Các dạng bài tập Định công cụ Ôm đối với toàn mạch chọn lọc có đáp án chi tiết

Với các dạng bài tập Định lao lý Ôm so với toàn mạch tinh lọc có đáp án chi tiết Vật Lí lớp 11 tổng hợp những dạng bài bác tập, 100 bài tập trắc nghiệm gồm lời giải cụ thể với đầy đủ phương thức giải, lấy ví dụ như minh họa sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập Định hiện tượng Ôm đối với toàn mạch từ kia đạt điểm cao trong bài xích thi môn vật dụng Lí lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập định luật ôm cho toàn mạch lớp 11 có lời giải

*

Bài tập trắc nghiệm

Lý thuyết Định nguyên tắc Ôm đối với toàn mạch

A. Tóm tắt lý thuyết

1.Định qui định Ôm đối với toàn mạch:

•Định lao lý Ôm so với toàn mạch:

*

Cường độ cái điện chạy trong mạch kín đáo tỉ lệ thuậnvới

suất điện cồn của mối cung cấp điện cùng tỉ lệ nghịch với

điện trở toàn phần của mạch đó:

*

trong đó: E là suất năng lượng điện đông của nguồn (V)

r là điện trở vào của nguồn điện

RN là năng lượng điện trở tương tự của mạch ngoài

• Hiệu điện cầm mạch ko kể (hay hiệu điện cố giữa hai rất của nguồn điện):

*

2.Nhận xét:

• hiện tượng lạ đoản mạch: xảy ra khi nối 2 cực của nguồn điện áp chỉ bằng dây dẫn có điện trở cực kỳ nhỏ. Lúc đoản mạch, dòng điện chạy qua bao gồm cường độ mập và có hại.

*

• Công của mối cung cấp điện bởi nhiệt lượng sản ra ở mạch ngoài và mạch trong:

*

• hiệu suất của nguồn điện:

*

B. Khả năng giải bài tập

Áp dụng các công thức:

- Định chế độ Ôm đối với toàn mạch:

*

- Hiệu điện nạm mạch ngoài: UN = I.RN = E - Ir

- năng suất của mối cung cấp điện:

*

C. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1: Đối cùng với mạch điện kín gồm điện áp nguồn với mạch ngoại trừ là điện trở thì hiệu điện cụ mạch ngoài

A. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với cường độ dòng điện chạy vào mạch.

B. Tăng lúc cường độ mẫu điện trong mạch tăng.

C. Sút khi cường độ mẫu điện vào mạch tăng.

D. Tỉ lệ thành phần nghịch cùng với cường độ mẫu điện chạy vào mạch.

Hướng dẫn:

Chọn C.

Ta gồm hiệu điện vậy mạch ngoại trừ UN = I.RN = E - Ir ⇒ khi I tăng thì UN giảm.

Câu 2: phạt biểu nào sau đây là không đúng?

A. Cường độ chiếc điện trong khúc mạch chỉ cất điện trở R tỉ trọng với hiệu điện nỗ lực U giữa hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở R.

B. Cường độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận cùng với suất điện đụng của nguồn điện cùng tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phàn của mạch.

C. Hiệu suất của loại điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện cầm cố giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch đó.

D. Nhiệt độ lượng toả ra trên một đồ dùng dẫn tỉ trọng thuận với điện trở của vật, với cường độ loại điện cùng với thời hạn dòng điện chạy qua vật.

Hướng dẫn:

Chọn D.

Nhiệt lượng toả ra trên một đồ dẫn tỉ trọng thuận với năng lượng điện trở của vật, với bình phương cường độ dòng điện cùng với thời hạn dòng điện chạy qua vật.

Câu 3: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với năng lượng điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện cầm giữa hai rất của điện áp nguồn là 12 (V). Cường độ mẫu điện vào mạch là

A. I = 120 (A). B. I = 12 (A).

C. I = 2,5 (A). D. I = 25 (A).

Hướng dẫn:

Chọn C.

