Trong trường vừa lòng mạch có nhiều nguồn thì cần khẳng định xem các nguồn mắc với nhau thế nào (nối tiếp hay tuy nhiên song). Tính (E_b,r_b) rồi nuốm vào biểu thức của định lao lý Ôm ta tìm kiếm được cường độ cái điện I.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý lớp 11 định luật ôm cho toàn mạch

Dạng 2: Tìm năng lượng điện trở, hiệu điện thế, suất điện cồn của nguồn.

Làm giống như dạng 1. Lúc ấy bài mang lại cường độ mẫu điện, hiệu điện núm trên mạch,…Từ đó, áp dụng định mức sử dụng Ôm, suy ra những đại lượng bắt buộc tìm.

- Hiệu điện cố mạch kế bên (hiệu điện cố gắng giữa hai rất của mối cung cấp điện: (U = E - I.r)

- Nếu năng lượng điện trở vào r = 0 hay mạch hở (I = 0) thì U = E

- Nếu năng lượng điện trở mạch ngoại trừ R = 0 thì (I = fracEr) => đoản mạch.

Bài tập ví dụ:

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

 

*

Biết (E = 6V,R_1 = 6Omega ,R_2 = 3Omega ). Tính:

a) Tính cường độ mẫu điện chạy vào mạch chính

b) Tính UAB thân hai rất của nguồn điện.

c) Tính cường độ chiếc điện chạy qua điện trở R1

Cho năng lượng điện trở trong của nguồn điện không đáng kể.

Hướng dẫn giải

a)

Ta có:

(R_1//R_2 Rightarrow R_N = fracR_1R_2R_1 + R_2 = frac6.36 + 3 = 2Omega )

Điện trở vào của mối cung cấp coi không xứng đáng kể. Áp dụng định phép tắc Ôm cho toàn mạch, ta có:

(I = fracER_N = frac62 = 3A)

b)

Hiệu điện cố giữa hai cực của nguồn điện: (U_AB = I.R_N = 3.2 = 6V)

c)

Do (R_1//R_2 Rightarrow left{ eginarraylU = U_1 = U_2\I = I_1 + I_2endarray ight.)

( Rightarrow left{ eginarrayl6I_1 = 3I_2\I_1 + I_2 = 3endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylI_1 = 1 mA\I_2 = 2 mAendarray ight.)


Vậy cường độ dòng điện chạy qua R1 là một A

Dạng 3: Tính công suất cực đại mà nguồn rất có thể cung cung cấp cho mạch ngoài

Ta phải tìm biểu thức của công suất p. Theo năng lượng điện trở R, tiếp nối kháo sát biểu thức ta sẽ tìm được giá trị R để p. Max và quý giá Pmax.

Xem thêm: ▷ Cách Tạo Tài Khoản Telegram Không Cần Số Điện Thoại », Cách Tạo Nhiều Tài Khoản Telegram

Ta có: (P = I^2.R = left( fracEr + R ight)^2.R)

Biến thay đổi về biểu thức (P = fracE^2left( sqrt R + fracrsqrt R ight)^2)

Để p max thì (left( sqrt R + fracrsqrt R ight)) min xẩy ra khi R = r (bất đẳng thhức Côsi).

Khi đó, (P_max = fracE^24r)

Bài tập ví dụ:

Cho mạch điện tất cả sơ đồ dùng như hình vẽ:

 

*

Biết (E = 12V,r = 1,1Omega ,R_1 = 0,1Omega )

a) buộc phải chọn R bởi bao nhiêu để năng suất tiêu thụ bên trên R là phệ nhất?

b) Tính công suất lớn số 1 đó?

Hướng dẫn giải

a)

Ta có, công suất tiêu thụ:


(P = I^2.(R + R_1) = left( fracEr + R + R_1 ight)^2.left( R + R_1 ight))

Chia cả tử và chủng loại số của biểu thức mang lại (R + R1) ta được:

(P = fracE^2left( sqrt R + R_1 + fracrsqrt R + R_1 ight)^2)

Để phường max thì (left( sqrt R + R_1 + fracrsqrt R + R_1 ight)) min. Áp dụng bất đẳng thức Côsi mang đến hai số dương (sqrt R + R_1 ) cùng (fracrsqrt R + R_1 ) ta có:

(sqrt R + R_1 + fracrsqrt R + R_1 ge 2sqrt R + R_1 .fracrsqrt R + R_1 = 2r)

Dấu “=” xảy ra ( Leftrightarrow sqrt R + R_1 = fracrsqrt R + R_1 Rightarrow R + R_1 = r = 1,1Omega )

( Rightarrow R = 1,1 - R_1 = 1,1 - 0,1 = 1Omega )

b)

Công suất lớn nhất là:

(P_max = left( dfracEr + R + R_1 ight)^2.left( R + R_1 ight) \= left( dfrac121,1 + 1 + 0,1 ight)^2(1 + 0,1) = 32,7 mW)