Bài tập giờ Anh lớp 3 tự Unit 1 mang lại Unit 5 giúp những em học viên lớp 3 ôn tập, rèn luyện thật nhuần nhuyễn ngữ pháp, từ bỏ vựng giờ Anh từ bỏ Unit 1 cho Unit 5.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 1

thông qua đó, còn làm các bé nhỏ rèn luyện và nâng cấp khả năng giờ đồng hồ Anh của mình. Không tính ra, các em tất cả thể tìm hiểu thêm những bài xích tập giờ đồng hồ Anh cải thiện lớp 3

Bài tập giờ Anh lớp 3

Name……………………………………..

I. Read and match

Bạn đã xem: bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 tự Unit 1 đến Unit 5


II. Circle the correct words. Khoanh vào từ bỏ đúng.

1. Mai, This is my Friend/ Friends.

2. Who are They/ name ?

3. Are Peter / Peter và Mary your friends?

4. Yes / No, They are my friends.

5. No, They are / aren’t my friends.

III. Read & complete.

nine hello friends name

(1)……………….! My (2)…………….is Nam. I’m eight years old. These are my (3)……………….Peter và Linda. Peter is seven years old and Linda is (4)……………..

IV. Read and Match. Nối


1. Hello, Nam.

2. How old are You , Mary?

3. What is your name ?

4. How bởi vì you spell your name?

5. Are Peter và Mary your friends?


Exercise 3: Put the words in order (Sắp xếp)

1. You/ meet/ nice/ to. ………………………………………………………………………….

2. Nam/ you/ hi/ are/ you ………………………………………………………………………..?

3. Thanks/ fine / I’m ……………………………………………………………………………….

4. Name/ bye ……………………………………………………………………………….

Exercise 4. Read & complete (Hoàn thành câu sử dụng từ trong ngoặc)

(Fine how hello fine)

Quan : (1)………………., Miss Hien. (2)……………are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3)…………, thanks. And you?

Quan: I’m (4)…………….., thank you . Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye,Quan.

Exercise 5. Read & complete

How What’s my

1. ………………..your name?

2. ………………..name’s Peter.

3. ………….do you spell your name?

Exercise 6. Read và match (Nối)


1. What’s

2. My name’s

3. How do you


a. My name’s Linda.

b. L-I-N-D-A

c. Hi, Peter, I’m name.


Exercise 7. Read và match (Nối)


1. Hello, My name’s Peter.

2. What’s your name?

3. How vị you spell Linda?


a. My name’s Linda.

b. L-I-N-D-A

c. Hi, Peter. I’m Nam


Exercise 8. Put the words in order. (Sắp xếp)

1. Name/ my/ Phong/is. ……………………………………………………………………….

2. Your/ what/is/ name ? ………………………………………………………………………?

3. Do/ spell/ name/you/how/your? …………………………………………………………………?

4. N-/ A/ L-/D-/I-/ …………………………………………………………………….

Exercise 9. Read and complete (Hoàn thành câu cần sử dụng từ vào ngoặc)

(Spell my P-H-O-N-G name’s how)

Phong: Hi, (1)……..name’s Phong.

Linda: Hello, Phong. My (2)…………………Linda.(3)…………………do you spell your name?

Phong: (4)…………………… How do you (5)……………….your name?

Linda: L-I-N-D-A.

Exercise 10. Answer Questions.

1. What’s your name? ……………………………………………………………………..

2. How bởi you spell your name? …………………………………………………………

Exercise 11. Read and match (Nối)


1. This is

2. No,

3. Is


a. That Quan?

b. Phong

c. It isn’t. It’s Peter.


Exercise 12. Put the words in order. (Sắp xếp)

1. That/ Hien/ this/ is . ………………………………………………………………………

2. It/is/ yes ………………………………………………………………………..

3. Linda/ this/ is …………………………………………………………………………

4. Isn’t/ it/ No ……………………………………………………………………

5. Peter/ is/ this ……………………………………………………………………..

Exercise 13. Read & complete. Xong xuôi câu sử dụng từ vào ngoặc

(meet, that name’s is and his)

1. Hi, My ………………….Nam.

2. . ……………is Phong.

3. …………this is Quan.

4. Look at that boy. …………..name is Tony.

5. & that girl ……………Linda.

