Bài viết sẽ tóm tắt kim chỉ nan trọng trọng tâm và chỉ dẫn những bài xích tập thì hiện tại đơn cùng hiện tại tiếp tục kèm theo lời giải giải thích cụ thể để thí sinh rất có thể nắm rõ cách áp dụng của từng nhiều loại thì trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn


*

Bài tập thì bây giờ đơn và bây giờ tiếp diễn thường mở ra nhiều trong các bài thi. Đây cũng chính là hai thì trong giờ Anh nhiều thí sinh chưa rành mạch được hoặc bao gồm sự nhầm lẫn. Do vậy, bài viết sẽ nắm tắt kim chỉ nan trọng trung ương và giới thiệu những bài bác tập kèm theo đáp án giải thích chi tiết để thí sinh rất có thể nắm rõ cách sử dụng của từng loại thì trong tiếng Anh.

Tóm tắt triết lý về thì bây giờ đơn và lúc này tiếp diễn

Trước lúc làm bài xích tập thì lúc này đơn và hiện tại tiếp diễn, thí sinh cần xem lại định hướng của các thì sau:

Thì bây giờ đơn

1. Cách dùng: diễn tả những hành động, điểm lưu ý và kinh nghiệm đang diễn ra trong hiện tại.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + V1

Câu phủ định: S + bởi not /does not + V1

Câu nghi vấn:

Cấu trúc câu hỏi Yes/No: Do/does + S + V-inf?

Cấu trúc câu hỏi thông tin: Am/ is/are + S + complement?

Tìm đọc thêm về thi tương lai tiếp diễn tại: Thì hiện tại đơn (present simple)

Thì bây giờ tiếp diễn

1. Cách dùng: diễn đạt hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing

Câu tủ định: S + am/ is/ are not +V-ing

Câu nghi vấn:

Cấu trúc câu hỏi Yes/No: Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Cấu trúc câu hỏi thông tin: từ bỏ hỏi + am/ is/ are + S + V-ing?

Tìm gọi thêm về thi tương lai tiếp nối tại: Thì hiện nay tại tiếp nối (Present continuous tense)

Bài tập thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn

1. It (rain) _____________, don’t forget your umbrella!

2. Asia (be) _____________ the name of a continent.

3. Right now, I (study) _______________ at a community college in Boston.

4. Scientists (look) _________________ for a cure for Covid 19.

5. My mother (work) ________________ as a teacher in an elementary school.

6. Every evening, the old man (take) ______________ his dog out for a walk.

7. The train (leave) _____________________ the station at 7 am.

8. Climate change (destroy) ______________ many coastal cities.

9. Math (be) _________________ a compulsory subject in most schools.

10. The sun (rise) _________________ in the East và (set) _____________ in the West.

11. He usually (ride) ________________ his bicycle around the lake near his house.

12. Hey! Answer me! I (talk) ____________ lớn you!

13. I (look) __________________ for a job at the moment.

14. We (recruit) _______________ some new staff, are you interested?

15. There (be) _________________ many great universities in big cities.

Đáp án cùng giải thích

Đáp án

Giải thích

1. Is raining

Vì trong câu có thông tin “don’t forget your umbrella” (đừng quên dù của bạn), rất có thể suy ra rằng hành vi “mưa” đang ra mắt trong thời gian nói, bắt buộc động từ sẽ được chia theo thì hiện tại tiếp diễn.

2. Is

Câu này nói về một sự thật không chuyển đổi nên là “Châu Á là 1 trong lục địa” thì lúc này đơn sẽ tiến hành sử dụng.

3. Am studying

Trong câu này hành động học “study” là một trong những việc kéo dài một cách trong thời điểm tạm thời trong thời điểm này tại buộc phải động từ học sẽ tiến hành chia theo thì lúc này tiếp diễn.

4. Are looking for

Vì động từ tìm kiếm “look for” một biện pháp chữa trị là một hành vi đang ra mắt trong thời điểm hiện nay một cách tạm thời nên thì hiện tại tiếp nối sẽ được sử dụng.

5. Works

Do hành động làm việc “work” là một hành động ra mắt trong bây giờ và không có dấu hiệu biến đổi trong tương lai cần thì lúc này đơn sẽ tiến hành sử dụng.

6. Takes

Việc người đàn ông dắt “take” chó đi dạo mỗi buổi tối là một trong những thói quen yêu cầu thì hiện tại đơn sẽ tiến hành sử dụng cho hành vi dắt.

7. Leaves

Việc con tàu ra khỏi “leave” đơn vị ga cơ hội 7 giờ trình bày một kế hoạch trình thắt chặt và cố định nên thì hiện tại đơn sẽ được sử dụng mang lại động từ rời đi.

8. Is destroying

Vì câu hỏi sự đổi khác khí hậu “climate change” đang ra mắt một cách trong thời điểm tạm thời trong lúc này nên cồn từ phá bỏ “destroy” sẽ được phân chia theo thì hiện tại tiếp diễn.

9. Is

Vì bài toán môn toán là một trong môn học bắt buộc những trường trung học là một sự thật trong lúc này và không tồn tại khả năng biến hóa nên động từ to-be sẽ được chia theo thì bây giờ đơn.

10. Rises; sets

Việc khía cạnh trời mọc “rise” ở hướng Đông với lặn “set” ở hướng tây là một thực sự không chuyển đổi nên đụng từ mọc cùng lặn sẽ được chia theo thì hiện tại đơn

11. Rides

Việc đạp xe pháo “rides” xung quanh hồ được tiến hành một cách liên tiếp nên đây hoàn toàn có thể được xem như là một thói quen, bởi vì vậy hành động đạp xe sẽ tiến hành chia theo thì hiện tại đơn.

12. Am talking

Dựa vào những dấu hiệu như “này” (hey) “hãy trả lời tôi” (answer me) chúng ta hoàn toàn có thể thấy đây là một câu nói diễn ra trong hiện tại, vày vậy hành vi nói sẽ tiến hành chia thì lúc này tiếp diễn.

13. Am looking

Dựa vào dấu hiệu tại thời điểm hiện tại và thực chất của hành động tìm việc “look for a job” là một hoạt động tạm thời cho khung người chưa đụng từ search kiếm bên dưới dạng lúc này tiếp diễn.

14. Are recruiting

Câu này đang biểu lộ một lời nói, rất có thể xác định phụ thuộc vào dấu hiệu “bạn có quan tâm không” - are you interested - dường như động tự tuyển dụng “recruit” là một hành vi kéo dài một cách trong thời điểm tạm thời nên chúng ta có thể chia đụng từ theo thì hiện tại tiếp diễn.

15. Are

Vì vấn đề có những trường đh ở các thành phố bự là một sự thật và không tồn tại dấu hiệu đổi khác trong tương lai nên động từ to be sẽ tiến hành chia thì bây giờ đơn.

Xem thêm: Phân Tích Ca Dao Dân Ca Về Tình Cảm Gia Đình ❤️ 1001 Bài Ca Dao Hay Nhất

Trên đấy là bài tập thì lúc này đơn và hiện nay tại tiếp tục có lý giải đáp án đưa ra tiết. Fan đọc hoàn toàn có thể để lại comment phía dưới bài viết nếu có câu hỏi để được giải đáp.

Làm thêm nhiều bài bác tập tại: bài bác tập thì quá khứ đơn, vượt khứ tiếp nối và lúc này hoàn thành