Phương pháp giải các dạng bài tập chương nhóm Oxi, giữ huỳnh

Với phương thức giải các dạng bài tập chương nhóm Oxi, diêm sinh Hoá học lớp 10 tổng hợp các dạng bài bác tập, bài bác tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết với đầy đủ phương pháp giải, lấy một ví dụ minh họa để giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập team Oxi, diêm sinh từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Hoá học lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập chương oxi lưu huỳnh

*

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập về đặc thù hóa học và phương thức điều chế Oxi, giữ huỳnh

Bài 1. trong các những cấu hình electron bên dưới đây, thông số kỹ thuật electron ngơi nghỉ trạng thái cơ phiên bản của lưu huỳnh là:

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d1

B. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

D. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn C

Bài 2. có thể điều chế O2bằng bí quyết phân huỷ KMnO4, KClO3, H2O2. Nếu lấy và một lượng những chất trên rước phân huỷ hoàn toàn thì thể tích oxi vào cùng đk thu được

A. Trường đoản cú KMnO4 là béo nhất

B. Trường đoản cú KClO3 là phệ nhất

C. Tự H2O2 là khủng nhất

D. Bằng nhau

Hướng dẫn:

PTHH: 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2

2H2O2 2H2O + O2

KClO3 KCl + 3O2

⇒ chọn B

Bài 3. Khoanh tròn vào 1 chữ A hoặc B, C, D trước câu vấn đáp đúng.

Dẫn khí H2S trải qua dung dịch tất cả hổn hợp KMnO4 với H2SO4 nhận thấy dung dịch:

A. Không tồn tại sự chuyển đổi gì

B. Thành hỗn hợp trong suốt, ko màu

C. Hỗn hợp màu tím vẩn đục

D. Màu tím của dung di chuyển sang không màu và bao gồm kết tủa màu sắc vàng

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn D

Bài 4. Khí oxi bao gồm lẫn khá nước. Chất tốt nhất dùng để bóc tách hơi nước khỏi oxi là:

A.Vôi sống (CaO)

B. Đồng (II) sunfat khan (CuSO4)

C. Axit sunfuric quánh (H2SO4)

D. Hỗn hợp natri hiđroxit (NaOH)

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn C

Bài 5. thông số kỹ thuật electron nào không đúng với cấu hình electron của anion X2-của những nguyên tố đội VIA?

A. 1s22s22p4. B. 1s22s22p6.C. 3s23p6. D. 4s24p6.

Hướng dẫn:

Cấu hình e của X là <…>..s2…p4⇒Anion X2- nhận thêm 2e có cấu hình là <…>...s2…p6

⇒ chọn A

Bài 6. O2 bị lẫn một ít tạp hóa học Cl2. Chất rất tốt để đào thải Cl2 là

A. H2O. B. KOH. C. SO2. D. KI.

Hướng dẫn:

⇒ chọn C

Bài 7. Ở tâm trạng kích phù hợp cao nhất, nguyên tử giữ huỳnh rất có thể có về tối đa bao nhiêu electron độc thân?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 6.

Hướng dẫn:

⇒ chọn D

Bài 8: phát biểu làm sao không đúng lúc nói về kỹ năng phản ứng của giữ huỳnh?

A. Ở ánh nắng mặt trời cao, S chức năng với nhiều sắt kẽm kim loại và biểu thị tính oxi hóa.

B. Ở nhiệt độ thích hợp, S công dụng với phần đông các phi kim và miêu tả tính oxi hóa

C. Hg phản nghịch ứng cùng với S ngay ở ánh sáng thường.

D. S vừa gồm tính khử vừa tất cả tính oxi hóa.

Hướng dẫn:

⇒ chọn B ( Khi chức năng với phi kim, S bộc lộ tính khử).

Bài 9: cho các chất khí sau đây: Cl2, SO2, CO2, SO3. Chất làm mất đi màu dung dịch brom là:

A. CO2B. SO3C. SO2D. Cl2

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn C

Bài 10: Để tách biệt khí oxi và ozon, hoàn toàn có thể dùng hóa chất là:

A. Hồ tinh bột.B. Đồng kim loại

C. Khí hiđro D. Dung dịch KI và hồ tinh bột

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn D

Bài 11: trong hợp hóa học nào nguyên tố lưu huỳnh không thể trình bày tính oxi hóa?

