Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi thân kì 1 Toán 7- Đề thi học tập kì 1 Toán 7- Đề thi giữa kì 2 Toán 7- Đề thi học kì 2 Toán 7
Đề kiểm tra 1 ngày tiết Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án, cực hay (4 đề)
Trang trước
Trang sau

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án, rất hay (4 đề)

Để ôn luyện và làm xuất sắc các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đó là Top 4 Đề kiểm tra 1 ngày tiết Toán 7 Chương 1 Đại số gồm đáp án, rất hay. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong những bài kiểm tra môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra 1 tiết toán 7


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề chất vấn 1 ngày tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ bỏ luận - Đề 1)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Cho x = |x|, hiệu quả nào ĐÚNG sau đây:

A. X 1

B. X ≥ -1

C. X 6 + 75 – 74 phân chia hết cho:

A. 3

B. 7

C. 4

D. 2

Câu 5. Hiệu quả nào sau đó là đúng ?

*


Câu 6. Câu nào trong số câu sau SAI:

*

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. Thực hiện phép tính (bằng cách phù hợp nếu tất cả thể):

*

Câu 2. Tìm kiếm x biết:

*

Câu 3. Hưởng trọn ứng trào lưu kế hoạch nhỏ dại của Đội, 3 bỏ ra đội 7A, 7B, 7C sẽ thu được tổng số 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn nhận được của 3 chi đội lần lượt tỉ lệ với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn nhận được của mỗi đưa ra đội.

Câu 4. Mang đến

*
.

Đáp án và lý giải làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*


Câu 1. Chọn D.

Theo tư tưởng giá trị tuyệt đối hoàn hảo của x:

*

Câu 2. Chọn B

Ta có:

*

Câu 3. Lựa chọn C

*

Câu 4. Lựa chọn B

*

Câu 5. Lựa chọn A

*

Câu 6. Chọn C

*

B. Phần tự luận (6 điểm)


Câu 1

Câu a cùng b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 2.

Câu a cùng b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 3. (2 điểm)

Gọi số giấy vụn nhận được của đưa ra đội 7A, 7B, 7C thứu tự là x, y, z (kg;x, y, z > 0)

Vì số giấy vụn của 3 chi đội theo thứ tự tỉ lệ cùng với 9; 7; 8 đề xuất ta có

*
.

Vì tổng cộng thu được 120 kilogam giấy vụn đề nghị ta bao gồm x + y + z = 120.

Áp dụng tính chất của hàng tỉ số bằng nhau, ta có:

  

*

Suy ra x = 45(TM), y = 35(TM), z = 40(TM)..

Vậy số giấy vụn thu được của chi đội 7A, 7B, 7C thứu tự là 45 kg, 35 kg, 40 kg.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề chất vấn 1 ngày tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ luận - Đề 2)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Giả dụ

*
thì x = ?

*

Câu 2. Biết x:(-2)5 = (-2)3. Tác dụng x bằng:

*

Câu 3. đến đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thức là:

*

Câu 4. Phân số nào trình diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn ?

*

Câu 5. Mang đến tỉ lệ thức

*
. Công dụng x bằng:

A. -10

B. -9

C. -8

D. -7

Câu 6. Cho

*
thì m3 bằng:

A. 3

B. 9

C. 729

D. 81

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Tiến hành phép tính:

*

Câu 2 (2 điểm). Tra cứu x biết:

*

Câu 3 (1 điểm). Số học sinh ba khối 6, 7, 8 tỉ lệ với các số 41; 29; 30. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 với 7 là 140 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối.

Câu 4 (1 điểm).Cho tỉ lệ thức

*
.

Đáp án và gợi ý làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Lựa chọn D.

*

Câu 2. Chọn A.

*

Câu 3. Chọn B.

*

Câu 4. Lựa chọn D.

*

Câu 5. Chọn C.

*

Câu 6. Chọn C.

*

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1. Từng câu 1 điểm

*

Câu 2. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 3.

Gọi số học sinh ba khối 6, 7, 8 theo lần lượt là x, y, z (học sinh) (x, y, z ∈ N*)

Vì số học viên ba khối 6; 7; 8 tỉ lệ với 41; 29; 30 nên ta gồm

*
.

Vì tổng số học sinh khối 6 với 7 là 140 học viên nên ta có x + 7 = 140.

Áp dụng đặc thù của dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy số học viên khối 6, 7, 8 thứu tự là 82 (học sinh), 58 (học sinh), 60 (học sinh)

Câu 4 (1 điểm).

