Giải bài xích tập Hóa 12 bài 21: Luyện tập đặc điểm của kim loại được soạn chi tiết, bao gồm xác, đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa trang 100.

Bạn đang xem: Bài tập hoá 12 trang 100

Soạn Hóa 12: Luyện tập đặc thù của kim loại giúp chúng ta học sinh rất có thể so sánh với tác dụng mình đã làm, củng cố, bồi dưỡng và kiểm soát vốn kỹ năng và kiến thức của phiên bản thân. Đồng thời còn hỗ trợ phụ huynh có thêm tài liệu nhằm hướng dẫn con em học giỏi hơn sinh hoạt nhà. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn lớp 12 cùng tham khảo tại đây.


Bài 1

Có 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion bao gồm số electron lớp ngoài cùng với rất nhiều nhất là:

A. Fe3+.

B. Fe2+.

C. Al3+.

D. Ca2+.

Gợi ý đáp án

Đáp án B.

Bài 2 

Kim loại có đặc thù vật lý thông thường là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và tất cả ánh kim. Nguyên nhân của những đặc thù vật lý bình thường là:

A. Vào tinh thể kim loại có tương đối nhiều electron độc thân.

B. Vào tinh thể kim loại có những ion dương vận động tự do.

C. Trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do.

D. Vào tinh thể kim loại có tương đối nhiều ion dương kim loại.

Gợi ý đáp án

Đáp án C.

Bài 3

Kim loại khác biệt có độ dẫn điện, dẫn nhiệt không giống nhau, sự khác nhau đó được quyết định bởi điểm sáng nào sau đây?

A. Có khối lượng riêng không giống nhau.

B. Bao gồm kiểu mạng tinh thể không giống nhau.

C. Có mật độ electron thoải mái khác nhau.

D. Có tỷ lệ ion dương khác nhau.

Gợi ý đáp án

Đáp án C.

Bài 4 

Ngâm một lá sắt kẽm kim loại Ni trong số những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Hãy cho biết thêm muối nào bao gồm phản ứng cùng với Ni. Lý giải và viết phương trình hoá học.


Gợi ý đáp án

Niken hoàn toàn có thể phản ứng được với các dung dịch muối bột sau đây:

Ni + CuSO4 → NiSO4 + Cu

Ni + Pb(NO3)2 → Ni(NO3)2 + Pb

Ni + 2AgNO3 → Ni(NO3)2 + 2Ag

Bài 5 

Để có tác dụng sạch một mẫu mã thủy ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì bạn ta khuấy mẫu thủy ngân này trong hỗn hợp HgSO4 dư.

a. Hãy giải thích phương pháp làm sạch và viết phương trình hóa học.

b. Nếu bạc tình có lẫn tạp chất là kim loại nói trên, hãy làm phương pháp nào để vứt bỏ được tạp chất? Viết phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

a, Khuấy mẫu mã thủy ngân trong hỗn hợp Hg4 có các phản ứng

HgSO4 + Zn → Zn4 + Hg

HgSO4 + Sn → Sn4 + Hg

HgSO4 + Pb → Pb4 + Hg

Như vậy những tạp chất Zn, Sn, Pb bị tổng hợp hết. Lọc rước thu thủy ngân tinh khiết.

b, Nếu bạc có lẫn những kim các loại nói bên trên cho các thành phần hỗn hợp vào hỗn hợp AgNO3. Sẽ sở hữu được các bội phản úng xảy ra:

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag↓

Sn + 2AgNO3 → Sn(NO3)2 + 2Ag↓

Pb + 2AgNO3 → Pb(NO3)2 + 2Ag↓

Khi đó những kim nhiều loại bị phối hợp hết trong hỗn hợp AgNO3 lọc lấy kết tủa nhận được Ag tinh khiết

Bài 6 

Hòa tan hoàn toàn 20 gam tất cả hổn hợp Fe với Mg trong dung dịch HCl thu 1 gam khí H2. Khi cô cạn hỗn hợp thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 54,5(g)

B. 55,5(g)

C. 56,5(g)

D. 57,5(g)

Gợi ý đáp án


Đáp án B.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x x x

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe cùng Mg trong lếu láo hợp

số mol H2 là nH2 = một nửa = 0,5 (mol)

theo bài ra ta gồm hệ phương trình

56x + 24y = đôi mươi (1)

x + y = 0,5 (2)

khối lượng muối khan là:

m = mFeCl2 + mMgCl2 = x.(56+71) + y (24 + 71)

m = 56x + 24y + 71(x+y)

m = trăng tròn + 71.0,5 = 55,5 gam

Bài 7

Hòa tan trọn vẹn 0,5 gam tất cả hổn hợp Fe với một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl chiếm được 1,12 lít khí H2 đktc. Sắt kẽm kim loại hóa trị II đó là sắt kẽm kim loại nào sau đây.

A. Mg.

B. Ca.

C. Zn.

D. Be.

Gợi ý đáp án

Đáp án D

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x x x

M + 2HCl → MCl2 + H2

y y y

gọi x, y lần lượt là số mol của Fe với M trong lếu láo hợp

số mol H2 là nH2 = 1,12/22,4 = 0,05 (mol)

theo bài ra ta bao gồm hệ phương trình

56x + My = 0,5 (1)

x + y = 0,05 (2)

từ (2) → x= 0,05 – y

thay vào (1) ta được 56(0,05 – y) + My = 0,5

=> 2,8 - 56y + My = 0,5

2,3 = 56 - My

=>

*

Ta gồm 0 0 ightarrow 2,3 0Leftrightarrow frac2,356 - M > 0 ightarrow 2,3

M2. Chất rắn thu được sau làm phản ứng lấy hòa rã vào dung dịch HCl dư thấy bay ra 13,44 lít khí H2 đktc. Kim loại M là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Fe.

B. Al.

C. Ca.

D. Mg.

Gợi ý đáp án

Đáp án B.

2M + n/2O2 → M2On (1)

Chất rắn sau làm phản ứng phối hợp trong HCl thấy có khí thoát ra chứng ở bao gồm M dư

M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O (2)

M + nHCl → MCln + n/2H2 (3)


Số mol H2: nH2 = 13,44/22,4 = 0,6 mol

Theo phương trình (1)

*

Theo phương trình (3)

*

Tổng số mol M là

nM = 0,6/n + 1,2/n = 1,8/n mol

=> M = 9n. Giá bán trị thỏa mãn n = 3, M = 27 => kim loại là nhôm

Bài 9 

Có 5 mẫu kim loại là Mg, Al, Ba, Fe, Ag. Giả dụ chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 thì rất có thể nhận hiểu rằng những mẫu sắt kẽm kim loại nào?

A. Mg, Ba, Ag.

B. Mg, Ba, Al.

C. Mg, Ba, Al, Fe.

D. Cả 5 mẫu mã kim loại.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Lớp 7 Bài Cổng Trường Mở Ra (Ngắn Gọn, Đầy Đủ), Soạn Bài Cổng Trường Mở Ra (Ngắn Gọn, Đầy Đủ)

Gợi ý đáp án

Đáp án D.

Bài 10

Cho bột đồng vào dung dịch hỗn hợp tất cả Fe(NO3)3 cùng AgNO3 sau phản nghịch ứng chấm dứt thu được hóa học rắn A và dung dịch B. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. Cho thấy A, B bao gồm những hóa học gì? Biết rằng: