Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài bác tập Ngữ pháp giờ AnhBài tập những thì trong tiếng AnhMột số bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập for với since trong giờ đồng hồ Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập for cùng since trong giờ đồng hồ Anh

Tương ứng cùng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp giờ Anh bọn chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần bài bác tập nhằm thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp giờ Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp giờ Anh này khiến cho bạn ôn tập và hiểu sâu hơn những phần triết lý đã được trình diễn trong loạt bài Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành với since và for

Trước khi có tác dụng Bài tập for và since trong tiếng Anh trong giờ đồng hồ Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tương ứng, chúng ta có thể tham khảo tại chương: Cách sử dụng for cùng since trong giờ Anh.

Với các từ new mình sẽ không còn dịch sẵn mà bạn nên tự tò mò vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ thọ hơn. Sau khi bạn đã làm ngừng bài tập, để đối chiếu xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấp chuột vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đây là phần Bài tập for và since trong giờ đồng hồ Anh:

Sau lúc làm hoàn thành mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn nhấp chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Write for or since

1. It"s been raining since lunchtime.

2. Sarah has lived in Paris ... 1995

3. Paul has lived in London ... Ten years.

4. I"m tired of waiting. We"ve been sitting here ... An hour.

5. Kevin has been looking for a job ... He left school.

6. I haven"t been to lớn a các buổi party ... Ages

7. I wonder where Joe is. I haven"t seen him ... Last week.

8. Jane is away. She"s been away ... Friday.

9. The weather is dry. It hasn"t rained ... A few weeks.

Hiển thị đáp án

Bài 2: Write questions with how long & when

1. It"s raining

(how long) How long has it been raining?

(when) When did it start raining?

2. Kate is learning Japanese.

(how long/learn) ..............

(when/start) ..............

3. I known Simon.

(how long/ you/know) ..............

(when/you/first/meet)

4. Rebecca & David are married

(How long) ..............

(When) ..............

Hiển thị đáp án

2. How long has Kate been learning Japanese?

When did Kate start learning Japanese?

3. How long have you known Simon?

When did you first meet Simon?

4. How long have Rebecca & David been married?

When did Rebecca và David get married?


Bài 3: Read the situations and complete the sentences.

1. It is raining. It"s been raining since lunchtime. It started raining at lunchtime.

2. Ann và Sue are friends.They first met years ago. They"ve known each other for years.

4. Joe is ill. He became ill a few days ago. He has ... A few days.

5. Liz is married. She"s been married for a year. She got ...

6. You have a headache. It started when you woke up. I"ve ... I woke up.

7. Sue has been in Italy for the last three weeks. She went ...

8. You"ve working in a hotel. You started sis months ago. I"ve ...

Hiển thị đáp án

3. He has been ill since Sunday

4. He has been ill for a few days

5. She got married a year ago

6. I"ve had a headache since I woke up

7. She went ti Italy three weeks ago

8. I"ve been working in a hotel for six months


Bài 4: Write B"s sentences using the words in brackets.

1. A: vì chưng you often go on holiday?

B: (no/five years) No, I haven"t had a holiday for five years.

2. A: vì chưng you often see Sarah?

B: (no/about a month) No, ...

3. A :Do you often go khổng lồ the cinema?

B: (no/a long time) .......

4. A: do you often eat in restaurants?

B: (no/ages) No, I ...

Now write B"s answers again. This time use It"s ... Since ...

5. (1) No, it"s five years since had a holiday.

6. (2) No, .....

7. (3) ...........

8. (4) No, it"s ..........

Hiển thị đáp án

2. No, I haven"t seen Sarad for about a month

3. No, I haven"t been to the cinema for a long time

4. No, I haven"t eaten in a restaurant for ages

6. No, it"s about a month since last Sarad

7. No, it"s a long time since I went khổng lồ the cinema

8. No, it"s ages since I ate in a restaurant


Đã có ứng dụng randy-rhoads-online.com trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Sở hữu ngay áp dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của bọn chúng tôi một trong những phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Phẩm Chất Và Số Phận Của Người Phụ Nữ Thời Phong Kiến Qua Nhân Vật Vũ Nương

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/randy-rhoads-online.comteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.randy-rhoads-online.com để liên tiếp theo dõi những loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của chúng tôi.