Cách giải bài xích tập Kim loại chức năng với axit, muối hạt hay, bỏ ra tiết

Với giải pháp giải bài tập Kim loại chức năng với axit, muối hay, cụ thể Hoá học tập lớp 12 bao gồm đầy đủ phương thức giải, ví dụ như minh họa và bài xích tập trắc nghiệm gồm lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập Kim loại tác dụng với axit, muối hạt từ kia đạt điểm cao trong bài thi môn Hoá học tập lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập kim loại tác dụng với axit có lời giải

*

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

Với dung dịch axit

phản ứng thuộc loại oxi hóa khử nên có thể vận dụng phương pháp bảo toàn electron.

vào HCl,H2SO4 loãng:Cr và Fe bị H^+ của axit oxi hóa thành Cr2+,Fe2+ còn Cu không phản ứng.

cùng với H2SO4 đậm đặc,HNO3

+) Cu bị tung ra

+) Fe, Al, Cr bị thụ động trong HNO3 quánh nguội và H2SO4đặc nguội

- với H2SO4 sệt nóng, HNO3 loãng,HNO3 sệt nóng,… Fe cùng Cr bị lão hóa thành

Fe3+,Cr3+

+) S6+ và N5+ ví như bị khử về mức lão hóa thấp hơn hẳn như SO2,NO, NO2,...

Chú ý: Nếu sắt kẽm kim loại còn dư, thì thu được muối hạt của sắt II và hoàn toàn có thể muối fe III dư.

Với dd Muối

- Vận dụng ý nghĩa của dãy điện cụ cực chuẩn: Cr, Fe, Cu có thể đẩy sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát khỏi muối như Ag, Hg...

- với dạng bài tập: từ kim loại mạnh, tạo nên thành kim loại yếu hơn, bao gồm sự chuyển đổi về cân nặng nên vận dụng cách thức tăng bớt khối lượng.

Ví dụ minh họa

Bài 1:Ngâm 15 gam tất cả hổn hợp Fe và Cu trong dung dịch CuSO4 dư. Phản ứng xong xuôi thu được 16 gam chất rắn. Nguyên tố phần trăm trọng lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong láo hợp lúc đầu tương ứng là:

A. 53,34% và 46,66%

B. 46,67% cùng 53,33%

C. 40% cùng 60%

D. 60% cùng 40%

Hướng dẫn:

Phương trình bội nghịch ứng:

*

m tăng = (64 - 56).a = 1 ⇒ a = 0,125 mol

nFe = 0,125 ⇒ nCu = (15-56.0,125)/64 = 0,125 mol

Thành phần tỷ lệ theo khối lượng:

*

Bài 2: mang lại 100 gam kim loại tổng hợp của Fe, Cr, Al tác dụng với một lượng dư hỗn hợp NaOH nhận được 4,98 lít khí. Lấy buồn phiền rắn không tan cho tác dụng với một lượng dư hỗn hợp HCl (không tất cả không khí ) nhận được 38,8 lít khí. Các thể tích khí đo sinh sống đktc. Xác định thành phần % của thích hợp kim.

Hướng dẫn:

phản ứng:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (1)

fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2)

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2 (3)

từ (1)⇒ nAl = 2/3 nH2 = 2/3.4,98/22,4 = 0,15(mol)

⇒ mAl = 0,15.27 = 4,05(gam)

⇒ mCr + sắt = 100 - 4,05 = 95,95(gam)

điện thoại tư vấn số mol Fe với Cr theo thứ tự là x cùng y mol

Theo đề bài ta tất cả hệ phương trình:

*

Vậy:

*

Bài 3: Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí O2, đến lúc các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là:

A. 600ml B. 200ml C. 800ml D. 400ml

Hướng dẫn:

Theo ĐL bảo toàn khối lượng:

mO2 = 23,2 - 16,8 = 6,4 (g) ⇒ nO = 6,4/16 = 0,4 mol

Phản ứng của HCl với chất rắn X có thể được biểu diễn với sơ đồ:

*

VHCl = 0,8: 2 = 0,4 (lít) = 400ml

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: cho 1,12 gam bột Fe cùng 0,24 gam bột Mg tính năng với 250 ml dung dịch CuSO4, khuấy nhẹ cho đến khi bội phản ứng tiến hành xong. Khối lượng kim loại bao gồm trong bình phản ứng là 1,88 gam. Tính nồng độ mol của hỗn hợp CuSO4 trước phản ứng.

