- Hai thứ thể tự nhiên: những vật thể thoải mái và tự nhiên gồm một trong những chất không giống nhau: núi đá, biển.

Bạn đang xem: Bài tập hóa lớp 8 trang 11

- Hai trang bị thể nhân tạo: những vật thể nhân tạo được làm bằng vật liệu do quá trình tối ưu chế vươn lên là tạo nên: cặp sách, ly nhựa đựng nước.

b) Ở đâu có vật thể là sống đó có chất bởi vì chất bao gồm ở khắp vị trí và chất là thành phần làm cho vật thể.

Xem thêm: Ca Sĩ Thái Châu Bao Nhiêu Tuổi, Ca Sĩ Thái Châu

randy-rhoads-online.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp randy-rhoads-online.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng randy-rhoads-online.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.