A. SO2B. H2SO4C. KHSD. Na2SO3

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn C (S2- là số oxh thấp tuyệt nhất của S nên chỉ thể hiện tại tính khử)

Bài 12: lưu huỳnh đioxit hoàn toàn có thể tham gia các phản ứng sau:

SO2 + Br2+ 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O (2).

Câu như thế nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của những chất giữa những phản ứng trên?

A. Làm phản ứng (2): SO2 vừa là hóa học khử, vừa là chất oxi hóa.

B. Phản nghịch ứng (2): SO2 là chất oxi hóa, H2S là hóa học khử.

C. Phản ứng (1): SO2 là hóa học khử, Br2 là hóa học oxi hóa.

D. Phản ứng (1): Br2là hóa học oxi hóa, bội nghịch ứng (2): H2S là hóa học khử

Hướng dẫn:

⇒ chọn A

Bài 13: X, Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong team A. Thông số kỹ thuật electron bên cạnh cùng của X là 2p4. Vậy địa điểm của X với Y vào bảng hệ thống tuần trả là

A. X nằm trong chu kì 3, đội VA; Y thuộc chu kì 3, đội VIA

B. X thuộc chu kì 2, nhóm VA; Y trực thuộc chu kì 3, team VIA

C. X trực thuộc chu kì 2, team VIA; Y ở trong chu kì 3, đội VIA.

D. X trực thuộc chu kì 2, team IVA; Y ở trong chu kì 3, nhóm IVA

Hướng dẫn:

⇒ chọn C

Bài 14: Câu nào dưới đây không biểu đạt đúng tính chất của những chất?

A. H2O với H2O2 cùng có tính oxi hóa, nhưng H2O có tính lão hóa yếu hơn.

B. H2SO3 cùng H2SO4 cùng bao gồm tính oxi hóa, tuy vậy H2SO4 có tính oxi hóa mạnh bạo hơn

C. O2 với O3 cùng tất cả tính oxi hóa, tuy thế O3 có tính oxi hóa bạo gan hơn.

D. H2S với H2SO4 cùng gồm tính oxi hóa, nhưng H2SO4 bao gồm tính thoái hóa yếu hơn

Hướng dẫn:

⇒ chọn D ( H2S chỉ mô tả tính khử)

Bài 15: trong những câu tiếp sau đây câu nào không đúng:

A. Hỗn hợp H2SO4 loãng là một trong axit mạnh.

B. Đơn hóa học lưu huỳnh chỉ thể hiện tính khử trong những phản ứng hoá học.

C. SO2 vừa diễn đạt tính oxi hoá, vừa trình bày tính khử.

D. Ion S2- chỉ diễn tả tính khử, không biểu hiện tính oxi hoá

Hướng dẫn:

⇒ chọn B

Bài 16: Trong bội phản ứng: 3S + 6KOH → 2K2S + K2SO3 + 3H2O. Lưu hoàng đóng mục đích là

A. Hóa học khử

B. Không là chất oxi hóa cũng không là chất khử

C. Là hóa học oxi hóa nhưng mà đồng thời cũng là hóa học khử

D. Hóa học oxi hóa

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn C

Bài 17: những hợp hóa học của hàng nào vừa mô tả tính thoái hóa vừa biểu lộ tính khử:

A. H2SO4, H2S, HCl

B. H2S, KMnO4, HI

C. Cl2O7, SO3, CO2

D. H2O2, SO2, FeSO4

Hướng dẫn:

⇒ chọn D ( H2S, HI chỉ biểu thị tính khử ; Cl2O7, SO3chỉ thể hiện tính oxi hóa).

Bài 18: giữa những chất sau, câu nào không nên khi nói về tính chất hóa học của ozon?

