Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (64.12 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Bộ bài tập tiếng anh lớp 9 unit 8: celebrations có đáp án

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 9

THEO TỪNG UNIT

UNIT 8: TOURISM

Bài 1. Find the word which has different sound in the part underlined.

Question 1: A. Wanted

B. WashedC. WorkedD. Stopped

Question 2: A. MentionB. QuestionC. ActionD. EducationQuestion 3: A. Who

B. WhenC. WhereD. What


A. There

B. ThankC. ThirstyD. Youth

Question 6: A. Delay

B.magnificentC.bank

D.travel

Question 7: A.exotic

B.erodeC.checkoutD.decision


Bài 2. Find the word which has different stress pattern from the others.

Question 10: A. Agree

B. FatherC. DependD. Enjoy

Question 11: A. Prefer


D. Agree

Question 12: A.original

B.geographyC.imperialD.stimulatingQuestion 13: A.magnificenceB.accessibleC.affordableD.destinationQuestion 14: A.breathtakingB.safari

D.deliciousĐáp án:

1 - A 2 - B 3 - A 4 - D 5 - A

6 - A 7 - C 8 - A 9 - D 10 - B

11 - C 12 - D 13 - D 14 - B 15 - D

Mời bạn đọc đọc thêm tài liệu tiếng Anh lớp 9 tại đây:

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-9 bài xích tập tiếng Anh lớp 9 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-9


lớp 9 https://vndoc.com/tieng-anh-lop-9 https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-9 https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop-9
*
bo de thi HS gioi lop 9 nam giới hoc 2009 - 2010 (co dap an) 3 577 0
*
tư liệu Trắc nghiệm ngữ pháp giờ Anh ppt 12 1 9
*
Trắc nghiệm sinh học tập lớp 12 theo từng chương bao gồm đáp án 41 109 6,296
*
*
CÁCH LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH pps 5 936 4
*
tuyển tập những đề thi học tập sinh giỏi môn thứ lý lớp 9 cung cấp huyện và tỉnh (có đáp án bỏ ra tiết) 63 19 64
*
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM THEO TỪNG CHƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN VẬT LÍ 200 1 0


Xem thêm: Cuộc Gọi Đến Không Có Id Người Gọi Là Gì ? Id Người Gọi Được Giải Thích

(8.55 KB - 5 trang) - cài Trắc nghiệm Ngữ âm giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 8 Tourism - bài xích tập giờ đồng hồ Anh 9 new theo từng Unit bao gồm đáp án