Cường độ cái điện trong mạch là

*

Câu 4: Một nguồn điện bao gồm điện trở vào 0,1Ω được mắc với điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Khi ấy hiệu điện nỗ lực giữa hai rất của nguồn điện là 12 (V). Suất điện rượu cồn của nguồn tích điện là:

A. E = 12,00 (V). B. E = 12,25 (V).

C. E = 14,50 (V). D. E = 11,75 (V).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Cường độ cái điện trong mạch là

*

⇒ Suất điện động của nguồn điện là: E = I(r + R) = 12,25(V)

Câu 5: Một nguồn điện bao gồm suất điện rượu cồn E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R. Để hiệu suất tiêu thụ sống mạch không tính là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).D. R = 6 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn A.

Công suất tiêu thụ mạch ngoài:

*

Câu 6: dùng một nguồn điện nhằm thắp sáng lần lượt hai bóng đèn tất cả điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8 (Ω), khi đó năng suất tiêu thụ của hai đèn điện là như nhau. Điện trở trong của điện áp nguồn là:

A. R = 2 (Ω). B. R = 3 (Ω).

C. R = 4 (Ω). D. R = 6 (Ω).

Hướng dẫn:

Ta có:

*

*

*

Câu 7: Một mối cung cấp điện gồm suất điện hễ E = 6 (V), điện trở vào r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để năng suất tiêu thụ sống mạch không tính đạt giá trị lớn số 1 thì điện trở R phải có mức giá trị

A. R = 1 (Ω).B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Công suất tiêu thụ mạch ngoài:

*

*

*

Câu 8: biết rằng khi năng lượng điện trở mạch bên cạnh của một điện áp nguồn tăng trường đoản cú R1 = 3 (Ω) mang đến R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu điện cầm giữa hai cực của mối cung cấp tăng gấp đôi lần. Điện trở trong của nguồn điện áp đó là:

A. R = 7,5 (Ω). B. R = 6,75 (Ω).

C. R = 10,5 (Ω).D. R = 7 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn D.

Ta bao gồm hiệu điện ráng mạch quanh đó

*
*

*

Câu 9: cho một mạch điện kín đáo gồm mối cung cấp điện tất cả suất điện hễ E = 12 (V), điện trở vào r = 2,5 (Ω), mạch ngoài tất cả điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc thông liền với một điện trở R. Để năng suất tiêu thụ sinh hoạt mạch ngoài lớn số 1 thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Công suất tiêu thụ mạch ngoài:

*

*

*

Câu 10: cho một mạch điện kín đáo gồm nguồn điện gồm suất điện cồn E = 12 (V), năng lượng điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài có điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc tiếp liền với một năng lượng điện trở R. Để hiệu suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá bán trị lớn nhất thì điện trở R phải có mức giá trị

A. R = 1 (Ω) B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn C.

Công suất tiêu thụ trên năng lượng điện trở:

*

*

*

Cách giải bài bác tập Định phép tắc Ôm đến mạch kín

A. Cách thức & Ví dụ

1. Mạch kín đáo cơ bạn dạng (gồm nguồn cùng điện trở thuần):

*
*

(R là điện trở của mạch ngoài; E, r là suất điện đụng và điện trở vào của nguồn).

2. Mạch kín gồm nhiều nguồn điện cùng máy thu mắc tiếp nối với năng lượng điện trở thuần:

*
*

Trong đó: R là năng lượng điện trở tương đương của mạch ngoài;

E, r là suất điện rượu cồn và điện trở trong của nguồn;

E’, r’ là suất điện động và năng lượng điện trở trong của dòng sản phẩm thu năng lượng điện

với quy ước: nguồn khi chiếc điện lấn sân vào từ cực âm với đi ra từ rất dương; thiết bị thu khi loại điện đi vào từ rất dương và đi ra từ rất âm.

3. Mạch bí mật gồm những nguồn tương tự nhau (E, r) mắc thành cỗ và điện trở thuần:

*
*
*

+ ví như n nguồn giống như nhau mắc thông liền thì: Eb = nE; rb = nr.

+ nếu như n nguồn kiểu như nhau mắc song song thì:

*

+ giả dụ mắc hỗn hợp đối xứng gồm m dãy, từng dãy có n mối cung cấp thì:

*

Ví dụ 1: Đèn 3V – 6W mắc vào hai rất acquy (E = 3V, r = 0,5Ω). Tính năng lượng điện trở đèn, cường độ mẫu điện, hiệu điện nạm và hiệu suất tiêu thụ của đèn.