A. Ozon oxi hóa tất cả các kim loại kể cả Au cùng Pt

B. Ozon oxi hóa Ag thành Ag2O

C. Ozon kém bền hơn oxi

D. Ozon oxi hóa ion I-thành I2

Hướng dẫn:

⇒ chọn A

Bài 19: trong những câu sau, câu làm sao sai:

A. Oxi tan các trong nước.

B. Oxi nặng rộng không khí

C. Oxi chiếm 01/05 thể tích ko khí

D. Oxi là chất lúc không màu, không mùi, ko vị

Hướng dẫn:

⇒ chọn A( Khí oxi ít tan trong nước)

Nhận biết oxi, ozon, lưu giữ huỳnh, SO2, SO3, H2S

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và cách thức giải

Các cách làm một bài xích nhận biết:

- Trích mẫu mã thử.

- cần sử dụng thuốc thử.

- Nêu hiện tượng.- Viết phương trình phản bội ứng.

Lưu ý: nếu hai chủng loại thử gồm cùng tính chất, khi mang lại thuốc test vào phân biệt thì hiện tượng kỳ lạ sẽ trùng nhau, thời gian đó ta bóc tách chúng thành một nhóm, đông đảo mẫu thử khác không giống hiện tượng bóc thành team khác và liên tiếp sử dụng bảng nhận ra theo sản phẩm công nghệ tự sau

Bảng : nhận biết O2, O3, S và các hợp chất

*
*

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Có nhì bình đơn nhất hai khí oxi cùng ozon. Trình bày phương thức hóa học để rành mạch hai khí đó.

Hướng dẫn:

Dẫn lần lượt nhị khí vào 2 dung dịch KI (chứa sẵn một không nhiều tinh bột) nếu dung dịch có màu xanh da trời xuất hiện tại thì khí dẫn là ozon.

2KI + O3 + H2O → I2 + O2 + KOH

I2 + hồ nước tinh bột → xanh

Khí sót lại không làm thay đổi màu là oxi.

Ví dụ 2: tất cả 4 lọ, từng lọ đựng một dung dịch không màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy nhận ra dung dịch đựng trong những lọ bằng phương thức hóa học. Viết các phương trình hóa học xẩy ra (nếu có).

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một không nhiều làm mẫu thử, cho quỳ tím theo lần lượt vào các mẫu thử, mẫu thử như thế nào quỳ tím hóa đỏ là HCl.

Cho vài ba giọt dung dịch BaCl2 vào 3 chủng loại thử cón lại, chủng loại thử nào tạo thành kết tủa trắng là ống thử đựng Na2SO4.

Na2SO4+ BaCl2 → NaCl + BaSO4↓

Cho vài giọt hỗn hợp Na2SO4 (đã biết) vào 2 mẫu mã thử còn lại, chủng loại nào có kết tủa trắng là hỗn hợp Ba(NO3)2

Na2SO4 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaSO4↓

Còn lại hỗn hợp NACl, rất có thể khẳng định bằng dung dịch AgNO3

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

Ví dụ 3: Trình bày phương pháp hóa học nhận ra các dung dịch sau:Na2S, K2CO3, BaCl2, Na2SO3, NaCl.

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một không nhiều làm mẫu mã thử

Cho hỗn hợp H2SO4 lần lượt vào những mẫu test trên

- chủng loại thử chế tạo ra kết tủa trắng là BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

- mẫu thử không tồn tại hiện tượng gì là NaCl

- chủng loại thử sinh sản khí bám mùi trứng ung (trứng thối) là Na2S

Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S↑

- mẫu thử chế tạo ra khí mùi hương hắc là Na2SO3.

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑+ H2O

- chủng loại thử chế tạo khí không màu, ko mùi là K2CO3

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2↑+ H2O

Ví dụ 4: cho những dung dịch ko màu của các chất sau: NaCl, K2CO3. Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt các dung dịch đã đến bằng cách thức hóa học nhưng không sử dụng thêm hóa chất nòa khác làm thuốc thử. Viết phương trình hóa học ví như có.

Hướng dẫn:

Lấy mỗi hỗn hợp một không nhiều rồi chia ra 5 ống nghiệm có đánh số. Mang đến lầ lượt từng dung dịch vào những dung dịch còn lại, hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm được ghi trong bảng sau:

NaClK2CO3Na2SO4HClBa(NO32Kết luận
NaCl
K2CO3↑,↓
Na2SO4
HCl
Ba(NO3)22↓

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Có tứ lọ mất nhãn đựng tứ dung dịch K2SO3, K2SO4, (NH4)2SO3, (NH4)2SO4. Bằng cách thức hóa học, hãy nhận thấy các dung dịch này.

