Thì tương lai đơn và tương lai ngay sát được áp dụng khá nhau. Mặc dù nhiên, trong một số trường hợp, fan học khó minh bạch được yêu cầu dùng thì tương lai 1-1 hay tương lai gần. Trong bài viết này, chăm học bài sẽ cùng các bạn tìm ra điểm khác biệt giữa thì tương lai solo và tương lai ngay gần và xong một số bài tập thì tương lai đơn và sau này gần để nắm rõ hơn phương pháp dùng của 2 thì này nhé!

*

Lí thuyết thì tương lai đơn và tương lai gần

Will + V

Be going khổng lồ + V

Dùng khi quyết định đưa ra tại thời khắc nói:

+ There’s no milk.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần có đáp án

– Really? I’ll goget some.

Dùng khi đưa ra quyết định được chỉ dẫn trước thời khắc nói:

+ There’s no milk.

– I know. I’m going to goget some when this film finishes.

Một lời dự kiến dựa trên quan lại điểm:

I think Mr.Robin will be the next president.

Một lời dự kiến dựa trên các thứ ta hoàn toàn có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy tại thời gian nói:

Mr.Robin is going khổng lồ be the next president. He already has most of the votes.

Một vụ việc có thật trong tương lai

The sun will rise tomorrow.

Dùng nhằm hứa, yêu thương cầu, từ chối hay đề nghị:

I’ll help you tomorrow, if you like.

Ví dụ rành mạch thì sau này gần với tương lai đơn:

Trước khi làm bài xích tập thì tương lai đối kháng và sau này gần, chuyên học bài sẽ chuyển ra một số ví dụ mẫu để chúng ta tham khảo, giúp gọi sâu hơn về cách sử dụng của thì tương lai đối chọi và tương lai gần.

Ex 1: Điện thoại đổ chuông

+ I’ll get it!

(Nếu dùng “i’m going khổng lồ get it” sẽ rất kì, vì lúc ấy mọi fan sẽ nghĩ là Julie vẫn biết trước là điện thoại cảm ứng sẽ đổ chuông)

Ex 2: I’m going lớn go on holiday next week

(Nếu dùng “I’ll go on holiday next week” khiến mọi nghe hiểu đúng bản chất tôi chỉ mới quyết định đi chơi vào vài ba phút trước. Vớ nhiên, điều này có thể xảy ra tuy thế thường thường, ta lên kế hoạch cho chuyến đi xảy ra nhiều hơn)

Bài tập thì tương lai đối kháng và tương lai sát 1: Put in ‘will’ or ‘be going to’:

A: We don’t have any bread.

B: I know. I __________________ get some from the shop.

A: We don’t have any bread.

B: Really? I __________________ get some from the siêu thị then.

A: Why vị you need to lớn borrow my suitcase?

B: I __________________ visit my mother in Scotland next month.

A: I’m really cold.

B: I __________________ turn the heating on.

A: Are you going khổng lồ John’s tiệc ngọt tonight?

B: Yes. Are you going too? I __________________ give you a lift.

A: What are your plans after you leave university?

B: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th

(The phone rings)

A: I __________________ get it!

A: Are you ready khổng lồ order?

B: I can’t decide … Okay, I __________________ have the steak, please.

A: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?

B: Sorry. I __________________ go to the library. I’ve been planning to study

all day.

A: Why are you carrying a hammer?

B: I __________________ put up some pictures.

Bài tập thì tương lai đối kháng và tương lai sát 2:

Oh no! I think i ______________(sneeze)I’ve got to lớn go khổng lồ dentist this morning. _________ you ________ with me? (come)When ________ you ________ another party? (have)Next month i __________ a DVD player (buy)In the future, people _________ bigger heads. (have)That glass is too near the edge. I think it ________(fall)Look at that đen cloud. I think it ________(rain)“Tomorrow ___________ a bright và sunny day everywhere in Japan, except Tokyo” – said the weatherwoman.The population of đài loan trung quốc ______________(reach) 2.1 billion by the year 2050.What are your plans for the weekend?

Minh phoned. We ______(go) on a picnic.

KEY 1:

A: There’s no milk.

B: I know. I’m going to get some from the shop.

=> các từ “i know” cho thấy người nói sẽ biết là hết sữa với sẽ đi mua)

A: There’s no milk.

B: Really? I’ll get some from the siêu thị then.

=> nhiều từ ‘Really?’ cho thấy người nói chưa chắc chắn sữa đã không còn trước đó. Vì vậy ta dùng ‘will + V’.

A: Why vì you need khổng lồ borrow my suitcase?

B: I’m going khổng lồ visit my mother in Scotland next month.

=> dùng ‘be going to’ vì vấn đề thăm người mẹ đã được lên kế hoạch trước 1 tháng.

A: I’m really cold.

B: I’ll turn the heating on, then.

=> tín đồ B sẽ không tăng ánh sáng nếu tín đồ A ko nói rằng chúng ta thấy lạnh. Vì chưng vậy, thực hiện ‘will+v’

A: Are you going to lớn John’s các buổi tiệc nhỏ tonight?

B: Yes. Are you going too? I’ll give you a lift.

=> người B chỉ dẫn một lời ý kiến đề nghị nên ta cần sử dụng ‘will + V’.

A: What are your plans after you leave university?

B: I’m going lớn work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.

=> vấn đề này đã làm được lên kế hoạch đề xuất ta dùng ‘be going to’.

(The phone rings)

A: I’ll get it!

=> A không biết là vẫn có smartphone reo buộc phải ta cần sử dụng ‘will+V’.

A: Are you ready to order?

B: I can’t decide … Okay, I’ll have the steak, please.

=> B gửi ra ra quyết định tại thời điểm nói chứ không thể biết trước tuyệt lên kế hoặc trước là mình ăn uống gì. Vì chưng vậy, ta cần sử dụng ‘will + V’.

A: Are you busy tonight? Would you lượt thích to have coffee?

B: Sorry. I’m going khổng lồ go khổng lồ the library. I’ve been planning khổng lồ study all day.

=> B vẫn lên chiến lược cho đêm tối trước thời gian A hỏi bắt buộc ta dùng ‘be going to’.

A: Why are you carrying a hammer?

B: I’m going to lớn put up some pictures.

=> B đã đầu tư treo ảnh trước đó nên anh new cầm búa buộc phải ta cần sử dụng ‘be going to’.

Xem thêm: Nghị Luận Suy Nghĩ Về Thân Phận Người Phụ Nữ Xưa Và Nay Hay Nhất (13 Mẫu)

KEY 2:

Oh no! I think i am going to(sneeze)I’ve got to go to lớn dentist this morning. Will you come with me? (come)When are you going khổng lồ have another party? (have)Next month i am going khổng lồ buy a DVD player (buy)In the future, people will have bigger heads. (have)That glass is too near the edge. I think it is going to lớn fall (fall)Look at that đen cloud. I think it is going to lớn rain(rain)“Tomorrow will be a bright and sunny day everywhere in Japan, except Tokyo” – said the weatherwoman.( be)The population of trung quốc will reach (reach) 2.1 billion by the year 2050.What are your plans for the weekend? – Minh phoned. We are going (go) on a picnic.

Trên đây là một số bài tập tương lai 1-1 và sau này gần vì Chăm học bài tổng hợp cùng biên soạn. Các bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng của hai thì này chưa? Hãy tự đặt câu nhằm năm vững chắc phần ngữ pháp này nhé!