A. 0,1M B. 0,15M C. 0,12M D. 0,2M

Lời giải:

Đáp án: A

khối lượng kim các loại tăng: 1,88 – (1,12 + 0,24) = 0,52 (gam)

Trước hết, Mg công dụng với CuSO4:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu(1)

nMg = 0,1 mol ⇒ n CuSO4 = 0,1 mol

tự (1) ⇒ 0,1 mol Mg tác dụng với 0,1 mol CuSO4, hiện ra 0,01 mol Cu đã làm cho cho cân nặng kim một số loại tăng: 0,01 .(64 – 24) = 0,4 (gam)

⇒ bội nghịch ứng giữa Fe với CuSO4 làm cho cho khối lượng kim nhiều loại tăng:

0,52 - 0,40 = 0,12 (gam)

sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu

*

Vậy

*

Bài 2: đến hỗn hợp gồm 1,12 gam sắt và 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:

A. 360 B. 240 C. 400 D. 120

Lời giải:

Đáp án: A

Số mol fe = 0,02 mol; số mol Cu = 0,03 mol; số mol H+ = 0,4 mol; số mol NO3- = 0,08 mol

Các phản ứng xảy ra:

*

Sau 2 phản ứng trên, vào dung dịch X có 0,02 mol Fe3+; 0,03 mol Cu2+ và 0,24 mol H+ dư, ngoài ra còn có ion NO3- và SO42-. Tuy vậy chỉ có 3 loai ion đầu là phản ứng với OH^-.

*

Tổng số mol OH- = 0,24 + 0,06 + 0,06 = 0,36 mol ⇒ V = 360ml

Bài 3: Hòa tan trọn vẹn 12 gam các thành phần hỗn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, nhận được V lít các thành phần hỗn hợp X gồm(NO cùng NO2) với dung dịch Y chỉ cất 2 muối với axit dư. Tỉ khối tương đối của X đối với hidro bởi 19. Tính thể tích hỗn hợp khí X.

A. 2,24l B. 5,6l C. 4,48l D. 3,36l

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có:

*
là vừa đủ cộng đề xuất nNO = nNO2

tất cả 56a + 64a = 12 ⇒ a = 0,1 mol ⇒ nFe = nCu = 0,1 mol

*

Áp dụng định chính sách bảo toàn electron: 4x = 0,5 ⇒ x = 0,125(mol)

Vậy: V = 0,125.2.22,4 = 5,6(lít)

Bài 4: đến 4,15 gam hỗn hợp Fe, Al phản nghịch ứng cùng với 200 ml hỗn hợp CuSO4 0,525M. Khuấy kỹ các thành phần hỗn hợp để phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Đem lọc kết tủa (A) bao gồm hai sắt kẽm kim loại nặng 7,84 gam cùng dung dịch nước thanh lọc B. Để hài hòa kết tủa A cần ít nhất bao nhiêu lit dung dịch HNO3 2M biết phản ứng tạo nên NO.

A. 0,12l B. 0,15 l C. 0,18l D. 0,2l

Lời giải:

Đáp án: C

phản ứng xẩy ra với Al trước, tiếp nối đến Fe. Theo mang thiết, sắt kẽm kim loại sinh ra là Cu (kim loại hóa trị II).

gọi x là số mol Al, y là số mol sắt phản ứng cùng z là số mol fe dư:

*

bội phản ứng:

*

Vậy: VHNO3 = 0,36/2 = 0,18(lít)

Bài 5: đến một các thành phần hỗn hợp gồm gồm 1,12 gam Fe và 0,24 gam Mg chức năng với 250 ml hỗn hợp CuSO4. Làm phản ứng thực hiện xong, fan ta thu được sắt kẽm kim loại có khối lượng là 1,88 gam. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã dùng.

