nắm tắt kiến thức và kỹ năng trọng tâm và giải đáp Giải bài xích 1, 2 ,3, 4, 5, 6 trang 25 SGK Hóa lớp 12: Glucozơ – Chương 2

A. Nắm tắt kỹ năng và kiến thức Glucozơ

1. Cacbonhiđrat là hồ hết hợp hóa học hữu cơ tinh vi và thông thường sẽ có công thức phổ biến là Cn(H2O)m.

Bạn đang xem: Bài tập hoá 12 trang 25

Cacbonhiđrat được chia thành 3 nhóm công ty yếu: monosaccarit (glucozơ, frutcozơ); ddiissaccarit (saccarozơ, mantozơ) và polisaccsrit (tinh bột, xenlulozơ).

2. Glucozơ là hợp hóa học tạp chức, ngơi nghỉ dạng mạch hở, phân tử có kết cấu của anđehit 1-1 chức và ancol 5 chức: HOCH2 – 4 – CHO. Vào thực tế, tồn tại chủ yếu ở nhị dạng mạch vòng: α – glucozơ với β – glucozơ.

– đặc điểm vật lí: là hóa học rắn, tinh thể ko màu, dễ tan trong nước, bao gồm vị ngọt.

– đặc điểm hóa học:

+ đặc điểm của ancol nhiều chức: công dụng với Cu(OH)2 chế tác dung dịch greed color lam; phản nghịch ứng tạo nên este với anhhidrit axetic có mặt piriđin.

+ đặc thù của anđehit: phản bội ứng tráng bạc, công dụng với Cu(OH)2/OH–, công dụng với hiđro chế tác sobitol.

+ bội nghịch ứng lên men rượu.

3. Fuctozơ

– Có cấu trúc mạch hở là:

– đặc điểm hóa học: tác dụng với Cu(OH)2, cùng hiđro

B. Giải bài bác tập Glucozơ sách giáo khoa hóa 12 bài 5 – Chương 2

Bài 1. 1. Glucozơ và fructozơ

A. Đều tạo được dung dịch blue color lam khi tác dụng với Cu(OH)2.


Quảng cáo


B. Đều gồm nhóm chức mang đến trong phân tử.

C. Là hai bản thiết kế thù của và một chất.

D. Đều tồn tại đa phần ở dạng mạch hở.

Chọn A.

Bài 2. Cho các dung dịch: Glucozơ, glierol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để tách biệt được cả 4 dung dịch trên?

A. Cu(OH)2; B. Dung dịch AgNO3 trong NH3;

C. Na kim loại; D. Nước brom.

Chọn A.

Cho Cu(OH)2/OH– vào các dung dịch phân biệt được glucozơ với glixerol: glucozơ với glixerol kết hợp Cu(OH)2 sản xuất dung dịch greed color lam (nhóm I), còn formanđehit và etanol không tồn tại hiện tượng gì (nhóm II). Đun nóng các dung dịch team I với nhóm II. Nếu dung dịch nào ở đội I mở ra kết tủa màu đỏ gạch thì đó là dung dịch glucozơ, ở nhóm II là formanđehit.


Quảng cáo


Giải bài xích 3 trang 25: 

*

Giải bài bác 4 trang 25:

*

Bài 5. Trình bày phương thức nhận biết những hợp hóa học trong dung dịch của mỗi dãy dưới đây bằng cách thức hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic;

b) Fructozơ, gliixerol, etanol;

c) Glucozơ, fomanđehit, etanoll. Axit axetic.

Xem thêm: Bj Và Hj Là Gì Bj Khác Oral Ở Điểm Nào, Hướng Dẫn Cách Bj Đưa Chàng Lên Đỉnh Nhanh Nhất

Hướng dẫn: a)

b)

c)

Bài 6. Để tráng một cái gương soi, bạn ta yêu cầu đun lạnh dung dịch chưa 36 gam glucoz ơ với lượng vừa đủ dung dịch bội bạc nitrat vào amoniac. Tính trọng lượng bạc đa sinh ra dính vào mặt kính của gương và cân nặng bạc nitrat nên dùng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.