... Bo (add) 12- The _ anthem of Viet phái mạnh is sung (nation) 13- There is an match between Vietnam and Lebanon on VTV3 (nation) 14- The language of _ is Bahasa Malaysia (instruct) ... _ They speak French & English in Canada _ nam can’t that math _ Wash your clothes _ They have repaired this road ... Has destroyed many houses Many houses May I borrow your pen? Would you mind ? I started work for the company a year ago I’ve 10 She didn’t say a...

Bạn đang xem: Please wait


*

... Miễn giá thành A to lớn speak B speaking C speaks D speak The capital of Malaysia is A Hanoi B Paris C Kuala Lumpur D Seoul What is the traditional dress of Vietnamese women? It’s A the suit ... a picnic next week A in B at 27 Are you a stamp ? A collecting B collector 28 I want everybody khổng lồ listen A care B careful 29 Ann’s birthday is February 14 th A in B on C for D at ... Last month A were sent B sent C send D are sent 16 I English here since I graduated from Qui Nhon University A teach B taught C have taught D am teaching 17 He with his friends in an apartment...
*

... - giờ Việt khih giao tiếp, fan nói đề nghị lựa lựa chọn từ ngữ xưng hô Xưng hô không đưa ra dùng đại tự xưng hô mà dùng danh từ chức vụ, nghề ... Xưng hô trung hòa - nhân chính Vì thế, ko ý để gạn lọc từ ngữ xưng hô thích phù hợp với tình quan hệ bạn nói ko đạt kết giao tiếp mong muốn, chí nhiều trường hợp, tiếp xúc không tiến triển III giải pháp dẫn ... Dẫn gián tiếp : + kể lại lời giỏi ý nhân vật, có kiểm soát và điều chỉnh theo loại thuật lại, không giữ nguyên vẹn + Không cần sử dụng dấu hai chấm bao gồm thêm từ bỏ « Rằng » « Là » để phân cách phần dẫn cùng với phần lời...
*

... Giải:Có hình vẽ,cách c/m tương tự.Sau C/m hình 9- a Hình 9a A M I Q H Hình 9b p. B O N 1/ C/m:A,Q,H,M nằm đường tròn.(Tuỳ vào hình vẽ để sử dụng phương pháp sau:-Cùng làm cho với nhị đàu …một góc vuông -Tổng ... OAO’=1v ⇒OIO’=1v AB = ⇒DC =16 5/ Tính diện tích s ∆AMC.Ta bao gồm SAMC= AM.MC Ta bao gồm BD= BC Ta lại có DA2=CD.BD =16 .9 AD =12 ;BE=AB =15 ⇒DE =15 -9 = 6⇒AE= AD + DE = từ bỏ (1) tính AM;MC tính S SđAED=sđ   bài ... Hbh)⇒EOG=2.ADC (1) Do DEFC nt⇒EFD=ECD(cùng chắn cungDE);ECD =90 o-EDC(2 góc nhọn ∆ vuông EDC)();Do GBCF nt⇒GFB=GBC(cùng chắn cung GB);BCG =90 oGBC().Từ ()và()⇒EFD+GFB =90 o-EDC +90 o-GBC =18 0o-2ADC mà lại EFG =18 0o-(EFD+GFB) =18 0o -1 8 0o+2ADC=2ADC(2)...
*

... …………… lớn Ben Thanh market? a get b to lớn get c getting The souvenir cửa hàng is ………… the bookstore và the hotel a opposite b between c next to How ………… is it from Ha Noi to Ho bỏ ra Minh? – About 1 ,70 0km ... Helped her make the dress? f I went khổng lồ the movies _ _ _ _ _6 _ IV/Cho dạng khứ cồn từ: lớn make _ to lớn cut to lớn watch to buy _ khổng lồ teach to lớn arrive V/ Đặt cồn từ sau vào ... Letter to lớn Ha Noi a to send b sending c send It ………………… about two hours to lớn get there a gets b has c takes How ………… does it take khổng lồ get khổng lồ Ha Noi by coach? a far b long c much How much is that altogether?...
*

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 1 A visit from a pen pal - Period 1 - Lesson 1 : Getting started Listen & read ppsx


