Chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 6 phần số học với hình học với các bài tập toán nâng cấp dành cho học sinh giỏi, ôn thi hsg lớp 6.
Bạn đang xem: Bài tập nâng cao toán 6 chương 1

Luyện tập về đặc thù chia không còn của một tổng – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI: bài xích 10.1. Xét xem từng tổng sau tất cả chia hết cho 6 không ? a) 42 + 66 ; b) 60 + 15. Bài bác <…>


Các dạng toán về tính chất chia hết của một tổng – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. đặc điểm 1 : Nếu tất cả các số hạng của một tổng số đông chia hết cho cùng một vài thì tổng phân chia hết mang đến số đó. A phân tách hết mang lại m,b phân chia hết mang lại <…>


Luyện tập về sản phẩm tự thực hiện các phép tính – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI bài 9.1. Thực hiện phép tính : a) 2.53 -36 :32 ; b) 33.19-33.12 ; c) 17.131 + 69.17 ; d) 13.75 <…>


Các dạng toán về thiết bị tự tiến hành các phép tính – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Máy tự triển khai các phép tính so với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc : Lũy quá → Nhân và phân chia → cùng và trừ. 2. Máy tự thực hiện các phép <…>


Luyện tập về chia hai lũy thừa cùng cơ số – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI: bài bác 8.1. Viết kết quả phép tính bên dưới dạng một lũy quá : a) 76:72; b) a5:a (a ≠ 0). Bài xích 8.2. Viết kết <…>


Các dạng toán về phân chia hai lũy thừa cùng cơ số – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. – Khi phân chia hai lũy thừa cùng cơ số’ khác 0, ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ. Am : an = am-n (a ≠ 0 , m > n) . – <…>


Bài tập về lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. Bài bác 7.1. Viết dưới dạng lũy vượt : a) 3.3.3.3.3 ; b) y.y.y.y ; c) 2.x.2.x.2.x.x ; <…>


Các dạng toán về lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Lũy quá bậc n của a là tích của n vượt số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a : a : Cơ số ; n : <…>


Luyện tập về phép trừ và phép phân tách – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. Bài xích 6.1. Tính hiệu của : a) Số lớn nhất có 8 chữ số với số nhỏ tuổi nhất bao gồm 8 chữ số ; b) Số lớn số 1 có 7 chữ số với số lớn số 1 có 5 chữ số. Bài <…>


Các dạng toán về phép trừ và phép chia – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Phép trừ nhì số thoải mái và tự nhiên : cho hai số thoải mái và tự nhiên a cùng b. Nếu tất cả số tự nhiên x sao cho b x = a thì ta bao gồm phép trừ a – b – <…>


Luyện tập về phép cộng và phép nhân – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI: bài 5.1. Tính các tổng sau : a) 23 476 893 + 542 771 678 ; b) 32 456 + 97 685 + 238 947. Bài xích 5.2. Tính tổng của số béo <…>


Các dạng toán về phép cùng và phép nhân – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Tổng cùng tích nhì số thoải mái và tự nhiên Phép cùng (kí hiệu “ ”) nhì số thoải mái và tự nhiên bất kì mang lại ta một số trong những tự nhiên duy nhất gọi là tổng của chúng. – Phép nhân (kí <…>


Luyện tập về số bộ phận của một tập hợp. Tập hợp con – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI: bài xích 4.1. Viết những tập đúng theo sau bằng cách liệt kê các thành phần của chúng : a) Tập hợp A các số tự nhiên và thoải mái X cơ mà X – 2 = 14. B) <…>


Các dạng toán về số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Số phần tử của một tập hòa hợp : Một tập hợp có thể có một trong những phần tử, có rất nhiều phần tử, bao gồm vô số phần tử, cũng có thể không tất cả phần <…>


Luyện tập về ghi số tự nhiên – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP ĐỀ BÀI: bài bác 3.1. A) Viết số0 trường đoản cú nhiên nhỏ nhất gồm năm chữ số. B) Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất tất cả năm chữ số khác nhau. Bài xích 3.2. Viết tập hợp những chữ số của số 2010. Bài 3.3. <…>


Các dạng toán về ghi số tự nhiên – Toán lớp 6 A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Để ghi các các số từ bỏ nhiên, ta dùng mười chữ số: o ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9. Lúc viết các số tự nhiên và thoải mái <…>


Luyện tập về tập hợp các số tự nhiên – Toán lớp 6 C. LUYỆN TẬP. ĐỀ BÀI: bài 2.1. Viết những tập hòa hợp sau đây bằng cách liệt kê các phần tử : A = {x ∈ N : 21 Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp

Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp


Xem thêm: Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Miêu Tả (Ngắn Nhất), Soạn Văn 6: Tìm Hiểu Chung Về Văn Miêu Tả