Tài liệu tất cả 567 trang, được biên soạn bởi thầy giáo è Đình Cư, tổng hợp tương đối đầy đủ lý thuyết, các dạng toán và bài tập từ cơ bạn dạng đến cải thiện các chuyên đề Toán lớp 10 phần Đại số.

Bạn đang xem: Bài giảng toán 10

*

Khái quát câu chữ tài liệu bài xích giảng cơ phiên bản và cải thiện Toán 10 (Tập 1: Đại số 10):CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.BÀI 1. MỆNH ĐỀ.Dạng 1. Phân biệt mệnh đề, mệnh đề chứa biến.Dạng 2. Xét tính đúng sai của mệnh đề.Dạng 3. Phủ định của mệnh đề.Dạng 4. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo và hai mệnh đề tương đương.Dạng 5. Mệnh đề cùng với kí hiệu cùng với mọi, tồn tại.BÀI 2. TẬP HỢP.Dạng 1. Tập hợp và các thành phần của tập hợp.Dạng 2. Tập hợp bé và hai tập hợp bởi nhau.BÀI 3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP.Dạng 1. Giao cùng hợp của hai tập hợp.Dạng 2. Hiệu cùng phần bù của nhị tập hợp.Dạng 3. Bài toán áp dụng biểu vật Ven.Dạng 4. Minh chứng X ⊂ Y. Minh chứng X = Y.BÀI 4. CÁC TẬP HỢP SỐ.Dạng 1. Search giao cùng hợp những khoảng, nửa khoảng, đoạn.Dạng 2. Xác minh hiệu và phần bù những khoảng, đoạn, nửa khoảng.BÀI 5. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ không đúng SỐ.Dạng 1. Biết số khoảng a cùng độ chính xác d. Ước lượng không nên số tương đối, những chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn.Dạng 2. Biết số giao động a và sai số kha khá không vượt quá c. Ước lượng không nên số giỏi đối, những chữ số chắc, viết bên dưới dạng chuẩn.Dạng 3. Quy tròn số. Ước lượng sai số tuyệt đối, không nên số tương đối của số quy tròn.Dạng 4. Không nên số của tổng, tích và thương.Dạng 5. Xác minh các chữ số vững chắc của một vài gần đúng, dạng chuẩn của chữ số ngay sát đúng cùng kí hiệu công nghệ của một số.

CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI.BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ.Dạng 1. Tính giá trị của hàm số trên một điểm.Dạng 2. Tra cứu tập xác định của hàm số.Dạng 3. Tính đồng biến, nghịch trở thành của hàm số.Dạng 4. Dựa vào đồ thị tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến.Dạng 5. Xét tính chẵn lẻ của hàm số.BÀI 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT.Dạng 1. Xét tính đồng biến, nghịch thay đổi của hàm số.Dạng 2. Đồ thị hàm số bậc nhất.Dạng 3. Vị trí kha khá của hai tuyến đường thẳng.Dạng 4. Xác định hàm số bậc nhất.Dạng 5. Việc thực tế.BÀI 3. HÀM SỐ BẬC HAI.Dạng 1. Bảng biến hóa thiên, tính đối kháng điệu, GTLN cùng GTNN của hàm số.Dạng 2. Xác minh hàm số bậc hai.Dạng 3. Đồ thị hàm số bậc hai.Dạng 4. Sự tương giao.Dạng 5. Toán thực tế.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.Dạng 1. Điều kiện xác định của phương trình.Dạng 2. áp dụng điều kiện xác định của phương trình nhằm tìm gghiệm của phương trình.Dạng 3. Phương trình tương đương, phương trình hệ quả.BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.Dạng 1. Phương trình tích.Dạng 2. Phương trình cất ẩn trong quý giá tuyệt đối.Dạng 3. Phương trình đựng ẩn làm việc mẫu.Dạng 4. Phương trình chứa ẩn sống trong dấu căn.Dạng 5. Định lý Vi-et cùng ứng dụng.Dạng 6. Giải và biện luận phương trình.BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN.Dạng 1. Giải cùng biện luận hệ phương trình hàng đầu hai ẩn.Dạng 2. Giải cùng biện luận hệ phương trình hàng đầu ba ẩn.Dạng 3. Giải và biện luận hệ phương trình bậc cao.Dạng 4. Các bài toán thực tế phương trình, hệ phương trình.

