Lý thuyết Hóa 10 bài xích 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

I. CẤU TẠO, TÍNH CHẤT CỦA OXI VÀ LƯU HUỲNH

1. Thông số kỹ thuật electron của nguyên tử

*

2. Độ âm điện

- Độ âm điện O = 3,44 > S = 2,58

3. đặc thù hóa học

a) Oxi cùng lưu huỳnh là đầy đủ nguyên tố phi kim có tính lão hóa mạnh: O > S

- Oxi oxi hóa hầu hết kim loại, những phi kim, các hợp chất.

Bạn đang xem: Bài 34 luyện tập oxi và lưu huỳnh

- lưu hoàng oxi hóa những kim loại, một số phi kim.

b) khác với oxi, lưu huỳnh còn diễn đạt tính khử khi tính năng với phần lớn nguyên tố có độ âm điện lớn hơn như O, F.

II. TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH

1. Hiđro sunfua H2S


- Dung dịch H2S trong nước gồm tính axit yếu hèn (axit sunfuhiđric).

- H2S có tính khử mạnh, khi tham gia phản ứng nó rất có thể bị thoái hóa thành 

*

*

2. Lưu hoàng đioxit SO2

- SO2 là oxit axit, tính năng với H2O tạo thành dung dịch axit sunfurơ H2SO3.

- SO2 có tính oxi hóa khi tính năng với hóa học khử táo tợn hơn.

- SO2 có tính khử khi tác dụng với hóa học oxi hóa mạnh mẽ hơn.

3. Lưu hoàng trioxit SO3 cùng axit sunfuric H2SO4

- SO3 là oxit axit, chức năng với H2O tạo thành hỗn hợp axit sunfuric.

- H2SO4 loãng có tính chất chung của axit (làm quỳ tím hóa đỏ, tác dụng với kim loại trước H2, tác dụng với muối, chức năng với oxit bazơ và bazơ).

- H2SO4 đặc có tính háo nước cùng tính lão hóa mạnh, tính axit.

Xem thêm: Dạng 1: Tính Tích Phân Dùng Phương Pháp Đồng Nhất Hệ Số (Đồng Nhất Thức)


Tải về
Tham khảo những bài học tập khác
Loạt bài Lớp 10 hay nhất
xemthêm

Trang Web share tài liệu, giải thuật miễn phí.


Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


*

*

Đặt thắc mắc