- Chọn bài -Bài 1: các định nghĩaBài 2: Tổng của nhị vectơBài 3: Hiệu của nhì vectơBài 4: Tích của một vectơ với 1 sốBài 5: Trục tọa độ và hệ trục tọa độÔn tập chương 1

Mục lục

Câu hỏi từ kiểm traCâu hỏi từ bỏ kiểm traCâu hỏi từ kiểm traCâu hỏi tự kiểm traCâu hỏi tự kiểm traCâu hỏi trường đoản cú kiểm traCâu hỏi từ kiểm traCâu hỏi từ kiểm traCâu hỏi từ bỏ kiểm traCâu hỏi từ kiểm traBài tậpBài tậpBài tậpBài tậpBài tậpBài tập

Xem cục bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Sách giải toán 10 Ôn tập chương 1 (Nâng Cao) giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 10 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lí và thích hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Câu hỏi từ bỏ kiểm tra

Bài 1 (trang 33 sgk Hình học 10 nâng cao): Hãy nói rõ vectơ không giống đoạn thẳng thế nào ?

Lời giải:

Giải bài xích 1 trang 33 SGK Hình học tập 10 nâng cấp Giải bài 1 trang 33 SGK Hình học 10 nâng cao

Vectơ là 1 đoạn thẳng nhưng tất cả phân biệt đồ vật tự của nhì điểm mút. Vậy vectơ (AB)→ với vectơ (BA)→ là không giống nhau.

Bạn đang xem: Bài tập hình học 10 chương 1 có lời giải

• Đoạn thẳng tất cả hai điểm mút, nhưng thứ từ của nhị điểm mút kia như thế nào thì cũng được. Đoạn trực tiếp AB cùng đoạn thẳng cha là một.

Câu hỏi trường đoản cú kiểm tra

Bài 2 (trang 33 sgk Hình học 10 nâng cao): giả dụ hai vectơ AB và CD bằng nhau và có giá không trùng nhau thì tứ đỉnh A, B, C, D có là bốn đỉnh hình bình hành không ?

Lời giải:

Giải bài xích 2 trang 33 SGK Hình học tập 10 nâng cấp Giải bài xích 2 trang 33 SGK Hình học 10 nâng cao

Nếu nhị vectơ AB cùng CD đều bằng nhau và không nằm trên một mặt đường thẳng thì bốn đỉnh A, B, c, D gồm là tư đỉnh hình bình hành ABCD.

Câu hỏi tự kiểm tra

Bài 3 (trang 33 sgk Hình học tập 10 nâng cao): Nếu có không ít vectơ thì khẳng định tổng của chúng như vậy nào?

Lời giải:

Giải bài xích 3s trang 33 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài bác 3s trang 33 SGK Hình học 10 nâng cấp

Để xác định tổng của khá nhiều vectơ ta làm như sau:

Lấy vectơ bằng vectơ thứ nhất, khi ấy điểm đầu của vectơ lắp thêm hai là điểm cuối của vectơ thứ nhất, điểm đầu của vectơ trang bị ba là điểm cuối của vectơ sản phẩm hai, quá trình cứ như vậy cho tới điểm đầu của vectơ thiết bị n là điểm cuối của vectơ máy n-1. Lúc đó tổng của n vectơ được xác minh là vectơ có điểm đầu là điểm đầu của vectơ sản phẩm công nghệ nhất, điểm cuối là điểm cuối của vectơ thứ n.

Câu hỏi từ kiểm tra

Bài 4 (trang 33 sgk Hình học tập 10 nâng cao): Hiệu nhị vectơ được định nghía qua có mang tổng nhì vectơ ra sao ?

Lời giải:

Giải bài bác 4 trang 33 SGK Hình học 10 cải thiện Giải bài 4 trang 33 SGK Hình học 10 cải thiện

Hiệu của hai vectơ được có mang là tổng của vectơ đầu tiên và vectơ đối của vectơ thứ hai.


Câu hỏi trường đoản cú kiểm tra

Bài 5 (trang 33 sgk Hình học tập 10 nâng cao): các đẳng thức tiếp sau đây đúng giỏi sai ?

Lời giải:

Giải bài bác 5 trang 33 SGK Hình học tập 10 nâng cao Giải bài bác 5 trang 33 SGK Hình học tập 10 cải thiện

a)

b) Đúng;

c) Sai;

d) Đúng.

Câu hỏi trường đoản cú kiểm tra

Bài 6 (trang 33 sgk Hình học tập 10 nâng cao): hoàn toàn có thể dùng phép nhân vectơ với một vài để tư tưởng vectơ đối của một vectơ hay là không ?

Lời giải:

Giải bài bác 6 trang 33 SGK Hình học tập 10 nâng cao Giải bài bác 6 trang 33 SGK Hình học tập 10 nâng cao


Theo khái niệm đối của vectơ a→ là vectơ – (a )→.

Theo quan niệm phép nhân vectơ với một trong những a tất cả ; – a→ = (-1). A→

Suy ra vectơ đối của vectơ a→ là vectơ (-1). (a )→. Vậy hoàn toàn có thể dùng nhân vectơ với một số để tư tưởng veccơ đối của một vectơ.

