Các dạng bài xích tập toán về mệnh đề và tập hợp là tài liệu cực kì hữu ích, bao gồm 60 trang tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề

Thông qua tư liệu này những em học viên lớp 10 bao gồm thêm những tài liệu tham khảo, củng cố kỹ năng chương trình Đại số 10 chương 1. Nội dung chi tiết mời chúng ta cùng tham khảo và randy-rhoads-online.com tài liệu trên đây.

Các dạng bài tập toán về mệnh đề với tập hợp

Câu 1. Trong những câu sau, câu như thế nào là mệnh đề, câu như thế nào là mệnh đề cất biến? nếu là mệnh đề thì chỉ tính đúng, không nên của mệnh đề đó.

a) 3+4=5

b)

*
 là một số ít vô tỷ

c) 4 x+3

Câu 2. Xét tính phải trái của mỗi mệnh đề sau cùng phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

a) 1637 phân chia hết mang đến 5

b)

*

c)

*
cùng
*
nhằm viết các mệnh đề sau:

a) Có một trong những nguyên không phân chia hết cho chính nó.

b) các số thực cùng với 0 đều bằng chình nó

c) Có một số hữu tỷ bé dại hơn nghịch hòn đảo của nó

d) Moi số tư nhiên đều lớn hơn số đối của nó

Câu 8. Phát biêu thành lời mối mệnh đề sau với xét tính phải trái của nó.

*

Câu 9. Lập mệnh đề đậy định của mỗi mệnh đề sau cùng xét tính trắng đen của nó.

a)

*

b)

*

c)

*

Câu 10. Lập mệnh đề tủ của từng mệnh đề sau với xét tính đúng sai của nó.

a) Mọi hình vuông đều là hình thoi

b) gồm một tam giác cân chưa hẳn là tam giác đều

Câu 11. Trong những câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Bây giờ là thiết bị mấy?

B. Chúng ta hãy học đi!

C. An học lớp mấy?

D. Nước ta là một nước trực thuộc Châu Á.

Câu 12.

Xem thêm: Hợp Chất Khí Với Hidro Của Một Nguyên Tố Là Rh3

trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. 10 là số chính phương

B. A+b=c

C.

*


D. 2 n+1 phân tách hết mang đến 3

.....................


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
randy-rhoads-online.comLink randy-rhoads-online.com chính thức:

các dạng bài tập toán về mệnh đề với tập hòa hợp tải về Xem*