... The statements are true or false : - Play games in the Guess whole class Read - Work in group to lớn predict Lan ,s penpal comes from Malaysia Kualar Lumber is a small city The girls visited Hang ... (v) : communicating by mail - Be impressed by : (translation ) - Friendliness ( n) explanation -Listen carefully - Mosque ( n) - Guess its meanings - Peaceful atmosphere ( n) : Translation ... Pillar Pagoda - Repeat copy Explain the meanings of them khổng lồ Students if they not know II / Pre reading : Introduce the topic of the lesson mix the scene “ Imagine that a foreign pen pal...
... While reading : mở cửa prediction : Ask Ss lớn guess where Maryam went and what she did during the visit Ask Ss lớn lislen khổng lồ the tape read folow , then check check their prediction and add some ... Vacation V.Homework:Ask students khổng lồ write a short paragraph about what they have just discussed with their partner -Write a passage telling what you should take your pen pal to when s/he comes ... Khổng lồ Dong cha market We can shopping or I"ll just introduce them a Vietnamese market S2: Good ideas! I believe they will be interested in it Language notes : I wish you had a longer vacation V.Homework:Ask...
... PMQ 1/C/m:ABCD hình thang cân:Do cung BC =90 o ⇒BAC=45o (góc nt nửa cung trườn chắn).do cung AB=60o;BC =90 o;CD=120o⇒ AD =90 o ⇒ACD=45o ⇒BAC=ACD=45o.⇒AB//CD do cung DAB=150o.Cung ABC =150o.⇒ BCD=CDA ⇒ABCD ... ABP=ACD(gt) ⇒ HDP=KEP(1) bởi vì PEFD hình bình hành(cmt)⇒PDF=PEF(2) từ (1) (2)⇒HDF=KEF nhưng HD=FE;KE=DF⇒∆DHF∽∆EFK(cgc)⇒FK=FH ⇒đpcm bài 39: mang lại hình bình hành ABCD(A >90 o).Từ C kẻ CE;Cf;CG vuông góc với ... Bao gồm DA2=CD.BD=16 .9 AD=12;BE=AB=15⇒DE=15 -9= 6⇒AE= AD + DE = Từ(1) tính AM;MC tính S bài bác 44: trên (O;R),ta đặt theo chiều,kể từ điểm A cung AB=60o, cung BC =90 o cung CD=120o C/m ABCD hình thang cân...
... õm no ú, qua ú khổng lồ s liờn kt gia cỏc cõu cha chỳng - Lp cu trỳc cỳ phỏp: bài xích tập giờ việt 13 I bài tập khởi ngữ: *Bài tập 1: xác minh khởi ngữ bao gồm đoạn trích sau Đọc sách, đề xuất chọn mang đến tinh ... Hô tiếng Việt có điểm lưu ý gì? Nêu mang đến ví dụ để triển khai rõ điểm lưu ý * bài bác 5: Viết đoạn văn trình diễn cảm dìm em câu thơ sau: Cỏ non xanh tận chân mây Cành lê trắng điểm vài hoa Ôn Tập giờ Việt ... Vệt gạch ngang hai vết phẩy, hai vệt ngoặc đơn, vết gạch ngang vệt phẩy * Luyện tập: Phiếu học tập tập I Khởi ngữ: *Bài tập 1: khẳng định khởi ngữ gồm đoạn trích sau Đọc sách, cần chọn đến tinh phát âm cho...
... Quan tiền hệ giáo viên hỏi “Đi đâu” A lại trả lời “Em có tác dụng tập rồi.” Núi ko vào đề tài, lạc đề • bài xích 47: a) Phân biệt biện pháp dẫn trực tiếp cách dẫn con gián tiếp 19 HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN ... Trăng tròn HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN d) Hoán dụ -> trái tim người đồng chí yêu nước, gan , dũng cảm miền Nam… e) Nói giảm nói tránh->Tránh cảm giác khổ sở cảm xúc tác giả… • bài 49: ... ông giáo ạ! cái giống khôn TT • bài 10: search thành phần tình thái, cảm thán câu sau : HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN a) cơ mà mà ông sợ, tất cả lẽ ghê rợn giờ nhiều (Kim Lân, Làng) b)...