A. 0,1M B. 0,12M C. 0,2M D. 0,05M

Lời giải:

Đáp án: A

Phương trình hóa học:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2)

Có: nMg = 0,01 mol với nFe = 0,02 mol

Theo (1) và (2), giả dụ Mg với Fe bội nghịch ứng không còn thì chiếm được 0,03 mol Cu.

khối lượng kim các loại thu được sau bội nghịch ứng là:

0,03 .64 = 1,92 (gam)

thực tiễn chỉ nhận được 1,88 gam kim loại. Chứng minh kim một số loại đã đến không phản ứng hết.

Mg có tính khử to gan lớn mật hơn Fe cần phản ứng trước.

Lượng Cu hình thành ở (1) là 0,01 mol tương ứng với khối lượng 0,64 (gam)

cân nặng Fe dư cùng Cu xuất hiện ở (2) là: 1,88 – 0,64 = 1,24 (gam)

Đặt cân nặng Fe tham gia ở (2) là x, khối lượng sắt dư là (1,12 – 56x) và cân nặng Cu hiện ra ở (2) là 64x.

Xem thêm: Giọng Hát Việt Nhí 2015 Vòng Đối Đầu Tập 1, Xem Video Bản Full Hd Ngày 22/8

Ta có: (1,12 - 56x) + 64x = 1,24 ⇒ x = 0,015

Lượng CuSO4 trong 250 ml dung dịch đang phản ứng hết:

0,015 + 0,01 = 0,025(mol)

độ đậm đặc mol của dung dịch CuSO4 đã dùng là: 0,025/0,25 = 0,1mol|lít

Bài 6: cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu đựơc m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là:

A. 8,10 và 5,43 B. 1,08 và 5,16

C. 0,54 và 5,16 D. 1,08 và 5,43.

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có: nCu(NO3)2 = 0,03 mol; nAgNO3 = 0,03 mol; nH2 = 0,015 mol

Chất rắn X + dd HCl dư → H2 ⇒ trong chất rắn X có Al dư

Cu(NO3)2 và AgNO3 hết

*

Al phản ứng hết với dd Cu(NO3)2 và AgNO3

Quá trình nhận e:

*

Tổng số mol e nhận = 0,06 + 0,03 = 0,09 mol

Quá trình nhường e:

*

Vậy mét vuông = mAl dư + mCu + mAg = 0,01.27 + 0,03.64 + 0,03.108 = 5,43 gam

m1 = mAl ban đầu = (0,01 + 0,03).27 = 1,08g

Bài 7: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,01 mol Al; 0,05 mol Zn và 0,03 mol sắt cần vừa đủ 200ml dung dịch HCl 0,1M và H2SO4 a mol/l. Giá trị của a là?

A. 0,425 B. 0,5 C. 0,625 D. 0,75

Lời giải:

Đáp án: A

∑nH+ = 0,2.0,2 + 0,2.2a = 0 ,02 + 0,4a (mol)

∑ne mang đến = 0,01.3 + 0,05.2 + 0,03.2 = 0,19 (mol)

Ta có: ne mang lại = ne nhận = nH+

0,02 + 0,4a = 0,19 ⇒ a = 0,425

Bài 8: đến 2,24g bột sắt vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M khuấy đều mang đến tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A và dung dịch B. Chất rắn A có khối lượng là:

A. 3,32g B. 4,4g C. 4,08g D. 5,4g

Lời giải:

Đáp án: C

Phản ứng xảy ra theo thứ tự:

*

⇒ sắt tan hết

m = 0,02.108 + 0,03.64 = 4,08 (g)

Bài 9: Hòa tung m gam hỗn hợp A gồm Cu, Ag trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch B chứa hỗn hợp 7,06g muối và 0,05 mol NO2 (duy nhất). Giá trị của m là:

A. 2,2 B. 3,06 C. 2,58 D. 3,96

Lời giải:

Đáp án: D

0,05 mol NO2 đã nhận 0,05 mol e

⇒ số mol điện tích (+) tạo ra là 0,05 mol ⇒ Số mol NO3- là 0,05 mol

m = mmuối - mNO3- = 7,06 - 0,05.62 = 3,96g

Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn 3,86g hỗn hợp gồm Fe, Al, Cu thu được 4,66g oxit. Cho toàn bộ lượng oxit này tác dụng với dung dịch axit H2SO4 20% (d = 1,14 g/ml). Vậy thể tích H2SO4 cần dùng tối thiểu là: