Dạng 1: khẳng định lực tác động giữa hai điện tích và những đại lượng vào biểu thức định hiện tượng Cu-lông

Áp dụng định nguyên lý Cu-lông.

Bạn đang xem: Bài tập điện tích định luật cu lông-nâng cao

Lực can hệ giữa hai năng lượng điện (q_1,q_2) đặt phương pháp nhau một khoảng r trong môi trường có hằng số năng lượng điện môi (varepsilon ) là (overrightarrow F_12 ;overrightarrow F_21 ) có:

- Điểm đặt: bên trên hai năng lượng điện tích

- Phương: nằm trên tuyến đường nối hai điện tích.

- Chiều: 

+ hướng ra phía xa nhau trường hợp (q_1.q_2 > 0) (cùng dấu)

*
 

+ hướng về phía nhau nếu như (q_1.q_2

Bước 2: Vẽ vecto hợp lực theo phép tắc hình bình hành.

Bước 3: Tính độ to của lực tổng phù hợp dựa vào phương thức hình học tập hoặc định lý hàm cosin.

* những trường hợp sệt biệt:

+ (overrightarrow F_1 uparrow uparrow overrightarrow F_2 Rightarrow F = F_1 + F_2)

+ (overrightarrow F_1 uparrow downarrow overrightarrow F_2 Rightarrow F = left| F_1 - F_2 ight|)

+ (overrightarrow F_1 ot overrightarrow F_2 Rightarrow F = sqrt F_1^2 + F_2^2 )

+ (left( overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ight) = alpha Rightarrow F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2cos alpha )

*

Bài tập ví dụ:

Hai năng lượng điện (q_1 = 8.10^ - 8C,q_2 = - 8.10^ - 8C) đặt ở A,B trong không gian (AB = 6 cm). Khẳng định lực chức năng lên (q_3 = 8.10^ - 8C), nếu:a) CA = 4 cm, CB = 2 cm

b) CA = 4 cm, CB = 10 cm

Hướng dẫn giải

Điện tích q3 sẽ chịu đựng hai lực chức năng của q.1 và q2 là (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ).

Lực tổng phù hợp : (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

a)

Ta có: CA = 4 centimet và CB = 3 cm => AC+CB = AB => C phía bên trong đoạn AB

Ta biểu diễn các lực hệ trọng như hình vẽ:

 

*

Suy ra: (overrightarrow F ) cùng chiều cùng với (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ) (hướng tự C mang đến B)

Độ lớn:

(F = F_1 + F_2 = kfracAC^2 + kfracBC^2 = 0,18N)

b)

CA = 4 cm và CB = 10 cm => CB – CA =AB => C nằm trên tuyến đường AB, ngoài khoảng chừng AB về phía A.

Xem thêm: 500 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lý 10 Học Kì 2 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Địa Lí Lớp 10 Học Kì 2

Ta biểu diễn những lực liên quan như hình vẽ:

 

*

Ta thấy (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ) trái hướng nhau, (overrightarrow F )cùng chiều với (overrightarrow F_1 )Dạng 3. Bé lắc tích điện


1. Cấu trúc con lắc tích điện

Gồm:

+ Dây treo bé lắc l

+ vật dụng tích điện có khối lượng m

2. Lực chức năng khi vật với điện bao gồm khối lượng

Khi vật mang điện có khối lượng thì ngoại trừ tác chịu công dụng của lực điện vì chưng điện tích khác tạo ra còn chịu thêm trương lực dây, trọng lực, lực đẩy acsimét.