Giải bài tập trang 33 bài xích 10 một vài muối đặc biệt quan trọng Sách giáo khoa (SGK) hóa học 9. Câu 1: Viết phương trình hóa học...

Bạn đang xem: Bài tập hoá 9 trang 33


Bài 1 trang 33 sgk hóa học 9

Hãy nêu ra một dung dịch muối khi công dụng với một dung dịch hóa học khác thì sinh sản ra:

a) hóa học khí; b) hóa học kết tủa.

Viết phương trình hóa học.

Lời giải.

a) Ta chọn những muối cacbonat hoặc muối bột sunfit chức năng với axit mạnh.

Thí dụ: CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

b) Ta phụ thuộc bảng tính chảy của muối để chọn các muối ko tan (BaSO4, AgCl, BaCO3…) hoặc baz ơ không tan, từ đó tìm ra muối bột và chất tham gia bội nghịch ứng còn lại, thí dụ:

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

Na2CO3 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaCO3↓

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4↓

Bài 2 trang 33 sgk hóa học 9

Có 3 lọ không nhãn, từng lọ đựng một dung dịch muối: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng đều dung dịch bao gồm sẵn vào phòng thí điểm để phân biệt chất đựng trong mỗi lọ. Viết những phương trình hóa học.

Lời giải.

Cho hỗn hợp NaOH vào tía ống nghiệm chứa các muối trên, hóa học trong ống thử nào cho kết tủa greed color lam là CuSO4, hóa học trong ống nghiệm đến kết tủa trắng sau đưa thành màu black là AgNO3. Chât trong ống nghiệm còn lại không tồn tại hiện tượng gì là NaCl.

Phương trình phản nghịch ứng:

CuSO4 + 2NaOH ⟶ Cu(OH)2↓ + Na2SO4

AgNO3 + NaOH ⟶ AgOH↓ + NaNO3

2AgOH ⟶ Ag2O + H2O.

Bài 3 trang 33 sgk chất hóa học 9

Có số đông dung dịch muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào gồm thể chức năng với:

a) dung dịch NaOH; b) dung dịch HCl; c) hỗn hợp AgNO3.

Nếu gồm phản ứng, hãy viết những phương trình hóa học.

Lời giải.

a) Cả hai muối tính năng với dung dịch NaOH vì sản phẩm tạo thành bao gồm Mg(OH)2, Cu(OH)2 không tan,

Mg(NO3)2 + 2NaOH → 2NaNO3 + Mg(OH)2↓

CuCl2 + 2NaOH → NaCl + Cu(OH)2↓

b) không tồn tại muối nào tác dụng với hỗn hợp HCl vì không có chất kết tủa hay hóa học khí chế tác thành.

c) Chỉ tất cả muối CuCl2 tác dụng với hỗn hợp AgNO3 vì sản phẩm tạo thành tất cả AgCl ko tan.

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ + Cu(NO3)2

Bài 4 trang 33 sgk chất hóa học 9

Cho phần đông dung dịch muối dưới đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu ấn (x) nếu gồm phản ứng, vết (o) nếu không.

 

*

Viết phương trình hóa học ở ô tất cả dấu (x).

Lời giải.

*

Phương trình hóa học của các phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO3 → 2NaNO3 + PbCO3↓

Pb(NO3)2 + 2KCl → 2KNO3 + PbCl2↓

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → 2NaNO3 + PbSO4↓

BaCl2 + NaCO3 → 2NaCl + BaCO3↓

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4↓

Bài 5 trang 33 sgk chất hóa học 9

Ngâm một đinh sắt sạch trong hỗn hợp (II) sunfat. Câu trả lời nào sau đó là đúng tuyệt nhất cho hiện tượng quan sát được?

a) không có hiện tượng làm sao xảy ra.

b) sắt kẽm kim loại đồng red color bám không tính đinh sắt, đinh sắt không có sự gắng đổi.

c) một phần đinh fe bị hòa tan, kim loại đồng dính ngoài đinh sắt và màu xanh lá cây lam của dung dịch lúc đầu nhạt dần.

d) không tồn tại chất bắt đầu nào được sinh ra, chỉ có 1 phần đinh fe bị hòa tan.

Giải thích cho việc lựa chọn và viết phương trình hóa học nếu như có.

Lời giải.

Câu c đúng 

 Fe + CuSO4 -------- > FeSO4 + Cu

Khi cho đinh fe vào hỗn hợp CuSO4  , đinh sắt bị tổ hợp , sắt kẽm kim loại đồng bám ngoài đinh sắt, dung dịch CuSO4 tham gia phản ứng ( tạo cho Fe SO4) nên blue color của dung dịch lúc đầu bị nhạt dần.

Bài 6 trang 33 sgk hóa học 9

Trộn (30ml) dung dịch bao gồm chứa (2,22) g (CaCl_2) với (70 ml) dung dịch gồm chứa (1,7) g (AgNO_3).

a) Hãy cho thấy hiện tượng quan cạnh bên được với viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

c) Tính độ đậm đặc mol của chất còn sót lại trong hỗn hợp sau phản ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch chuyển đổi không xứng đáng kể.

Lời giải.

Xem thêm: Biển Đông Giàu Về Loại Tài Nguyên Khoáng Sản Nào Sau Đây ? Biển Đông Giàu Về Loại Tài Nguyên

Phương trình làm phản ứng

(CaCl_2(dd) + 2AgNO_3 ightarrow 2AgCl (r ) + Ca(NO_3)_2(dd))

a) hiện tượng kỳ lạ quan tiếp giáp được: tạo thành chất ko tan, color trắng, lắng dần xuống đáy cốc đó là (AgCl)

b) (n_CaCl_2 = 2,22 over 111 = 0,02(mol))

(n_AgNO_3 = 1,7 over 170 = 0,01(mol))

(eqalign & CaCl_2 + ,2AgNO_3 o 2AgCl + Ca(NO_3)_2 cr và 0,005 leftarrow ,,,0,01,,,,,, o 0,01,,,,, o 0,005 cr )

(m_AgCl = 0,01.143,5 = 1,435(g))

c) (V=30 + 70 = 100 (ml)=0,1(l)) 

Dung dịch sau phản ứng đổi khác không xứng đáng kể bắt buộc thể tích dung dịch sau làm phản ứng coi như bởi thể tích dung dich trước phản nghịch ứng.

Dung dịch sau bội phản ứng có chứa (0,02 – 0,005 =0,015 (mol)) (CaCl_2) dư với (0,005 mol) (Ca(NO_3)_2)

Do vậy ta có 

(eqalign & CM_CaCl_2 = 0,015 over 0,1 = 0,15M cr & CM_Ca(NO_3)_2 = 0,005 over 0,1 = 0,05M cr )