Câu hỏi từ bỏ kiểm tra

Bài 7 (trang 33 sgk Hình học 10 nâng cao): mang đến hai vectơ a→ , b→ không cùng phương. Trong số vectơ c→ , d→ , u→, v→ , x→ , y→ sau đây hãy chỉ ra những vectơ cùng hướng và các vectơ ngược hướng


*

Hai vecto c→ với d→ có cùng phương tốt không? trên sao?

Lời giải:

Giải bài xích 7 trang 33 SGK Hình học tập 10 cải thiện Giải bài xích 7 trang 33 SGK Hình học tập 10 nâng cấp

a) đều vecto cùng hướng : d→ cùng y→

b) số đông vecto ngươc phía : u→ với d→; u→ cùng y→; c→ với x→

c) nhị vectơ c với d không thuộc phương bởi không mãi mãi số thực k như thế nào đó: c→ = kd→

Câu hỏi từ kiểm tra

Bài 8 (trang 34 sgk Hình học 10 nâng cao): cho tam giác ABC với trung con đường AM và trọng tâm G. Các khẳng định tiếp sau đây đúng giỏi sai


Lời giải:

Giải bài 8 trang 34 SGK Hình học tập 10 nâng cấp Giải bài bác 8 trang 34 SGK Hình học tập 10 cải thiện

a) không nên

b) Đúng

c) Đúng

d) không nên

e) không đúng

Câu hỏi từ kiểm tra

Bài 9 (trang 34 sgk Hình học 10 nâng cao): cho thấy tọa độ nhì điểm A với B . Làm nắm nào để :

a) tìm tọa độ vecto (AB)→

b) tra cứu tọa độ trung điểm của đoạn trực tiếp AB

Lời giải:

Giải bài xích 9 trang 34 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài bác 9 trang 34 SGK Hình học 10 nâng cao

Câu hỏi trường đoản cú kiểm tra

Bài 10 (trang 34 sgk Hình học tập 10 nâng cao): cho thấy thêm tọa độ 3 đỉnh của một tam giác. Làm cố kỉnh nào nhằm tìm tọa độ giữa trung tâm của tam giác đó.

Lời giải:

Giải bài bác 10 trang 34 SGK Hình học tập 10 nâng cấp Giải bài xích 10 trang 34 SGK Hình học 10 nâng cao

Bài tập

Bài 1 (trang 34 sgk Hình học 10 nâng cao): cho tam giác ABC. Hãy xác định các vecto

Lời giải:

Giải bài bác 1 trang 34 SGK Hình học tập 10 nâng cao Giải bài xích 1 trang 34 SGK Hình học 10 nâng cao

*

Bài tập

Bài 2 (trang 34 sgk Hình học tập 10 nâng cao):
Cho tía điểm O, A, B không thẳng hàng. Tìm điều kiện cần với đủ để vecto (OA)→ + (OB)→ có mức giá là con đường phân giác của góc AOB

Lời giải:

Giải bài xích 2 trang 34 SGK Hình học 10 nâng cao Giải bài 2 trang 34 SGK Hình học tập 10 nâng cao

Gọi C là điểm sao đến OACB là hình bình hành thì (OA)→ + (OB)→ = (OC)→.

Vectơ (OC)→. Nằm trên tuyến đường phân giác của góc AOB lúc hình bình khô nóng OACB là hình thoi; tức là OA = OB.

*

Bài tập

Bài 3 (trang 34 sgk Hình học 10 nâng cao): điện thoại tư vấn O là trung tâm của hình bình hành ABCD. Minh chứng rằng cùng với điểm M bất kỳ, ta gồm

Lời giải:

Giải bài xích 3 trang 34 SGK Hình học 10 nâng cấp Giải bài bác 3 trang 34 SGK Hình học 10 nâng cao

*

Bài tập

Bài 4 (trang 34 sgk Hình học tập 10 nâng cao):
đến tam giác ABC.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 34 SGK Hình học tập 10 nâng cấp Giải bài 4 trang 34 SGK Hình học 10 nâng cao

*

Bài tập

Bài 5 (trang 35 sgk Hình học tập 10 nâng cao):

Lời giải:

Giải bài xích 5 trang 35 SGK Hình học 10 nâng cấp Giải bài xích 5 trang 35 SGK Hình học tập 10 nâng cao

*

Bài tập

Bài 6 (trang 35 sgk Hình học 10 nâng cao):
Trong phương diện phẳng tọa độ cho bố điểm A(- 1;3); B(4;2); C(3;5).

a) chứng tỏ rằng tía điểm A. B, C không thẳng hàng.

b) tìm tọa độ điểm D làm sao cho (AD )→= -3 (BC)→.

Xem thêm: Bài Soạn Ngữ Văn Lớp 8 Bài Bố Cục Của Văn Bản, Soạn Bài Bố Cục Của Văn Bản

c) tra cứu tọa độ điểm E làm sao để cho 0 là giữa trung tâm tam giác ABE.

Lời giải:

Giải bài 6 trang 35 SGK Hình học 10 cải thiện Giải bài xích 6 trang 35 SGK Hình học tập 10 nâng cao