Hướng dẫn:

Điện trở của đèn:

*

Cường độ chiếc điện qua đèn:

*

Hiệu điện vậy của đèn: U = IR = 1,5.1,5 = 2,25V.

Công suất tiêu thụ của đèn: p. = RI2 = 1,5.1,52 = 3,375W.

Ví dụ 2: Hai năng lượng điện trở R1 = 2Ω, R2 = 6Ω mắc vào mối cung cấp (E, r). Lúc R1, R2 nối tiếp, độ mạnh trong mạch IN = 0,5A. Khi R1, R2 song song, cường độ mạch chính IS = 1,8A. Tìm kiếm E, r.

Hướng dẫn:

– lúc ⇒ RN = R1 + R2 = 2 + 6 = 8Ω

*

– khi

*

*

Từ (1) với (2), suy ra:

*

Ví dụ 3: mang đến mạch năng lượng điện như hình. Biết nguồn điện tất cả suất điện động E = 12V và tất cả điện trở trong r = 1Ω, những điện trở R1 = 10Ω, R2 = 5Ω với R3 = 8Ω.

*

a)Tính tổng trở RN của mạch ngoài.

b)Tính cường độ chiếc điện I chạy qua nguồn điện với hiệu điện cụ mạch ngoài U.

c)Tính hiệu điện ráng U1 thân hai đầu năng lượng điện trở R1.

d)Tính công suất H của nguồn điện.

Hướng dẫn:

a) RN = R1 + R2 + R3 = 23Ω

b)

*

UN = I.RN = 0,5.23 = 11,5V

c) U1 = I.R1 = 0,5.10 = 5 V

d)

*

Ví dụ 4: gồm mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện bao gồm suất năng lượng điện điện E = 12V và có điện trở trong r = 0,5 Ω. Các điện trở mạch ngoài R1 = 4,5Ω, R2 = 4Ω, R3 = 3Ω. Hãy tìm số chỉ của ampe kếhiệu suất của nguồn điện khi

*

a) K mở.

b) K đóng.

Hướng dẫn:

a) khi K mở mạch có R1 thông liền R2 thông suốt R3: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 11,5Ω

*
*

b) khi khóa K đóng, A và B thuộc điện vậy nên chập A, B, mạch năng lượng điện vẽ lại như hình

*

Rtđ = R1 + R2 = 7,5Ω

*

Ví dụ 5: đến mạch năng lượng điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện rượu cồn E = 9V với điện trở vào r = 1Ω. Các điện trở mạch kế bên R1 = R2 = R3 = 3Ω, R4 = 6Ω.

*

a)Tính cường độ dòng điện chạy qua những điện trở và hiệu điện cố kỉnh hai đầu mỗi điện trở.

b)Tính hiệu điện nạm giữa nhị điểm C với D.

c)Tính hiệu điện nạm 2 đầu điện áp nguồn và hiệu suất của mối cung cấp điện.

Hướng dẫn:

a) Ta có: R23 = R2 + R3 = 6Ω

*

Rng = RAB + R4 = 8Ω;

*

U4 = I4.R4 = 6(V)

UAB = I.RAB = 2(V) ⇒ U1 = U23 = 2(V)

*
*
*

b) Hiệu điện nắm giữa hai điểm C với D: UAB = U3 + U4 = 1 + 6 = 7(V)

*

Ví dụ 6: mang lại mạch năng lượng điện như hình: E = 12 V, r = 1 Ω, R1 = R2 = 4 Ω, R3 = 3 Ω, R4 = 5 Ω.

*

a)Tìm điện trở tương đương mạch ngoài.

b)Tìm cường độ cái điện mạch chính và UAB.

c)Tìm cường độ mẫu điện trong những nhánh và UCD.Hướng dẫn:

a) Ta có:

*

b)

*

UAB = I.Rng = 9,6V

c) vì chưng R12 với R34 bằng nhau, mà bọn chúng mắc song song nên:

*

B. Bài tập

Bài 1.Xét mạch bí mật gồm nguồn điện tất cả suất điện rượu cồn E = 2 V, điện trở trong r = 0,1 Ω mắc với năng lượng điện trở ngoại trừ R = 99,9 Ω. Search hiệu điện nuốm giữa hai cực của mối cung cấp điện.

