Cho 1,6 gam đồng (II) oxit chức năng với 100 gam hỗn hợp axit sunfuric có nồng độ 20%.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 6 sgk hóa 9

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ phần trăm của những chất tất cả dung dịch sau khoản thời gian phản ứng kết thúc.

Xem thêm: Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Năm Học 2021, Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Đổi số mol của từng hóa học theo cách làm n = m: M

Viết PTHH xảy ra, đo lường và tính toán theo PTHH

mdd sau = mCuO + mdd H2SO4

(C\% = fracmchất an m,dd.100\% )


Lời giải bỏ ra tiết

Khối lượng axit sufuric: (m_H_2SO_4 = 20\% .100 over 100\% = 20left( g ight))

Tính số mol: nCuO = (frac1,680) = 0,02 mol ; (n_H_2SO_4) = (frac2098) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Xét tỉ trọng số mol của đề bài bác cho với số mol của phương trình của 2 chất tham gia CuO và H2SO4 ta có: 0,02/1  H2SO4 dư CuO làm phản ứng hết

Khối lượng CuSO4 tạo thành,  H2SO4 phản ứng tính theo số mol CuO:

Theo phương trình ta có:

Cứ 1 mol CuO tác dụng với 1 mol  H2SO4 tạo ra 1 mol CuSO4

⇒ 0,02 mol CuO sẽ tính năng với 0,2 mol  H2SO4 và tạo nên 0,02 mol CuSO4

Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

lúc ban đầu: 0,02 0,2 0 0 mol

lúc phản bội ứng: 0,02 → 0,02 0,02

Sau phản nghịch ứng: 0 0,18 0,02

b) dung dịch sau phản ứng gồm hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

(m_CuSO_4) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, CuSO4 = (frac3,2 101,6) . 100% ≈ 3,15%

(m_H_2SO_4) = trăng tròn - (0,02 x 98) = 18,04 => C%, H2SO4 = (frac18,04101,6) . 100% ≈ 17,76%