Giải Hóa 11 bài 3 giúp những em học viên lớp 11 nắm vững được kiến thức về sự việc điện li của nước. PH. Chất thông tư axit - bazơ. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa 11 chương 1 trang 14.

Bạn đang xem: Bài tập hoá 11 bài 3

Giải bài bác tập Hóa 11 bài xích 3 trước khi đến lớp các em nhanh lẹ nắm vững kỹ năng và kiến thức hôm sau sinh hoạt trên lớp đã học gì, hiểu sơ qua về ngôn từ học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, nhanh lẹ soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng xem thêm tại đây.


Giải Hóa 11 Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất thông tư axit - bazơ

Lý thuyết Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit - bazơGiải bài bác tập SGK Hóa 11 trang 14

Lý thuyết Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit - bazơ

1. Nước là chất điện li siêu yếu

Nước là hóa học điện li cực kỳ yếu:

H2O → H+ + OH-

Tích số ion của nước: . = 10-14

Môi trường trung tính là môi trường thiên nhiên trong đó: = = 10-7M.

=> Ý nghĩa tích số ion của nước

a. Môi trường axit

Ví dụ: Tính cùng của dung dịch HCl 0,01 M.

HCl → H+ + Cl-0,01 M 0,01M 0,01M

= 0,01M; = 10-14; = 10-12M

Ví dụ: hài hòa axit vào nước nhằm = 10-3M. Tính ?

= 10-14; = 10-11M

═˃ môi trường thiên nhiên axit là môi trường thiên nhiên trong đó > hay > 10-7M.

b. Môi trường thiên nhiên kiềm

Ví dụ: Tính mật độ cùng của dung dịch NaOH 0,01M

= 0,01M → = 10-12M.

═˃ môi trường bazơ là môi trường xung quanh trong kia -> tuyệt -7M.

Vậy: là đại lượng nhận xét độ axit, độ kiềm của dung dịch

Môi trường axit: > 10-7M; pH +> -7M; pH > 7


Môi trường trung tính: = 10-7M; pH = 7

2. Quan niệm về pH - chất chỉ thị màu

a. Khái niệm pH.

pH = - lg

Chú ý: = 10-pH(M) bắt buộc pOH = - lg

pH + pOH = 14

b. Chất thông tư axit - bazơ

Là chất tất cả màu sắc đổi khác phụ nằm trong vào quý hiếm pH của dung dịch.

Giải bài bác tập SGK Hóa 11 trang 14

Câu 1

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu sống 25oC

Gợi ý đáp án

Tích độ đậm đặc ion H+ với nồng độ ion OH- vào nước gọi là tích số ion của nước. Ở 25oC, tích số này còn có giá trị 10-14

Câu 2

Phát biểu các định nghĩa môi trường xung quanh axit, trung tính và kiềm theo mật độ H+ và pH.

Gợi ý đáp án

Môi ngôi trường axit là môi trường xung quanh trong đó > xuất xắc > 10-7M hay pH +> -> hay -7M tuyệt pH > 7

Môi ngôi trường trung tính là môi trường trong đó = xuất xắc = 10-7M tuyệt pH = 7

Câu 3

Chất thông tư axit - bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ với phenolphtalein trong dung dịch ở những khoảng pH không giống nhau.

Gợi ý đáp án

Chất thông tư axit - bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào quý giá pH của dung dịch

Màu của quỳ tím trong những khoảng pH khác nhau:

pHpH ≤ 66

Màu của phenolphtalien trong các khoảng pH khác nhau:

pHpH

Câu 4

Một dung dịch gồm = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là

A. Axit

B. Trung tính

C. Kiềm

D. Không khẳng định được

Trả lời: chọn C Kiềm

Ta có: = 10-14/1,5.10-5 = 6,6.10-10M -7M ⇒ môi trường kiềm

Câu 5

Tính độ đậm đặc H+, OH- và pH của dung dịch HCl 0,10 M với dung dịch NaOH 0,010 M.

Gợi ý đáp án

Dung dịch HCl 0,1M: HCl → H+ + Cl-0,1M 0,1M

= 0,1M ⇒ = 10-14/0,1 = 10-13M ⇒ pH = -lg 0,1 = 1

Dung dịch NaOH: NaOH → Na+ + OH-

0,01M 0,01M

= 0,01M ⇒ = 10-14/0,01 = 10-12M ⇒ pH = – lg 10-12 = 12

Câu 6

Trong hỗn hợp HCl 0,010M tích số ion của nước là:

A. . > 1,0.10-14

B. . = 1,0.10-14

C. . -14

D. Không xác minh được.

Xem thêm: Lòng Tự Tin Là Gì - Biểu Hiện Và Cách Rèn Luyện Sự Tự Tin

Gợi ý đáp án

Chọn B. Vì chưng tích số ion của nước là hằng số vào nước với cả trong những dung dịch loãng của các chất khác nhau.