CHƯƠNG 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.BÀI 1. BẤT ĐẲNG THỨC.Dạng 1. Minh chứng bất đẳng thức phụ thuộc định nghĩa cùng tính chất.Dạng 2. Sử dụng bất đẳng thức Cauchy (Côsi) để minh chứng bất đẳng thức cùng tìm giá tri khủng nhất, nhỏ dại nhất.Dạng 3. Đặt ẩn phụ vào bất đẳng thức.Dạng 4. áp dụng bất đẳng thức phụ.BÀI 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.Dạng 1. Điều kiện khẳng định của bất phương trình.Dạng 2. Cặp bất phương trình tương đương.Dạng 3. Bất phương trình hàng đầu một ẩn.Dạng 4. Hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn.BÀI 3. DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT.Dạng 1. Xét vết nhị thức bậc nhất.Dạng 2. Bất phương trình tích.Dạng 3. Bất phương trình đựng ẩn ở mẫu.Dạng 4. Bất phương trình đựng trị tuyệt đối.BÀI 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN.Dạng 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.Dạng 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.Dạng 3. Vấn đề tối ưu.BÀI 5. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.Dạng 1. Xét dấu của tam thức bậc hai vận dụng vào giải bất phương trình bậc hai đơn giản.Dạng 2. Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để giải phương trình tích.Dạng 3. Ứng dụng về lốt của tam thức bậc hai nhằm giải phương trình chứa ẩn ngơi nghỉ mẫu.Dạng 4. Ứng dụng về vệt của tam thức bậc hai để tìm tập xác minh của hàm số.Dạng 5. Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai vô nghiệm – gồm nghiệm – bao gồm hai nghiệm phân biệt.Dạng 6. Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai tất cả nghiệm thỏa mãn điều kiện đến trước.Dạng 7. Tìm đk của tham số để bất phương trình vô nghiệm – gồm nghiệm – nghiệm đúng.Dạng 8. Hệ bất phương trình bậc hai.

CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ.BÀI 1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ – TẦN SUẤT.BÀI 2. BIỂU ĐỒ.BÀI 3. SỐ TRUNG BÌNH – SỐ TRUNG VỊ – MỐT.BÀI 4. PHƯƠNG không nên VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN.

CHƯƠNG 6. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.BÀI 1. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.Dạng. Khẳng định các yếu ớt tố tương quan đến cung cùng góc lượng giác.BÀI 2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC MỘT CUNG.Dạng 1. Màn biểu diễn góc và cung lượng giác.Dạng 2. Khẳng định giá trị của biểu thức đựng góc đặc biệt, góc liên quan quan trọng và lốt của quý giá lượng giác của góc lượng giác.Dạng 3. Chứng tỏ đẳng thức lượng giác, chứng tỏ biểu thức không dựa vào góc x, dễ dàng và đơn giản biểu thức.Dạng 4. Tính quý hiếm của một biểu thức lượng giác lúc biết một quý giá lượng giác.BÀI 3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.

Xem thêm: Top 19 Xe Bus Đông Bắc Nghệ An Chạy Đến Mấy Giờ, Xe Đông Bắc

Dạng 1. Tính quý hiếm lượng giác, biểu thức lượng giác.Dạng 2. Xác định giá trị của một biểu thức lượng giác tất cả điều kiện.Dạng 3. Chứng minh đẳng thức, dễ dàng biểu thức lượng giác và minh chứng biểu thức lượng giác không nhờ vào vào biến.Dạng 4. Bất đẳng thức lượng giác cùng tìm giá bán trị to nhất, giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức lượng giác.Dạng 5. Minh chứng đẳng thức, bất đẳng thức vào tam giác.