Lời giải:

+ Cường độ chiếc điện vào mạch chính:

*

+ Ta có: E = U + Ir ⇒ U = E - Ir = 2 - 0,02.0,1 = 1,998V

Bài 2.Cho mạch điện trong các số ấy nguồn điện gồm điện trở vào r = 1Ω. Các điện trở của mạch ngoài R1 = 6Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω mắc tiếp liền nhau. Mẫu điện chạy vào mạch là 1A.

a) Tính suất điện hễ của nguồn điện áp và công suất của nguồn điện.

b) Tính năng suất tỏa sức nóng của mạch không tính và nhiệt lượng lan ra sinh hoạt mạch không tính trọng thời hạn t = trăng tròn phút.

Lời giải:

a) Điện trở tương đương mạch ngoài: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 11Ω

+ Ta có:

*

+ Hiệu điện cầm mạch ko kể (hiệu điện gắng hai đầu cực của nguồn): U = IRtđ = 11V

*

b) công suất tỏa nhiệt sống mạch ngoài: phường = I2Rtđ = 11W

+ nhiệt lượng tỏa ra ở mạch quanh đó trong thời gian t = 20 phút: Q = I2Rtđt = 13,2 kJ

Bài 3.Nguồn năng lượng điện (E, r), khi năng lượng điện trở mạch ko kể là R1 = 2Ω thì cường độ cái điện qua R1 là I1 = 8A. Khi điện trở mạch ngoại trừ là R2 = 5Ω thì hiệu điện gắng hai đầu nguồn là U2 = 25V. Tìm kiếm E, r.

Lời giải:

*

Khi R = R1 = 2Ω, ta có:

*

Khi R = R2 = 5Ω:

*

⇒ 5E - 25r - 125 = 0 (2)

Từ (1) cùng (2), ta có:

*

Bài 4.Mạch bí mật gồm nguồn điện (E = 200 V, r = 0,5Ω) và hai năng lượng điện trở R1 = 100 Ω, R2 = 500 Ω mắc nối tiếp. Một vôn kế mắc song song với R2, thì số chỉ của chính nó là 160 V. Tính năng lượng điện trở của vôn kế.

Lời giải:

Giả sử năng lượng điện trở của vôn kế không thật lớn so với điện trở của những điện trở thuần

*

+ call RV là năng lượng điện trở vôn kế.

+ Điện trở tương tự mạch ngoài:

*

+ dòng điện trong mạch chính:

*

+ Lại có: I = I2 + Iv. Với:

*

+ vì vậy ta có:

*

Bài 5.Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện có E = 12V,và điện trở vào r = 0,1Ω. Những điện trở mạch bên cạnh R1 = R2 = 2Ω, R3 = 4Ω, R4 = 4,4Ω.

*

a)Tính cường độ loại điện chạy qua các điện trở với hiệu điện gắng hai đầu mỗi năng lượng điện trở.

b)Tính hiệu điện vậy UCD. Tính hiệu suất tiêu thụ của mạch quanh đó và hiệu suất nguồn điện.

Lời giải:

a) R23 = R2 + R3 = 6Ω

*

→ RAB + R4 = 5,9 Ω

*

I4 = I = 2 A ⇒ U4 = I4.R4 = 8,8 V

UAB = I.RAB ⇒ U23 = U1

*

I2 = I3 = I23 = 0,5A

*

b) Hiệu điện nắm giữa nhì điểm C, D: UCD = U3 + U4 = 2 + 8,8 = 10,8V

+ năng suất mạch ngoài: Pngoai = I2Rtđ = 22. 5,9 = 23,6W

*

Bài 6.Có mạch năng lượng điện như hình vẽ. Những điện trở mạch bên cạnh R1 = 6Ω, R2 = 5,5Ω. Điện trở của ampe kế với khóa K không xứng đáng kể, năng lượng điện trở của vôn kế cực kỳ lớn. Khi K mở vôn kế chỉ 6V. Khi K đóng góp vôn kế chỉ 5,75 V, tính E, r và số chỉ ampe kế khi đó.

