Oxi tự nhiên và thoải mái là một hỗn hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi các loại đồng vị khi có một nguyên tử 17O.

Bạn đang xem: Bài 7 trang 14 sgk hóa 10


Lời giải bỏ ra tiết

Giả sử gồm 10 000 nguyên tử O. Số nguyên tử của mỗi đồng vị là:

99,757% 16O (Rightarrow) 99757 nguyên tử 16O

0,039% 17O (Rightarrow) 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O (Rightarrow) 204 nguyên tử 18O 

Khi gồm một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39 approx 2558) nguyên tử.

18O là: (204 over 39 approx 5) nguyên tử.

Xem thêm: Thuốc Nabica Dùng Chữa Bệnh Dạ Dày Chứa Chất Nào Sau Đây ? Thuốc Nabica Dùng Chữa Bệnh Dạ Dày Chứa Chất Nào

randy-rhoads-online.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp randy-rhoads-online.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng randy-rhoads-online.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.