Bài 23.1, 23.2 trang 30 SBT chất hóa học 8

Bài 23.1 trang 30 sách bài tập Hóa 8: Hãy điền phần lớn chữ với số tương thích vào khu vực trống trong các câu sau:

a) Một mol nguyên tử Cu có trọng lượng ……g với một mol nguyên tử sulfur có cân nặng …….g kết phù hợp với nhau tạo ra thành một …… CuS có khối lượng …..g.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 8 trang 30

b) ……g chì kết hợp với …..g oxi tạo nên một mol phân tử Pb3O4 có cân nặng …..g.

c) trong 342g con đường C12H22O11 tất cả ……mol …..C, ……mol …… H và …………… mol …………. O. Trọng lượng của ………….. C là …………. G, trọng lượng của …………… H là …………. G, trọng lượng của …………. O là …………… g.

Lời giải:

a) Một mol nguyên tử Cu có cân nặng 64 g cùng một mol nguyên tử sulfur có trọng lượng 32 g kết phù hợp với nhau chế tạo ra thành một mol phân tử CuS có khối lượng 96g.

b) 621(207×3) g chì kết phù hợp với 64 (16x4) g oxi tạo thành một mol phân tử Pb3O4 có trọng lượng 685 g.

c) vào 342 g đường C12H22O11 tất cả 12 mol nguyên tử C, 22 mol nguyên tử H cùng 11 mol nguyên tử O. Khối lượng của 12 mol nguyên tử C là 144 g, khối lượng của 22 mol nguyên tử H là 22 g, cân nặng của 11 mol nguyên tử O là 176g.

Bài 23.2 trang 30 sách bài tập Hóa 8: cho biết thêm thành phần theo cân nặng của một vài hợp chất, hãy tìm phương pháp hóa học tập của chúng:

- Hợp hóa học A: 0,2 mol hòa hợp chất có chứa 4,6g Na và 7,1g Cl.

- Hợp hóa học B: 0,03 mol vừa lòng chất tất cả chứa 0,36g C cùng 0,96g O.

- Hợp chất C: 0,02 mol hợp chất gồm chứa 4,14g Pb cùng 0,32g O.

- Hợp chất D: 0,04 mol vừa lòng chất tất cả chứa 0,08 mol nguyên tử Fe cùng 0,12 mol nguyên tử O.

- Hợp chất E: 0,02 mol vừa lòng chất gồm 0,04 mol nguyên tử Na, 0,02mol nguyên tử C cùng 0,06 mol nguyên tử O.

Lời giải:

- Hợp chất A:

*

Cứ 0,2 mol hợp chất A bao gồm chứa 0,2 mol Na cùng 0,2 mol Cl.

Suy ra 1 mol hợp chất A có chứa 1 mol Na với 1 mol Cl.

Vậy bí quyết hóa học đơn giản dễ dàng của A là NaCl.

- Hợp hóa học B:

*

Vậy 0,03mol phân tử B gồm chứa 0,03 mol phân tử C với 0,06 mol nguyên tử O.

Suy ra 1 mol phân tử B tất cả chứa 1 mol nguyên tử C cùng 2 mol nguyên tử O.

→ công thức hóa học của B là CO2

- Hợp hóa học C:

*

Vậy 0,02 mol phân tử C bao gồm chứa 0,02 mol nguyên tử Pb và 0,02 mol nguyên tử O.

Suy ra 1 mol phân tử C tất cả chứa 1 mol nguyên tử Pb cùng 1 mol nguyên tử O.

→ phương pháp của phân tử C là: PbO.

- Hợp hóa học D:

Theo đề bài: 0,04 mol phân tử D tất cả 0,08 mol Fe và 3 mol O.

Vậy 1 mol phân tử D có: 2 mol Fe và 0,12 mol O.

→ phương pháp hóa học tập của D là Fe2O3.

Xem thêm: Hỏi Đáp: Người Bình Thường Có Uống Được Cây Xạ Đen Không ? Cách Uống Lá Xạ Đen

- Hợp hóa học E:

Cho biết: 0,02 mol phân tử E có 0,04 mol Na kết hợp 0,02 mol C với 0,06 mol nguyên tử O.