*

Lời giải:

Khi khoá K mở, vào mạch không có dòng điện. Ta có: Uv = E = 6V

+ Khi đóng góp K, vào mạch bao gồm dòng điện:

*

+ Số chỉ vôn kế V chính là hiệu điện vắt hai cực của mối cung cấp nên:

*

+ Số chỉ của ampe kế A đó là dòng điện trong mạch chính nên: IA = I = 0,5 A

Cách giải bài tập Ghép những nguồn năng lượng điện thành bộ

A. Phương pháp & Ví dụ

Mắc điện áp nguồn thành bộ:

•Mắc nối tiếp:

*

Eb = E1 + E2 + ... + En

rb = r1 + r2 + ... + rn

Nếu có n bộ giống nhau (E, r)

*

•Mắc xung đối:

*
*

•Mắc song song:

*
*

Nếu có n bộ giống nhau:

*

•Mắc hỗn hợp xung đối:

*
*

Với m là số nhánh, n là số nguồn trong mỗi nhánh.

Ví dụ 1: bao gồm n acquy (E,r) như là nhau nối với điện trở mạch ko kể R. Tìm điều kiện để cường độ dòng điện qua R lúc n acquy nối liền hoặc tuy nhiên song hầu hết như nhau.

Hướng dẫn:

- khi n acquy nối tiếp, ta có: Eb = nE cùng rb = nr

*

- khi n acquy tuy vậy song, ta có: Eb = E cùng rb = r/n

*

- Để mẫu điện qua R khi n acquy nối liền hoặc tuy vậy song đều giống hệt thì:

*

⇔ nR + r = R + nR ⇒ R = r.

Ví dụ 2: Điện trở R = 2Ω mắc vào trong 1 bộ nguồn bao gồm hai pin tương tự nhau. Khi hai pin nối tiếp, cường độ qua R là I1 = 0,75A. Khi hai pin tuy vậy song độ mạnh qua R là I2 = 0,6A. Search e, r0 của từng pin.

Hướng dẫn:

- lúc 2 sạc pin mắc nối tiếp: Eb = 2e; rb = 2r0.

Ta có:

*

⇔ 0,75 + 0,75r0 = e (1)

- khi 2 pin mắc song song:

*

Ta có:

*

⇔ 2,4 + 0,6r0 = 2e (2)

- trường đoản cú (1) với (2), ta có:

*

Ví dụ 3: có 18 pin tương đương nhau, mỗi pin gồm e = 1,5V, r0 = 0,2Ω được mắc thành 2 dãy tuy vậy song, mỗi dãy 9 pin sạc nối tiếp. Điện trở R = 2,1Ω mắc vào nhì đầu bộ pin trên.

a) Tính suất điện cồn và điện trở trong tương tự của bộ nguồn.

b) Tính cường độ qua R.

Hướng dẫn:

*

a)Suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở trong tương tự của bộ nguồn

*

b)

*

Ví dụ 4: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ, từng pin bao gồm e = 1,5V, r0 = 1Ω, R = 6Ω. Kiếm tìm cường độ loại điện qua mạch chính.

*

Hướng dẫn:

*

EAM = ne = 2.1,5 = 3V; EMB = n"e = 3.1,5 = 4,5V

⇒ Eb = 3 + 4,5 = 7,5V

*
*
*

Ví dụ 5: bao gồm N = 80 nguồn giống nhau, từng nguồn tất cả e = 1,5V, r0 = 1Ω mắc thành x dãy tuy nhiên song, mỗi dãy y mối cung cấp nối tiếp. Mạch ngoài là năng lượng điện trở R. Tìm kiếm x, y để cường độ qua R to nhất.

Xét lúc R bằng:

a) 5Ω.

b) 6Ω.

Hướng dẫn:

*

Ta có: Eb = yE = 1,5y;

*

xy = N = 80 (2)

Cường độ chiếc điện qua điện trở R:

*

Thay (2) vào (3) ta được:

*

Để y = ymax thì M = (Rx + y) đạt rất tiểu.