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề kiểm soát 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ luận - Đề 3)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Mang đến tỉ lệ thức

*
, suy ra:

*

Câu 2. Cách viết nào sau đấy là đúng:

*

Câu 3. Những số

*
được trình diễn trên trục số bởi:

A. Một điểm tốt nhất

B. Tứ điểm

C. Bố điểm

D. Nhì điểm

Câu 4. Giải pháp viết như thế nào sau đấy là đúng:

A. |-0,23| = -0,23

B. -|-0,23 |= -0,23

C. |-0.23| = ±0,23

D. -|-0,23| = 0,23

B. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. Tính cực hiếm của biểu thức( tính phù hợp nếu tất cả thể):

*

Câu 2. Tìm kiếm x, biết:

*

Câu 3. Bố lớp 7A, 7B với 7C đi lao hễ trồng cây. Biết số cây trồng lớp 7A, 7B, 7C lần lượt phần trăm với 7; 8; 9 cùng lớp 7A trồng thấp hơn lớp 7C là 6 cây. Tính số cây cỏ được bao nhiêu?

Câu 4 cho tỉ lệ thức

*

Đáp án và chỉ dẫn làm bài

A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Chọn B.

Câu 2. Chọn B.

Câu 3. Lựa chọn D.

*
vì vậy ta chỉ bao gồm 2 điểm bên trên trục số.

Câu 4. Chọn B.

*

B. Phần từ bỏ luận (8 điểm)

Câu 1. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 2. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 3. (3 điểm)

Gọi số cây cối của lớp 7A, 7B và 7C theo thứ tự là x, y, z (cây) (x, y, z ∈ N*)

Vì số câu trông của lớp 7A, 7B, 7C thứu tự tỉ lệ với 7; 8; 9 phải ta bao gồm

*
.

Vì lớp 7A trông thấp hơn lớp 7C là 6 cây đề xuất ta bao gồm z - x = 6

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy số cây cỏ của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 21 cây, 24 cây cùng 27 cây.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề soát sổ 1 ngày tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ luận - Đề 4)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn đáp án đúng:

A. Q ⊂ Z

B. Z ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ N

Câu 2. Công dụng của phép tính

*
là:

*

Câu 3. Có tác dụng tròn số 17,658 đến chữ số thập phân máy hai được hiệu quả là:

A. 17,64;

B. 17,65;

C. 17,658;

D. 17,66.

Câu 4. Phân số như thế nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn:

*

Câu 5.Kết trái của phép tính 325: 35 là:

A. 330

B. 630

C. 320

D. 120

Câu 6. Tự đẳng thức a.d = b.c ta rất có thể suy ra được tỉ trọng thức:

*

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Tính

*

Câu 2. (2 điểm): tìm x

*

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm các số a, b, c biết:

*
cùng a + b – c = - 44

b) Tính số đo 3 cạnh của một tam giác, biết rằng 3 cạnh của tam giác kia tỉ lệ cùng với 4;5;3 cùng chu vi tam giác là 120cm.

Câu 4. (0,5 điểm): không dùng máy tính xách tay bỏ túi hãy so sánh 23000 cùng 32000

Đáp án và giải đáp làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

*

B. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. Mỗi ý 0,5 điểm

*

Câu 2. Từng ý 1 điểm

*

Câu 3.

a) (1 điểm)

*

Ta tìm được a = -132, b = -110, c = -198

b) (2 điểm) hotline độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4 ; 5 ; 3 theo thứ tự là x, y, z (cam) (x, y, z > 0)

Vì x, y, z tỉ trọng với 4 ; 5 ; 3 yêu cầu ta bao gồm

*
.

Vì chu vi của tam giác là 120 cm yêu cầu ta có x + y + z = 120.

Xem thêm: Chuyên Đề Quan Hệ Giữa Đường Vuông Góc Và Đường Xiên Đường Xiên Và Hình Chiếu

Áp dụng tính chất của hàng tỉ số bằng nhau, ta có:

  

*

Ta tìm kiếm được x = 40 (TM), y = 50 (TM), z = 30 (TM)

Vậy độ dài tía cạnh của tam giác đó là 40 cm, 50 cm, 30 cm.

Câu 4. (0,5 điểm)

*


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, randy-rhoads-online.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa đào tạo lớp 7 cho con, được tặng miễn phí tổn khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đk học test cho con và được support miễn phí. Đăng cam kết ngay!