Giải bài bác tập trang 21 bài 5 Luyện tập: đặc thù hóa học của oxit với axit Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 9. Câu 1: Hãy cho biết thêm những oxit nào tính năng được với...

Bạn đang xem: Bài tập hóa 9 bài 1


Bài 1 trang 21 sgk hóa học 9

Có đông đảo oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CO2. Hãy cho thấy những oxit nào công dụng được với

a) Nước

b) Axit clohiđric

c) Natri hiđroxit

Viết những phương trình hóa học.

Bài giải:

a) các oxit chức năng với nước là: SO2, Na2O, CO2

SO2 + H2O → H2SO3

Na2O + H2O → 2NaOH

CO2 + H2O → H2CO3

b) rất nhiều oxit tính năng với HCl là CuO, Na2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

c) đa số oxit chức năng với natri hiđroxit là SO2 cùng CO2

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Bài 2 trang 21 sgk chất hóa học 9

Những oxit nào bên dưới đây hoàn toàn có thể điều chế bằng

a) phản ứng hóa đúng theo ? Viết phương trình hóa học

b) phản nghịch ứng hóa hợp cùng phản ứng phân hủy ? viết phương trình hóa học.

(1) H2O; (2) CuO; (3) Na2O; (4) CO2; (5) P2O5

Bài giải:

a) Cả 5 oxit đã mang đến đều hoàn toàn có thể điều chế bởi phản ứng hóa hợp, vì các nguyên tố H, Cu, Na, phường đều chức năng được cùng với oxi

2H2 + O2 (oversett^0 ightarrow) 2H2O

2Cu + O2 (oversett^0 ightarrow) 2CuO

4Na + O2 (oversett^0 ightarrow) 2Na2O

4P + 5O2 (oversett^0 ightarrow) 2P2O5

C + O2 (oversett^0 ightarrow) CO2

b) những oxit CuO, CO2, H2O rất có thể được điều chế bằng phản ứng phân hủy

Thí dụ: Cu(OH)2 (oversett^0 ightarrow) CuO + H2O

CaCO3 (oversett^0 ightarrow) CaO + H2O

Bài 3 trang 21 sgk chất hóa học 9

Khí CO được dùng làm chất đốt vào công nghiệp, gồm lẫn tạp hóa học là các khí SO2 với CO2. Làm gắng nào hoàn toàn có thể loại bỏ được đều tạp chất thoát khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền độc nhất ?

Viết các phương trình hóa học

Bài giải:

Để loại bỏ SO2 cùng CO2 ta sử dụng dung dịch bazơ. Dung dịch bazơ rẻ tiền tốt nhất là dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2. Dẫn hỗn hợp khí trải qua dung dịch Ca(OH)2 dư, toàn bộ SO2 và CO2 bị kêt nạp hết do gồm phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Khí teo không phản nghịch ưng, thoát ra với được thu lấy.

Bài 4 trang 21 sgk hóa học 9

 Cần đề nghị điều chế một lượng muối bột đồng (II) sunfat. Phương thức nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ? 

a) Axit sunfuric công dụng với đồng (II) oxit

b) Axit sunfuric đặc tính năng với sắt kẽm kim loại đồng.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án ), Bộ Đề Thi Học Kỳ 1 Vật Lí 12 Có Đáp Án

Giải thích những câu trả lời.

Bài giải:

Bài này em viết pt ra nhé:

H2SO4 + CuO=>CuSO4 + H2O............................(1)

2H2SO4 đ/n + Cu=>CuSO4 + SO2 + 2H2O..........(2)

Ta thấy: để sx ra 1 mol CuSO4 p.ư 1 đề xuất 1 mol H2SO4, p.ư 2 nên 2 mol

=>p.ư 1 tiết kiệm chi phí H2SO4 hơn

Bài 5 trang 21 sgk hóa học 9

Hãy tiến hành những thay đổi hóa học tập sau bằng phương pháp viết đầy đủ phương trình hóa học