Vì x, y phần nhiều dương cần theo bất đẳng thức Cô–si:

*

Dấu ‘=’ xảy ra khi Rx = y (4)

Kết thích hợp (4) với (2), ta có:

*

a)Với R = 5Ω ⇒

*

Vậy: với R = 5Ω thì bộ nguồn có 4 dãy và mỗi hàng có đôi mươi acquy.

b)Với R = 6Ω ⇒

*

Vì x, y nguyên và xy = 80 buộc phải suy ra x = 4; y = 20.

Vậy: cùng với R = 6Ω thì cỗ nguồn gồm 4 dãy với mỗi hàng có trăng tròn acquy.

B. Bài xích tập

Bài 1.Cho mạch điện như hình vẽ, bộ nguồn gồm 2 dãy, mỗi hàng 4 sạc pin nối tiếp, mỗi pin có: e = 1,5V, r0 = 0,25Ω, mạch ngoài, R1 = 12Ω, R2 = 1Ω, R3 = 8Ω, R4 = 4Ω. Biết cường độ dòng điện qua R1 là 0,24A. Tính:

*

a) Suất điện đụng và năng lượng điện trở trong của cục nguồn tương đương.

b) UAB cùng cường độ loại điện qua mạch chính.

c) giá trị điện trở R5.

Lời giải:

*

a) Eb = ne = 4.1,5 = 6V;

*

b) Hiệu điện cầm giữa hai điểm A, B là:

UAB = U1 + U3 = I1R1 + I3R3 = I1(R1 + R3)(vì I1 = I3)

⇒ UAB = 0,24.(12 + 8) = 4,8V.

*

I = I1 + I2 = 0,24 + 0,96 = 1,2A.

c)

*

⇒ RNI + rbI = Eb ⇒ UN = Eb – rbI = 6 – 0,5.1,2 = 5,4V.

Mặt khác: UN = UAB + U5 ⇒ U5 = UN – UAB = 5,4 – 4,8 = 0,6V.

*

Bài 2. mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ, từng nguồn có: e = 1,5V, r0 = 1Ω, R1 = 6Ω, R2 = 12Ω, R3 = 4Ω.

*

Tìm cường độ loại điện qua mạch chính.

Lời giải:

*

Eb = EAM + EMN + EBC ⇒ Eb = e + e + e = 3e = 3.1,5 = 4,5V

rb = rAM + rMN + rBC

*
*
*

Bài 3. mang lại mạch điện như hình vẽ, từng nguồn e = 12V, r0 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω, R1 = 2R4, RV vô cùng lớn.

*

a) Vôn kế chỉ 2V. Tính R1, R4.

b)Thay vôn kế bởi ampe kế có RA = 0. Kiếm tìm số chỉ của ampe kế.

Lời giải:

*

a) Ta có: Eb = e = 12V; rb = R0/2 = 1Ω

*
với UAB = 2V;

*
⇒ I = 1A

Mặt khác:

*
⇒ IRN + Irb = Eb

*

Và RN = R1 + R23 + R4 = 3R4 + R23 = 3R4 + 2

*

và R1 = 2R4 = 2.3 = 6Ω.

b) vì RA = 0 yêu cầu ta hoàn toàn có thể bỏ R2 cùng R3. Cường độ loại điện qua mạch:

*

Bài 4. có 7 nguồn tích điện giống nhau, mỗi nguồn bao gồm e = 6V, r0 = 2/3Ω mắc như hình vẽ. R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 2Ω, RA = 0. Tra cứu số chỉ của ampe kế.

*

Lời giải:

*

Vì RA = 0 phải nguồn thân hai điểm mắc ampe kế bị nối tắt.

Ta có: Eb = ne = 3.6 = 18V

*

RN = R3 + R12

=

*

*

Số chỉ ampe kế: IA = I0 – I1

với

*

*

⇒ IA = 9 – 1,8 = 7,2A.

Bài 5.

Xem thêm: Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân Lớp 7 Bài 9, Bài 9: Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa

bao gồm 16 nguồn tương tự nhau, từng nguồn e = 2V, r0 = 1Ω, mắc thành hai dãy song song, mỗi hàng x cùng y nguồn nối tiếp. Mạch quanh đó là R = 15Ω. Tra cứu x, y nhằm cường độ sang 1 dãy bởi 0.