Câu tường thuật là một trong điểm ngữ pháp quan trọng trong giờ Anh, xuất hiện thêm nhiều trong số bài thi với kiểm tra. Vậy làm sao để gắng rõ các dạng thắc mắc và bài xích tập hay mở ra về Câu tường thuật trong giờ đồng hồ Anh?

Hôm ni randy-rhoads-online.com sẽ cung ứng đến các bạn các dạng câu hỏi và bài xích tập cơ bản, nâng cao về câu tường thuật hay xuất hiện thêm trong bài xích thi để chúng ta luyện tập thêm.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật nâng cao

1. Câu tường thuật tiếng anh là gì?

Chúng ta cùng ôn lại một số trong những kiến thức cơ bạn dạng về câu tường thuật trước khi bước vào những dạng câu hỏi cũng như bài xích tập nhé!


*
*
*
*
*
Bài tập vận dụng

Viết lại đúng các câu sau bằng cách sử dụng kết cấu câu tường thuật

1. “Please download the information from this file,” the director said khổng lồ us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning khổng lồ go khổng lồ the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said khổng lồ Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come lớn my house without prior notice.” May’s colleague said lớn her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you vì this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite & courteous person so I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to lớn him: “Please lend me your oto to carry this cargo khổng lồ the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said khổng lồ her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked him ………………………………………………

13. “Don’t vì chưng anything worse, Jane.” Jane’s brother said to her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you to lớn school tomorrow, Jack.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept to take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said to us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What do you plan lớn buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ……………………………………………………………

17. “I will get back to you as soon as possible,” the clerk said to him.

The clerk told him …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people to come khổng lồ my birthday party.” My brother said khổng lồ me

My brother told me ………………………………………………………….

20. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriend said to her.

Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning to lớn study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked me …………………………………………………

22. “Are you planning to lớn go to school by train?” Britain’s mother asked him

Britain’s mother wanted to know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said

March’s mother told him …………………………………………………….

24. “Will you come khổng lồ the concert to see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited me …………………………………………………

25. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said lớn her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come khổng lồ see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said to lớn me

The neighbor told me ……………………………

28. “What vị you want to lớn cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked him …………………………………..

30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

31. “You have better vị well everything that your boss requested, Anna,” John said.

John advised Anna ………………………………………………………..

Đáp án

1. The director told us to download the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning khổng lồ go to lớn the beach.

4. The clerk told Lisa to lớn bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not to come to lớn her house without prior notice.

6. My manager told me if I could vì chưng that project best.

7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite & courteous person so she loved him very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked him khổng lồ lend her his oto to carry that cargo khổng lồ the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not to stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to bởi vì anything worse.

13. She told Jack that she would take him to lớn school the next day.

14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted to take that survey.

15. Tom asked me what I planned khổng lồ buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told him that she would get back to him as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people khổng lồ come khổng lồ his birthday party.

19. Lisa’s boyfriend told her not to lớn drink that glass of water because it was brandy.

20. My roommate asked me how long I was planning to study in Australia.

21. Britain’s mother wanted to know if he was planning khổng lồ go lớn school by train.

22. March’s mother told him not to lớn turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited me to come khổng lồ the concert khổng lồ see her show.

24. Mary’s father told her not khổng lồ drive when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come lớn see me the day before.

26. The neighbor told me not lớn step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted lớn cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked him if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

Xem thêm: Soạn Bài Những Câu Hát Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Con Người

30. John advised Anna to vày well everything that her monster had requested.

Trên đây là tổng thể kiến thức về các dạng thắc mắc và bài xích tập về Câu tường thuật chi tiết nhất mà lại randy-rhoads-online.com đã tổng hợp. Câu tường thuật là điểm ngữ pháp rất đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh, bởi vì vậy mà chúng ta nên rèn luyện thường xuyên. Chúc chúng ta học tốt!


Chào mừng chúng ta đến cùng với "Nơi bàn" về du học. Tham gia fanpage Việt Đỉnh để cùng chinh phục giấc mơ du học tập nhé!