Bài 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 trang 11 SBT hóa học 8

Bài 8.6 trang 11 sách bài xích tập Hóa 8: phần tử một hòa hợp chất có nguyên tử nguyên tố Y links với hai nguyên tử O. Yếu tắc oxi chiếm 1/2 về cân nặng của hòa hợp chất.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 8 trang 11

a) Tính nguyên tử khối, cho biết thêm tên với kí hiệu hóa học của yếu tắc Y.

b) Tính phân tử khối của đúng theo chất. Phân tử hợp chất nặng bằng nguyên tử yếu tố nào?

(Xem bảng 1, phần phụ lục cuối sách).

Lời giải:

a) vì oxi chiếm một nửa ⇒ Y chiếm phần cũng 50% trong hợp hóa học trên ⇒ Y có trọng lượng bằng khối lượng của 2 nguyên tử O.

Khối lượng của 2 nguyên tử oxi: 16 x 2 = 32đvC

⇒ trọng lượng của Y cũng chính là 32 đvC ⇒ Y là giữ huỳnh: S

b) Phân tử khối của hợp hóa học trên: 32 + 16.2 = 64đvC

Phân tử hợp chất nặng bằng nguyên tử đồng (Cu).

Bài 8.7 trang 11 sách bài bác tập Hóa 8: cần sử dụng phễu phân tách (hình bên), hãy nói phương pháp làm để bóc tách nước thoát khỏi dầu hỏa ( dầu hôi).

*

Cho biết dầu hỏa là hóa học lỏng, có khối lượng riêng (D) khoảng tầm 0.89g/ml với không tung trong nước.

Lời giải:

Dầu hỏa trong chảy trong nước và nhẹ nhàng hơn nước nên những lúc đổ các thành phần hỗn hợp dầu hỏa vào nước thì dầu vẫn nổi lên trên, nước bóc hành một lớp sinh sống phía dưới. Mở khóa phễu cho nước chảy xuống từ từ cho tới khi khô nước thì khóa phễu lại.

Bài 8.8 trang 11 sách bài bác tập Hóa 8: Bảng trên là trọng lượng riêng của một vài chất, ghi trong đk thong thường.

ChấtKhối lượng riêng (g/cm3)
Đồng8,92
Kẽm7,14
Nhôm2,70
Khí oxi0,00133
Khí Nito0,00117

Em có nhận xét gì về trọng lượng riêng của các chất rắn so với các chất khí? Hãy giải thích vì sao?

Lời giải:

Khối lượng riêng của các chất rắn phệ hơn trọng lượng riêng của các chất khí. Do chất sinh sống trạng thái khí các phân tử sinh sống rất cách nhau chừng có khoảng cách rất to giữa những phân tử nên khối lượng riêng của chất khí sẽ nhỏ tuổi hơn chất rắn.

Bài 8.9 trang 11 sách bài tập Hóa 8: a) coi lại bài bác tập 8.3* để biết 1 đvC khớp ứng với bao nhiêu gam. Từ đó tính trọng lượng bằng gam của:

- 6,02.1023 nguyên tử oxi.

- 6,02.1023 nguyên tử flo.

- 6,02.1023 nguyên tử nhôm.

Biết rằng, vào phép tính cùng với số mũ ta có:

*

b) Nêu nhận xét về số trị của các giá trị trọng lượng tính được này cùng số trị nguyên tử khối của từng nguyên tố.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Năm Học 2017, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Năm Học 2017

Lời giải:

a) Tính cân nặng bằng gam của:

* 6,02.1023 nguyên tử oxi:

6,02.1023.16.1,66.10-24 = 15,989 ≈ 16(g)

* 6,02.1023 nguyên tử flo:

6,02.1023.19. 1,66.10-24 = 18, 987(g)≈ 19 (g)

* 6,02.1023 nguyên tử nhôm:

6,02.1023.19. 1,66.10-24 = 26,98(g) ≈ 27(g)

b) Số trị của các giá trị khối lượng tính được bằng chính số trị nguyên tử khối của từng nguyên tố.