Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 6 Unit 9: Cities of the world - liên kết tri thức

Trọn bộ lời giải sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 Unit 9: Cities of the world cuốn sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám đít chương trình sách bài tập giờ đồng hồ Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài tập về bên trong SBT giờ đồng hồ Anh 6 dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 9: cities of the world

*

A. Pronunciation (trang 16 SBT tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Write the following words in the correct columns. (Viết các từ sau vào đúng cột)

hour

nose

flower

cold

tower

boat

old

around

low

our

*

Đáp án:

/əʊ/

/aʊ/

boat

hour

nose

flower

old

around

cold

tower

low

ourr

Exercise 2. Read aloud the short poem. Pay attention to the underlined words. (Đọc lớn một bài bác thơ ngắn. Chăm chú các trường đoản cú được gạch men chân)

*

In Novemberit’s very cold.

The temperature is usually low.

There are no flowers anywhere to lớn see.

Onlywhite snow falling everywhere.

Don’t play outdoor without warm clothes.

Or you’ll catch a serious cold with running nose.

Xem thêm: Độ Cao Của Âm Là Một Đặc Tính Sinh Lí Của Âm Phụ Thuộc Vào Yếu Tố Nào Sau Đây

Hướng dẫn:Học sinh tự thực hành theo yêu mong đề bài.

B. Vocabulary và Grammar (trang 16, 17, 18 SBT giờ Anh lớp 6)

Exercise 1. Match the cities và the countries. (Hãy nối những thành phố với những nước)

*

Cities

Countries

1. London

a. Thailand

2. Sydney

b. Sweden

3. Bangkok

c. France

4. Stickholm

d. The United Kingdom

5. Paris

e. Australia

Đáp án:

1. D

2. E

3. A

4. B

5. C

Exercise 2. Put these adjectives into the positive or negative box (Đặt những tính tự vào hộp tích cực hoặc tiêu cực)