... MddD = 90 01, 045 = 8 61, 2 ml bài bác : Gọi kim loại cần tra cứu R Phương trình hóa học : RCO3 + H2SO4 > RSO4 + CO2 + H2O Số mol muối tạo thành: nRSO4 = 16 12 , 496 −60 = 0 ,1 mol Ta có: (R + 60).0 ,1 = 12 ,4 ... bài bác tập Hóa Chương b dung dịch natri sunfat đồng sunfat bài xích 13 : nhận thấy lọ hóa chất nhãn chứa muối sau: Na2CO3, MgCO3, BaCO3, CaCl2 bài xích 14 : cho 32g oxit kim loại hóa trị III tan hết 294 g ... HCl bài 10 : - Số mol CaO CO2 bằng: nCaO = 5,656 = 0 ,1 mol nCO2 = 2,822,4 = 0 ,12 5 mol Ta có PTPU: Như Dương (sưu tầm biên tập) Page of bài bác tập Hóa Chương CaO + H2O > Ca(OH)2 0,1mol 0,1mol...
... Văn – tập 1, NXB giáo dục và đào tạo 2006, trang 93 , 94 ) a) Tìm nhì từ đồng nghĩa tương quan với tự tưởng gồm thể thế từ tra cứu với trường đoản cú tưởng không? vì sao? b) kiếm tìm thành ngữ đoạn thơ bài 56: bài thơ "Bếp lửa" bởi Việt ... Ngữ văn lớp 9, Tập 2) a) chỉ còn ngữ thực phép link câu câu đoạn văn cho biết thêm phép liên kết gì? b) chỉ với ngữ thành phần khác hoàn toàn đoạn văn cho thấy tên hotline thành phần khác biệt bài xích 29: xác định ... Xem cảnh quan bề thanh Nao nao dòng nước uốn quanh Dịp ước nho bé dại cuối ghềnh bắc ngang bài xích 34: tất cả đoạn đối thoại sau: A Lan học tập bao gồm xuất sắc không ? B Lan hát múa xuất xắc a) Hãy hàm ý bao gồm đoạn đối thoại...
... bài bác tập Hóa Chương b hỗn hợp natri sunfat đồng sunfat bài 13 : nhận biết lọ hóa hóa học nhãn đựng muối sau: na 2CO3, MgCO3, BaCO3, CaCl2 bài 14 : đến 32g oxit kim các loại hóa trị III tan không còn 294 g ... MddD = 90 01, 045 = 8 61, 2 ml bài : gọi kim một số loại bắt buộc tìm R Phương trình hóa học : RCO3 + H2SO4 > RSO4 + CO2 + H2O Số mol muối tạo nên thành: nRSO4 = 16 12 , 496 −60 = 0 ,1 mol Ta có: (R + 60).0 ,1 = 12 ,4 ... HCl bài bác 10 : - Số mol CaO CO2 bằng: nCaO = 5,656 = 0 ,1 mol nCO2 = 2,822,4 = 0 ,12 5 mol Ta có PTPU: Như Dương (sưu khoảng biên tập) Page of bài bác tập Hóa Chương CaO + H2O > Ca(OH)2 0,1mol 0,1mol...
... Ngữ văn lớp 9, Tập 2) a) chỉ còn ngữ thực phép links câu câu đoạn văn cho biết thêm phép links gì? b) chỉ từ ngữ thành phần khác hoàn toàn đoạn văn cho thấy tên hotline thành phần biệt lập Đáp án bài xích 28: ... Minh Khuê – hầu như xa xôi) d) Này ông giáo ạ! mẫu giống khôn (Nam Cao – Lóo Hạc) Đáp án bài 9: a) Nửa giờ đồng hồ đồng hồ thời trang sau, chị Thao đưa vào hang TN CN toàn nước b) Tác giả thay mặt đại diện cho đồng bào miền ... bài 19: a) Câu ca dao khuyên thực hiên tốt phương châm đối thoại giao tiếp? tiếng nói chẳng chi phí mua, Lựa lời nhưng nói cho vừa ý b) xác minh thành phần phụ câu: fan nói viết thạo những thứ tiếng...

Xem thêm: Sửa Lỗi Windows Cannot Be Installed To This Disk, The Selected Disk Has An Mbr Partition Table


... Tàng văn học tập dân gian Việt Nam với nhiều tác phẩm: thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ca dao, tục ngữ, vè… i.S au thi đỗ vào trường thpt Việt yên I(ngôi trường mà mong ước) bài xích Phân tích cấu trúc ... Nhạt, phương diện sông rộng lớn thêm bài xích khẳng định kiểu câu theo mục tiêu nói phần trích sau: -Đã Tuấn…sang mặt chưa hả? -Sang đâu bố? -Bên sông ấy! Anh đáp vẻ hờ hững: -Chưa… Nhĩ tập trung nhằm nói điều mê mẩn ... Mượt mại, êm ả thích Ca-chiu –sa Hồng quân Liên Xô yêu thích ngồi bó giò mơ màng… c.Cái mạnh bạn Việt phái nam ta chuyên cần sáng sản xuất Điều thật có lợi kinh tế yên cầu tinh thần kỉ hình thức cao thái độ nghiêm...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề bài liệu mới đăng tóm tắt văn bạn dạng trong lòng bà mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập thiết bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8