Trong chương trình môn Toán lớp 8, hằng đẳng thức là 1 trong nội dung rất đặc biệt quan trọng và cần thiết. Vấn đề nắm vững, dấn dạng, để vận dụng các hằng đẳng thức vào giải toán là 1 trong nhu cầu không thể thiếu trong quy trình học.

Bạn đang xem: Bài tập hằng đẳng thức nâng cao

Sau trên đây randy-rhoads-online.com xin trình làng đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tài liệu bài xích tập tổng vừa lòng về Hằng đẳng thức lớp 8. Tài liệu tổng hợp kỹ năng và kiến thức và các dạng bài bác tập bài tập trong chương trình học môn Toán lớp 8 phần đều hằng đẳng thức xứng đáng nhớ. Hy vọng đó là tài liệu té ích, hướng dẫn các chúng ta ôn tập bên trên lớp hoặc sử dụng tại nhà làm tài liệu tự học. Nội dung chi tiết mời chúng ta cùng xem thêm và mua tài liệu tại đây.


Bài tập về hằng đẳng thức lớp 8


A. Lý thuyết 7 hằng đẳng thức

1. Bình phương của một tổng

- Bình phương của một tổng bởi bình phương số đầu tiên cộng với nhị lần tích số thứ nhân nhân số máy hai rồi cộng với bình phương số sản phẩm công nghệ hai.

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

Ví dụ:

*

2. Bình phương của một hiệu

- Bình phường của một hiệu bằng bình phương số đầu tiên trừ đi hai lần tích số thứ nhất nhân số thứ hai rồi cộng với bình phương số thiết bị hai.

(A - B)2 = A2 - 2AB + B2

Ví dụ:

( x - 2)2 = x2 - 2. X. 22 = x2 - 4x + 4

3. Hiệu hai bình phương

- Hiệu nhì bình phương bởi hiệu hai số kia nhân tổng nhị số đó.

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

Ví dụ:

*

4. Lập phương của một tổng

- Lập phương của một tổng = lập phương số thứ nhất + 3 lần tích bình phương số trước tiên nhân số sản phẩm công nghệ hai + 3 lần tích số thứ nhất nhân bình phương số vật dụng hai + lập phương số sản phẩm hai.

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3


Ví dụ:

*

5. Lập phương của một hiệu

- Lập phương của một hiệu = lập phương số trước tiên - 3 lần tích bình phương số đầu tiên nhân số trang bị hai + 3 lần tích số đầu tiên nhân bình phương số sản phẩm công nghệ hai - lập phương số lắp thêm hai.

(A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3

6. Tổng nhì lập phương

- Tổng của nhị lập phương bằng tổng hai số đó nhân với bình phương thiếu của hiệu.

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

Ví dụ;

*

7. Hiệu hai lập phương

- Hiệu của nhị lập phương bởi hiệu của nhị số đó nhân cùng với bình phương thiếu hụt của tổng.

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Ví dụ:

*

*

B. Bài bác tập hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài toán 1: Tính

*

*

*

*

*

*

*

*


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bài toán 2: Tính

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bài toán 3: Viết các đa thức sau thành tích

*


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bài 4: Tính nhanh

*

2. 29,9.30,1

*

4. 37.43

*

*

*

*

*

*

Bài toán 5: Rút gọn rồi tính cực hiếm biểu thức

*

*

*

*

*

*

*

Bài toán 6 : viết biểu thức

*
thành tích chứng tỏ với moi số nguyên n biểu thức
*
phân tách hết đến 8

Bài toán 7 : chứng minh với moi số nguyên N biểu thức

*
phân tách hết mang lại 4

Bài toán 8 : Viết biểu thức sau bên dưới dang tích

*

*

*

*

*

*

Bài toán 9. Điền vào vết ? môt biểu thức để được môt hằng đẳng thức, tất cả mấy cách điền


a. (x+1).?

b.

*

c.

*

d. (x-2) . ?

*

*

*

i. ?+8 x+16

Bài toán 10. Viết biểu thức sau dưới dang tích

*

*

*

*

*

*

Bài toán 11. Viết biểu thức sau bên dưới dang tích

*

*

Bài toán 12. Viết biểu thức sau bên dưới dạng tổng

*

b..

*

Bài toán 13: Viết biểu thức sau bên dưới dạng tổng

*

b.

*

*

*

..............

C: bài bác tập nâng cao cho những hằng đẳng thức

bài xích 1. mang đến đa thức 2x² – 5x + 3 . Viết nhiều thức trên dưới dạng 1 nhiều thức của đổi thay y trong những số ấy y = x + 1.

giải thuật

Theo đề bài bác ta có: y = x + 1 => x = y – 1.

A = 2x² – 5x + 3

= 2(y – 1)² – 5(y – 1) + 3 = 2(y² – 2y + 1) – 5y + 5 + 3 = 2y² – 9y + 10

bài 2. Tính nhanh công dụng các biểu thức sau:

a) 127² + 146.127 + 73²

b) 98.28– (184 – 1)(184 + 1)

c) 100² – 99² + 98² – 97² + …+ 2² – 1²

d) (20² + 18² + 16² +…+ 4² + 2²) – ( 19² + 17² + 15² +…+ 3² + 1²)

giải mã

a) A = 127² + 146.127 + 73²

= 127² + 2.73.127 + 73²

= (127 + 73)²

= 200²

= 40000 .

Xem thêm: Vận Dụng Mối Quan Hệ Giữa Vật Chất Và Ý Thức Trong Cuộc Sống

b) B = 9 8 .2 8 – (18 4 – 1)(18 4 + 1)

= 188 – (188 – 1)

= 1

c) C = 100² – 99² + 98² – 97² + …+ 2² – 1²

= (100 + 99)(100 – 99) + (98 + 97)(98 – 97) +…+ (2 + 1)(2 – 1)

= 100 + 99 + 98 + 97 +…+ 2 + 1

= 5050.

d) D = (20² + 18² + 16² +…+ 4² + 2²) – ( 19² + 17² + 15² +…+ 3² + 1²)

= (20² – 19²) + (18² – 17²) + (16² – 15²)+ …+ (4² – 3²) + (2² – 1²)

= (20 + 19)(20 – 19) + (18 + 17)(18 – 17) + ( 16 +15)(16 – 15)+ …+ (4 + 3)(4 – 3) + (2 + 1)(2 – 1)