Lời giải:

Đáp án:

- Trích mỗi dung dịch một ít làm chủng loại thử cho từng thí nghiệm.

- Lần lượt nhỏ dung dịch HCl vào các mẫu thử. Hai mẫu mã thử tất cả khí cất cánh ra K2SO3, (NH4)2SO4 (nhóm 1) theo làm phản ứng:

K2SO4 + 2HCl → 2KCl + H2O + SO2↑

(NH4)2SO3 + 2HCl → 2NH4Cl + SO2↑ +H2O

Hai mẫu mã thử sót lại không hiện tượng lạ gì (nhóm 2).

- nhỏ tuổi tiếp dung dịch NaOH theo lần lượt vào nhị nhóm mẫu mã thử, mẫu mã thử bao gồm khí bay ra (NH4)2SO3 (đối với team 1) cùng (NH4)2SO4 (đối với nhóm 2) theo phản nghịch ứng:

(NH4)2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2NH3↑ + 2H2O

(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3↑ + 2H2O

Từ kia suy ra chất còn sót lại ở từng nhóm.

Câu 2. Có tứ dung dịch A, B, C, D chứa những chất NaOH, HCl, H2SO4, H2O (không theo máy tự trên). Lần lượt cho quỳ tím và dung dịch BaCl2 vào tư dung dịch này và thấy:

A: có tác dụng quỳ tím hóa đỏ và chế tạo kết tủa trắng.

B: làm quỳ tím hỏa xanh và không chế tạo ra kết tủa.

C: không đổi màu quỳ tím và không sản xuất kết tủa.

D: làm cho quỳ tím hóa đỏ và không tạo ra kết tủa.

Tìm A, B, C, D. Giải thích, viết phản nghịch ứng.

Lời giải:

Đáp án:

- A làm quỳ tím hóa đỏ và sản xuất kết tủa trắng là H2SO4

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

- B có tác dụng quỳ tím hóa xanh cùng không tạo kết tủa là NaOH.

- C không thay đổi màu quỳ tím và không tạo ra kết tủa là H2O.

- D làm cho quỳ tím hóa đỏ với không sinh sản kết tủa là HCl.

Câu 3. Bằng cách thức hóa học hãy phân biệt các khí: CO2, SO2, SO3.

Lời giải:

Đáp án:

- đến qua hỗn hợp Br2 phân biệt SO2 vì làm phai màu nâu của hỗn hợp brom:

Br2 + SO2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

- mang đến qua hỗn hợp BaCl2 nhận biết SO3 vày tạo kết tủa màu trắng:

BaCl2 + SO3 + H2O → BaSO4↓ + 2HCl

- còn sót lại là CO2.

Câu 4. Làm núm nào để tinh chế khí H2 trong tất cả hổn hợp khí CO2 + H2.

Lời giải:

Đáp án:

Cho hỗn hợp vào hỗn hợp Ca(OH)2 thì CO2 bị duy trì lại do phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Như vậy nhận được H2.

Câu 5. Trình bày phương thức hóa học nhận thấy các dung dịch sau: Na2S, K2CO3, BaCl2, Na2SO3, NaCl.

Lời giải:

Đáp án:

Trích mỗi dung dịch một không nhiều làm chủng loại thử

Cho dung dịch H2SO4 theo thứ tự vào những mẫu thử trên

- chủng loại thử sinh sản kết tủa white là BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

- chủng loại thử không tồn tại hiện tượng gì là NaCl

- chủng loại thử sinh sản khí bám mùi trứng ung (trứng thối) là Na2S

Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S↑

- chủng loại thử sinh sản khí mùi hắc là Na2SO3.

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑+ H2O

- chủng loại thử chế tạo ra khí ko màu, không mùi là K2CO3

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2↑ + H2O

Chú ý: nếu như không nhận biết được bằng mùi khí H2S và SO2 thì có thể phân biệt ba khí bằng cách sau:

- Dẫn 3 khí thứu tự qua hỗn hợp CuSO4 , khí sản xuất kết tảu màu đen là H2S.

