) 2Zn + O2 —>t0 2ZnO;

d) Cu + Cl2 —>t0 CuCl2


Quảng cáo


e) 2K + S —> K2 S t0

Bài 3. (Trang 51): Viết các phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra giữa các cặp hóa học sau đây:

a) Kẽm + Axit sunturic loãng ; b) Kẽm + Dung dịch bạc nitrat;

c) Natri + diêm sinh ; d) canxi + Clo.

Giải bài xích 3:

a) Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 -> Zn(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Na + S -> Na2S

d) Ca + Cl2 -> CaCl2

Bài 4: Dựa vào đặc thù hoá học của kim loại, hãy viết những phương trình hoá học màn biểu diễn các biến hóa sau trên đây :

*

Giải bài bác 4:


Quảng cáo


Có thể có những PTHH sau:

1) Mg + Cl2 —>t0 MgCl2

2) 2Mg + O2 —>t0 2MgO

3) Mg + H2SO4 —> MgSO4 + H2 ↑

4) Mg + Cu(NO3)2 —> Mg(NO3)2 + Cu ↓

5) Mg + S —>t0 MgS

Bài 5: Dự đoán hiện tượng lạ và viết phương trình hoá học khi:

a) Đốt dây sắt trong khí clo.

b) cho một đinh sắt vào ống thử đựng dung dịch CuCl2.

c) cho 1 viên kẽm vào dung dịch CuS04.

Giải: a) sương màu nâu đỏ sinh sản thành: 2Fe + 3Cl2 —>t0 2FeCl3

b) dung dịch CuCl2 —> FeCl2 + Cu ↓

c) hỗn hợp CuSO4 nhạt màu, kim loại màu đỏ bám ngoài viên kẽm: Zn + CuSO4 —> ZnSO4 + Cu ↓

Bài 6 trang 51 hóa 9: Ngâm một lá kẽm trong trăng tròn g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm ko tan được nữa. Tính cân nặng kẽm đã phản ứng với hỗn hợp trên với nồng độ tỷ lệ của dung dịch sau phản nghịch ứng.

Xem thêm: Part C: Cu(Oh)2 + H2O + (C12H22O11)2Cu, Copper(Ii) Hydroxide

Giải bài 6:

Ta có: mCuSO4 = 20.0,1 = 2(g)

=> nCuSO4 = 0,0125 (mol)

PTHH: Zn + CuSO4 —> ZnSO4 + Cu ↓

1 mol 1 mol 1 mol

0,0125 mol 0,0125 mol 0,0125 mol

=> mZn = n.M = 0,0125. 65 = 0,81 (g)

mZnSO4 = n.M = 0,0125. 161= 2,01 (g)

m dd sau pư = mddCuSO4 + mZn – m Cu giải phóng

Nồng độ % dung dịch ZnSO4 là: C% = (2,01/20).100% = 10,05 (%)

Bài 7: Ngâm một lá đồng trong trăng tròn ml dung dịch bội nghĩa nitrat cho tới khi đồng quan trọng tan thêm được nữa. đem lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân nặng thì thấy khối lượng lá đồng tạo thêm 1,52 g. Hãy xác định nổng độ mol của dung dịch bội bạc nitrat đã sử dụng (giả thiết toàn cục lượng bạc bẽo giải phóng dính hết vào lá đồng).