6. Nice to …………..you , Peter and Linda!

Exercise 14. Read và match. Nối


1. Who’s

2. It’s

3. How old

4. I’m six


a. Are you ?

b. Years old.

c. That?

d. Miss Hien


Exercise 15. Read and match. Nối


1. Who’s that?

2. How old are you?

3. Is that Mai?

4. How old is Mai?


a. Yes,It is.

b. It’s Mr Loc.

c. She’s eight years old.

d. I’m eight years old.


Exercise 16. Put the words in order. (Sắp xếp)

1. That / Mai/ is ? ……………………………………………………………

2. You / old/ how/ are ? …………………………………………………………………..?

3. Nine/ old/ I’m/ years. ……………………………………………………………………….

4. Mai/ how/ is / old ? …………………………………………………………………………..?

Exercise 17. Read và complete. Ngừng câu cần sử dụng từ gợi ý

( friend friends )

1. He is my ………………………..

2. She is my……………………..

3. They’re my……………………

4. Peter và Linda are my…………………………..

Exercise 18. Read and match (Nối)


1. This is

2. She is my

3. Tony and Linda are my

4. They


a. Are my friends, too.

b. Friends.

c. Linda.

d. Friend


Exercise 19. Read & match (Nối)


1. Is this Linda?

2. Is that Tony?

3. Who are they?

4. Are they your friends?


a. Yes, they are.

b. They’re Peter và Mary.

c. Yes, it is Linda.

d. No, It isn’t. It is Peter.


Exercise 20. Put the words in order. Chuẩn bị xếp

1. Is/ Peter/ this. …………………………………………………………………….

2. That/ Linda/ is ? ……………………………………………………………………..

3. Linda/ Tony/ your / are / and/ friends ? …………………………………………………………

4. Aren’t / they/ No, …………………………………………………………………

Exercise 21. Read và complete. Chấm dứt câu cần sử dụng từ gợi ý

(seven years friend friends name’s)

Hello, My (1)…………………..Nam. I’m eight (2)…………………old. I’m in class 3A. This is my best (3)………………………….Mai. She is eight years old too. Here are Peter & Linda. Peter is (4)………………………………and Linda is nine. They’re my (5)………………………….too.

Exercise 22. Give the correct form of lớn BE ( am / is / are ) Hãy mang đến dạng đúng của hễ từ to be để ngừng câu.

1. This ……………..his friend.

2. His name …………. Tony.

3. He ………….seven years old.

4. She………….Lan.

5. They ………Mai & Linda.

6. ……..they Phong và Peter?

7. I ……….Trang.

Đăng bởi: randy-rhoads-online.com

Chuyên mục: giáo dục Lớp 3


*
randy-rhoads-online.com Send an email Tháng nhị 20, 2022
0 4 phút
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger tóm tắt via e-mail Print
*

randy-rhoads-online.com


Bài viết gần đây


Bộ đề hiểu hiểu giờ Việt lớp 3 năm 2021 – 2022


3 ngày trước

Kể lại một trận tranh tài cử tạ nhưng em gồm dịp coi (3 mẫu)


2 tuần trước

Bài thu hoạch đào tạo SGK lớp 3 môn hoạt động trải nghiệm


4 tuần trước

Kể về phần lớn trò vui trong thời gian ngày hội (5 mẫu) – Văn chủng loại lớp 3


Tháng hai 28, 2022

Soạn bài bác Đi hội chùa Hương trang 68


Tháng nhị 28, 2022

Soạn bài bác Rước đèn ông sao trang 71


Tháng nhị 28, 2022

Chính tả bài xích Sự tích liên hoan Chử Đồng Tử trang 67


Tháng nhì 28, 2022

Chính tả bài Rước đèn ông sao trang 72


Tháng nhị 28, 2022

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường phải được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình coi sóc này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Bài Tập Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Lũy Thừa, Lôgarit, Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Mũ Lũy Thừa Logarit


Check Also
Close
Chuyên mục
Bài viết nổi bật
Bài viết bắt đầu nhất
gmail.com


Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to top button
Close
tìm kiếm kiếm cho:
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Recent Posts


Recent Comments


Không có bình luận nào để hiển thị.
Close
tác dụng tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember me Log In

Don't have an account?