- Chọn bài -Bài 29: Oxi - OzonBài 30: lưu huỳnhBài 31: Bài thực hành thực tế số 4. đặc điểm của oxi, lưu lại huỳnhBài 32: Hiđro sunfua - lưu hoàng đioxit - lưu huỳnh trioxitBài 33: Axit sunfuric - muối hạt sunfatBài 34: Luyện tập: Oxi cùng lưu huỳnhBài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp hóa học của lưu giữ huỳnh

Xem cục bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài Tập hóa học 10 – bài xích 34: Luyện tập: Oxi với lưu huỳnh giúp HS giải bài bác tập, cung ứng cho những em một hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập tập thao tác làm việc khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho câu hỏi phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 146 SGK Hóa 10): cho biết phương trình hóa học:

H2SO4 (đặc) + 8HI → 4I2 + H2S + 4H2O

Câu nào diễn tả không đúng tính chất các chất?

A. H2SO4 là hóa học oxi hóa, HI là chất khử

B. HI bị oxi biến thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 146

C. H2SO4 lão hóa hóa HI thành I2 với nó bị khử thành H2S.

D. I2 lão hóa H2S thành H2SO4 với nó bị khử thành HI.

Lời giải:

D đúng.

Bài 2 (trang 146 SGK Hóa 10): cho những phương trình hóa học:

a) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4

b) SO2 + H2O → H2SO3

c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

e) 2SO2 + O2 → 2SO3

Chọn câu trả lời đúng:

– SO2 là chất oxi hóa trong số phản ứng hóa học sau:

A. A, d, e.

B. B, c.

C. D.

– SO2 là hóa học khử trong số phản ứng hóa học sau:

A. B, d, c, e.


B. A, c, e.

C. A, d, e.

Lời giải:

Câu vấn đáp đúng: C với B

– SO2 là chất oxi hóa trong phản nghịch ứng: (d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O ( S+4 → S0)

– SO2 là chất khử trong các phản ứng:

(a) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4 (S+4 → S+6)

(c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 (S+4 → S+6)

(e) 2SO2 + O2 → 2SO3 (S+4 → S+6)

Bài 3 (trang 146 SGK Hóa 10): khi khí H2S cùng axit H2SO4 tham gia những phản ứng thoái hóa – khử, bạn ta tất cả nhận xét:

– Hidro sunfua chỉ bộc lộ tính khử.

– Axit sunfuric chỉ thể hiện tính oxi hóa.

a) Hãy lý giải điều thừa nhận xét trên.

b) Đối với mỗi chất, hãy chỉ ra một phản bội ứng hóa học để minh họa.

Lời giải:

a) Khí H2S với axit sunfuric đặc tham gia các phản ứng lão hóa – khử thì khí H2S chỉ trình bày tính khử và H2SO4 sệt chỉ mô tả tính oxi hóa. Vì chưng trong H2S số oxi hóa của S chỉ hoàn toàn có thể tăng, vào H2SO4 số oxi hóa S chỉ có thể giảm.

Vì vào H2S số lão hóa của S là -2 (là số lão hóa thấp độc nhất vô nhị của S) buộc phải chỉ hoàn toàn có thể tăng (chỉ diễn tả tính khử), vào H2SO4 số oxi hóa của S là +6 (là số oxi hóa tối đa của S) phải chỉ rất có thể giảm (chỉ diễn đạt tính oxi hóa).

b) Phương trình phản ứng hóa học:

*

Bài 4 (trang 146 SGK Hóa 10): bao gồm chất sau: Sắt, giữ huỳnh, axit sunfuric loãng.

a) Hãy trình diễn hai phương pháp điều chế hidro sunfua từ gần như chất sẽ cho.

b) Viết các phương trình phản ứng xẩy ra và cho biết thêm vai trò của lưu huỳnh trong những phản ứng

Lời giải:

a) Hai cách thức điều chế H2S từ hầu như chất trên

Fe + S → FeS(1)

FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S (2)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (3)

H2 + S → H2S (4)

b) vai trò của S trong phản nghịch ứng (1), (4) : S là hóa học oxi hóa.

Bài 5 (trang 147 SGK Hóa 10): gồm 3 bình, mỗi bình đựng một chất khí là H2S, SO2, O2. Hãy trình bày cách thức hóa học nhận ra chất khí đựng trong những bình với đk không dùng thêm thuốc thử.

Lời giải:

Dùng que đóm còn than hồng để nhận biết O2. Còn sót lại hai bình là H2S với SO2 có đốt, khí như thế nào cháy được là H2S khí ko cháy là SO2

2H2S + 3O2 → 3H2O + 2SO2

Bài 6 (trang 147 SGK Hóa 10): bao gồm 3 bình, mỗi bình đựng một hỗn hợp sau: HCl, H2SO3, H2SO4. Có thể nhận biết dung dịch đựng trong những bình bằng cách thức hóa học với một thuốc thử như thế nào sau đây:

a) Qùy tím.

b) Natri hiđroxit.

c) Bari hiđroxit.

d) Natri oxit

e) Cacbon đioxit.

Trình bày cách nhận biết sau khi lựa chọn thuốc thử.

Lời giải:

Chọn thuốc demo Ba(OH)2

Lấy mỗi hỗn hợp axit một ít cho vô ống nghiệm.

– đến từng giọt hỗn hợp Ba(OH)2 và các ống nghiệm chứa các axit đó:


Có kết tủa white là ống đựng H2SO3 với H2SO4, chính là kết tủa BaSO3 cùng BaSO4

⇒ nhận biết được ống chứa HCl (không có hiện tượng kỳ lạ gì)

– rước dung dịch HCl vừa nhận ra được cho vào các kết tủa:

Kết tủa tung được và có khí bay ra BaSO3, suy ngược lên ta thấy dung dịch trong ống nghiệm ban đầu là H2SO3

Kết tủa không tan trong axit là BaSO4, suy ngược lên ta thấy hỗn hợp trong ống nghiệm ban đầu là H2SO4.

Ba(OH)2 + H2SO3 → BaSO3 ↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O

BaSO3 + 2HCl → BaCl2 + SO2 ↑ + H2O

Bài 7 (trang 147 SGK Hóa 10): rất có thể tồn trên đồng thời đông đảo chất sau vào một bình cất được không?

a) Khí hiđro sunfua H2S và khí lưu huỳnh đioxit SO2

b) Khí oxi O2 với khí clo Cl2

c) Khí hiđro iotua HI với khí clo Cl2

Giải thích và viết phương trình phản bội ứng.

Lời giải:

a) Khí hiđro sunfua H2S và khí SO2 không cùng tồn trên trong một bình chứa bởi vì H2S chất khử mạnh, SO2 là hóa học oxi hóa.

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

b) Khí oxi cùng khí clo có thể tồn tại trong một bình bởi vì O2 không công dụng trực tiếp cùng với Cl2

c) Khí HI với Cl2 không tồn trên trong một bình vày Cl2 là hóa học oxi hóa bạo dạn và HI là hóa học khử mạnh khỏe

Cl2 + 2HI → 2HCl + I2

Bài 8 (trang 147 SGK Hóa 10): Nung lạnh 3,72g hỗn hợp bột những kim một số loại Zn cùng Fe vào bột S dư. Hóa học rắn chiếm được sau phản ứng được hòa tan trọn vẹn bằng hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận biết có 1,344 lít khí (đktc) bay ra.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Tâm Trạng Của Người Chinh Phụ, Top 8 Bài Phân Tích Tâm Trạng Của Người Chinh Phụ

a) Viết những phương trình phản bội ứng xảy ra.