Viết các phương trình phân tử với ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch giữa những cặp hóa học sau :

a) Fe2(SO4)3 + NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2 + KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH
Bạn đang xem: Bài 5 trang 20 hóa 11

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

Phương trình phân tử và ion xảy ra trong dung dịch :

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

b) NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓Cl- + Ag+ → AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑F- + H+ → HF↑

d) không tồn tại phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2OHClO + OH- → CIO- + H2O

randy-rhoads-online.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp randy-rhoads-online.com
Xem thêm: Break Trong Chứng Khoán Là Gì ? Các Dấu Hiệu Để Nhận Biết Breakout Hợp Lệ

Cảm ơn các bạn đã áp dụng randy-rhoads-online.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.