H2S + CuSO4 → CuS↓(đen) + H2SO4

- Dẫn nhị khí còn sót lại qua dung dịch nước brom, khí nào làm mất đi màu nước brom là SO2:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

- Khí còn lại là CO2

Câu 6. cho những dung dịch không màu của những chất sau: NaCl, K2CO3. Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt các dung dịch đã mang lại bằng cách thức hóa học nhưng mà không dùng thêm hóa chất nòa khác làm cho thuốc thử. Viết phương trình hóa học nếu như có.

Lời giải:

Đáp án:

Lấy mỗi hỗn hợp một ít rồi chia ra 5 ống nghiệm bao gồm đánh số. Mang đến lầ lượt từng dung dịch vào những dung dịch còn lại, hiện tượng lạ thí nghiệm được ghi trong bảng sau:

NaClK2CO3Na2SO4HClBa(NO3)2Kết luận
NaCl
K2CO3↑,↓
Na2SO4
HCl
Ba(NO3)22↓

Nhận xét:

Ở hỗn hợp nào không tồn tại hiện tượng gì thì sẽ là dung dịch NaCl

- hỗn hợp nào có một trường đúng theo thoát khí cùng 1 trường vừa lòng kết tủa là K2CO3:

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + H2O + CO2↑(1)

K2CO3 + Ba(NO3)2 → KNO3 + BaCO3↓(2)

- Dung dịch có một tường thích hợp kết tủa là dung dịch Na2SO4

Na2SO4 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaSO4↓(3)

- hỗn hợp nào có 1 trường hòa hợp thoát khí là hỗn hợp HCl (phương trình (1)).

- dung dịch nào gồm 2 trường đúng theo kết tủa là hỗn hợp Ba(NO3)2 (phương trình (2) cùng (3)).

Hoàn thành bội nghịch ứng hóa học Oxi, lưu lại huỳnh

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

- phải nắm vững chắc các tính chất hóa học về oxi, ozon, giữ huỳnh, các hợp hóa học của bọn chúng để thấy được mối quan hệ giữa các chất

- với những bài bác ẩn tên hóa học yêu ước tìm chất cân xứng và viết phương trình cần lựa chọn những chât tương ứng với các trạng thái thoái hóa của lưu huỳnh trong sơ đồ. Quá trình làm tăng trạng thái oxi hóa những nguyên tố diêm sinh cầ lựa chọn cho tính năng với chất bao gồm tính oxi hóa. Ngược lại quy trình làm sút trạng thái lão hóa của nguyên tố lưu huỳnh yêu cầu lựa chọn cho tác dụng với chất gồm tính khử.

Xem thêm: Trọn Bộ Đề Thi, Đáp Án Môn Toán Vào Lớp 10 Ở Hà Nội Năm 2018

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hãy viết những phương trình hóa học màn biểu diễn sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố lưu hoàng theo sơ thứ sau:

*

Hướng dẫn:

*

Ví dụ 2: Viết những phương trình làm phản ứng theo chuỗi biến đổi sau:

KClO3 → O2 → O3 → O2 → ZnO → ZnSO4

FeS → H2S → S → SO2 → CaSO3 → CaSO4

Hướng dẫn:

a) 2KClO3 2KCl + 3O2

3O2

*
2O3

O3 + 2Ag → Ag2O + O2

O2 + 2Zn → 2ZnO

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

b) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

2H2S + O2 thiếu 2S + 2H2O

S + O2 SO2

SO2 + CaO → CaSO3

CaSO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2SO4 + SO2

Ví dụ 3: xong xuôi sơ đồ biến đổi sau:

*
*

Hướng dẫn:

S + O2 SO2

2SO2 + O2 2SO3SO3 + H2O → H2SO4

6H2SO4 đặc + 2Fe Fe2 (SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

S + H2 H2S↑ (A) (mùi trứng thối)

S + O2 SO2 (B)

S + sắt FeS (E)

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

(X)⇒ S,(D) ⇒ H2O

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

(Y) ⇒ HBr, (Z) ⇒ H2SO4

FeS + 2HBr → FeBr2 + H2S↑

(G) ⇒ FeBr2 (A) ⇒ H2S

Hoặc FeS + H2SO4 → FeSO4+ H2S↑

(G)⇒ FeSO4 (A) ⇒ H2S

Ví dụ 4: Hoàn thành chuỗi những phản ứng sau, ghi rõ đk nếu có:ZnS → H2S → S → SO2 → SO3 → H2SO4 → HCl → Cl2 → KClO3 → O2

ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S

2H2S + O2 thiếu → 2S + 2H2O

S + O2 SO2

2SO2 + O2 2SO3

SO3+ H2O → H2SO4

H2SO4 đặc + NaCl tinh thể → NaHSO4 + HCl

4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O

3Cl2 + 6KHO

*
5KCl + KClO3 + 3H2O

2KClO3

*
2KCl + 3O2

Ví dụ 5. Viết những phương trình hóa học trình diễn sự biến hóa số oxi hóa của nguyên tố diêm sinh theo sơ đồ vật sau:

*

Hướng dẫn:

+) S-2 → S0: 2H2S + O2 thiếu thốn → 2S + 2H2O

+) S0 → S-2: H2 + S H2S↑

+) S0 → S+4: S + O2 S2

+) S+4 → S0: 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

+) S+4 → S+6: SO2+ Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 +) S+6 → S+4: Cu + 2H2SO4 đặc CuSO4 + SO2 + H2O

+) S0 → S+6: S + 3F2 → SF6

+) S+6 → S0: 3Zn + 4H2SO4 đặc 3ZnSO4 + S + 4H2O

+) S-2 → S+6: H2S+ 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

+) S+6 → S2-: 4Mg + 5H2SO4 đặc 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Nhận xét: cùng với dạng bài xích này đề xuất lựa chọn những chât khớp ứng cho phù hợp với các trạng thái thoái hóa của lưu huỳnh trong sơ đồ. Quá trình làm tăng trạng thái oxi hóa những nguyên tố lưu hoàng cầ sàng lọc cho tác dụng với chất tất cả tính oxi hóa. Ngược lại quy trình làm giảm trạng thái thoái hóa của nguyên tố giữ huỳnh đề nghị lựa lựa chọn cho tác dụng với chất bao gồm tính khử.

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình bội nghịch ứng theo chuỗi biến đổi sau:FeS → H2S → S → SO2 → CaSO3 → CaSO4

Lời giải:

Đáp án:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

2H2S + O2thiếu ---V2O5→ 2S + 2H2O

SO2 + CaO → CaSO3

CaSO3 + H2SO4 → CaSO4 + SO2 + H2O

Câu 2. xác định các chất và kết thúc các phương trình bội nghịch ứng sau:

FeS + A → B (khí) + C

B + CuSO4 → D↓ đen + E

B + F → G↓ xoàn + H

C + J khí → L

L + KI → C + M + N

Lời giải:

Đáp án:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

(A) (C) (B)

H2S + CuSO4 → CuS↓ + H2SO4

(D)(E)

2H2S + SO2 → 2S↓ + 2H2O

(F) (G) (H)

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

(J) (L)

2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2

(M) (N)

Câu 3. chấm dứt sơ đồ biến đổi sau:

*

Lời giải:

Đáp án:

S + O2 → SO2 (A)

*

SO3 + H2O → H2SO4

6H2SO4(đ) + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Câu 4. Viết phương trình phản nghịch ứng theo chuỗi đổi khác sau:

KMnO4 → Cl2 → NaClO3 → O2 → SO2 → SO3 → H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

3Cl2 + 6NaOH → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O

2NaClO3 → 2NaCl + 3O2

O2 + S → SO2

*

SO3 + H2O → H2SO4

Câu 5. Cặp phản ứng làm sao sau đây cho thấy lưu huỳnh vừa tất cả tính khử vừa tất cả tính oxi hóa?

A. S + H2 → H2S; S + Cu → CuS

B. S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O; S + 2Na → Na2S

C. S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 3H2O; S + O2 → SO2

D. S+ 3F2 → SF6 ; S + O2 → SO2

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6. lưu huỳnh công dụng với natri hidroxit đặc, nóng:

S + NaOH → Na2S + Na2SO3 + H2O

Trong làm phản ứng trên, tỷ lệ số nguyên tử diêm sinh bị khử cùng số nguyên tử lưu hoàng bị oxi hóa là: