Bài tập thăng bằng phản ứng oxi hóa khử là dạng bài xích tập cơ bản và rất đặc biệt đối với môn chất hóa học THPT. Kiến Guru share tới các em học viên các phương pháp và dạng bài bác tập chủng loại giúp những em chũm vững, giải nhanh những dạng bài tập thăng bằng phản ứng oxi hóa khử.

Bạn đang xem: Bài tập cân bằng phương trình hóa học bằng phương pháp electron co dap an

I.Phương pháp cùng ví dụ về bài bác tập cân đối phản ứng thoái hóa khử

1. Phương pháp

Nguyên tắc: tổng số electron nhịn nhường = toàn bô electron nhận

Bước 1. Xác định số oxi hóa chuyển đổi thế nào.

Bước 2. Lập thăng bằng electron.

Bước 3. Đặt những hệ số tìm được vào phương trình phản bội ứng cùng tính những hệ số còn lại.

Lưu ý:

- Ta rất có thể cân bằng phản ứng oxi hóa – khử theo phương pháp tăng – bớt số oxi hóa với nguyên tắc: tổng số lão hóa tăng = tổng số lão hóa giảm.

- bội phản ứng thoái hóa – khử còn có thể được cân đối theo phương thức ion–electron: lấy ví dụ như ...

- nếu trong một phương trình bội nghịch ứng lão hóa – khử có rất nhiều nguyên tố gồm số lão hóa cùng bớt (hoặc cùng tăng) mà:

+ Nếu bọn chúng thuộc cũng một chất: thì phải bảo vệ tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

+ Nếu bọn chúng thuộc các chất không giống nhau: thì phải đảm bảo tỉ lệ số mol của những chất đó theo đề đang cho.

* ngôi trường hợp đối với hợp hóa học hữu cơ:

- vào trường hợp cơ mà hợp hóa học hữu cơ trước cùng sau bội phản ứng có một nhóm nguyên tử đổi khác và một số nhóm không đổi thì nên xác định số thoái hóa của C vào từng team rồi new cân bằng.

- vào trường hợp mà lại hợp hóa học hữu cơ biến đổi toàn cỗ phân tử, nên cân đối theo số lão hóa trung bình của C.

2. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1. cân đối phản ứng:

CrS +

*

Hướng dẫn:

Bước 1. xác định sự đổi khác số oxi hóa:

Cr+2 → Cr+3

S-2 → S0

N+5 → N+4

Bước 2. Lập thăng bởi electron:

Cr+2 → Cr+3 + 1e

S-2 → S0 + 2e

CrS → Cr+3 + S+0 + 3e

2N+5 + 1e → N+4

→ gồm 1CrS cùng 3N

*
.

Bước 3. Đặt các hệ số vừa tìm vào bội nghịch ứng và cân đối phương trình làm phản ứng:

CrS + 6HNO3 → Cr(NO3)3 + 3N

*
+ S + 3
*
O

Ví dụ 2. cân bằng phản ứng trong hỗn hợp bazơ:

NaCr

*
+ Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

*
+ 4OH- →
*
+ 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2

*
+ 8OH- + 3Br2 → 2CrO2-4 + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. cân đối phản ứng vào dung dịch bao gồm

*
O tham gia:

KMnO4 + H2O + K2SO3 → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

*
+ 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

*
+ H2O →
*
+ 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2

*
+ H2O + 3
*
→ 2MnO2 + 2OH- + 3
*

Phương trình làm phản ứng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

II. Bài tập cân đối phản ứng thoái hóa khử và chỉ dẫn giải

Phần bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử bao hàm 5 thắc mắc có đáp án cụ thể thuộc những dạng khác nhau và 3 câu hỏi học sinh trường đoản cú làm.

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử được sử dụng trong hầu hết các dạng bài xích tập thpt và dàn trải xuyên thấu trong hầu như các câu hỏi bài tập trong những đề thi hóa học THPT. Vì vậy, các câu hỏi minh họa sau đây sẽ giúp học sinh dễ tưởng tượng và thay vứng các tài năng giải bài tập thăng bằng phản ứng oxi hóa khử.

1. Đề bài bài tập thăng bằng phản ứng lão hóa khử

Câu 1. mang đến phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(

*
)2 + H2O. Cho biết hệ số cân bằng của FeSO4 cùng K2Cr2O7 theo thứ tự là bao nhiêu?

A. 5; 2 B. 6; 2 C. 6; 1 D. 8; 3

Câu 2. mang đến phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Hãy cho biết thêm tỉ lệ hệ số của hóa học khử và hóa học oxi hóa sau khoản thời gian cân bởi là giải đáp nào bên dưới đây?

A. 4:3 B. 3:4 C. 3:2 D. 2:3

Câu 3. cân bằng phản ứng sau:

Fe3O4 + HNO3 → Fe(

*
)3 + NO + H2O

Câu 4. thăng bằng phản ứng:

As2S3 + HNO3 + H2O → H3As

*
+ NO + H2SO4

Câu 5. cân bằng phản ứng:

FexOy + HNO3 → Fe(

*
)3 + NO + H2O

2. Đáp án

Câu 1: đáp án C

*

Câu 2: Đáp án C

*

Câu 3:

*

Câu 4:

*

Câu 5:

*

3. Bài bác tập từ bỏ làm

Câu 1.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module 36 Tiểu Học, Please Wait

Hãy cân bằng phương trình phản nghịch ứng lão hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(

*
)3 + K2SO4 + H2O

Câu 2. Xác định hệ số thăng bằng của KMnO4 trong phản nghịch ứng sau:

S

*
+ KMnO4 +
*
O → K2
*
+ ...Chọn lời giải đúng nhất

A. 2 B. 5 C. 7 D. 10

Câu 3. cân đối phản ứng lão hóa – khử sau bằng phương thức thăng bằng e:

*

Trên đây là cách thức giải ví dụ các dạng bài tập cân đối phản ứng oxi hóa khử. Bao gồm các ví dụ như minh họa và bài xích tập mẫu kèm đáp án chi tiết. Kiến Guru hi vọng thông qua bài học này, rất có thể giúp những em học sinh nắm vững kiến thức, đọc rõ bản chất và tiện lợi ghi lưu giữ các cách thức làm các dạng bài tập thăng bằng phản ứng lão hóa khử. Những em có thể tham khảo thêm nhiều bài bác học có ích tại kiến Guru nhé!