*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài bác hát

randy-rhoads-online.com xin ra mắt đến những quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập bộ bài bác tập trắc nghiệm phương pháp tìm giao con đường của hai mặt phẳng bởi quan hệ song song Toán lớp 11, tài liệu bao gồm 3 trang, tuyển chọn chọn bài tập trắc nghiệm biện pháp tìm giao tuyến đường của nhị mặt phẳng bằng quan hệ song song cóphương pháp giải cụ thể và bài bác tập có đáp án (có lời giải), giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quy trình ôn tập, củng cố kỹ năng và chuẩn bị cho kì thi môn Toán chuẩn bị tới. Chúc các em học viên ôn tập thật kết quả và đạt được hiệu quả như ao ước đợi.

Bạn đang xem: Bài tập tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng có đáp án

Tài liệu giải pháp tìm giao tuyến của nhị mặt phẳng bằng quan hệ tuy nhiên song bao gồm nội dung chính sau:

Phương pháp

- nắm tắt định hướng ngắn gọn giải pháp tìm giao tuyến đường của hai mặt phẳng bằng quan hệ tuy vậy song.

- gồm 5 bài tập trường đoản cú luyện phong phú và đa dạng có giải đáp và lời giải cụ thể Cách tìm giao tuyến của nhị mặt phẳng bởi quan hệ tuy nhiên song.

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tìm hiểu thêm và mua về chi tiết tài liệu dưới đây:

DẠNG 2. CÁCH TÌM GIAO TUYẾN CỦA hai MẶT BẰNG quan liêu HỆ song SONG

Phương pháp:

Sử dụng tính chất: nếu như hai khía cạnh phẳng αvà β bao gồm điểm chungM với lần lượt chứa hai đường thẳng tuy vậy song dvà d"thì giao tuyến của αvà βlà đường thẳng trải qua Msong tuy vậy với dvà d".

Câu 1: đến hình chóp S.ABCDcó đáy ABCDlà hình bình hành. Hotline dlà giao tuyến đường của hai mặt phẳng SADvà SBC. Xác minh nào sau đây đúng?

A. D qua và tuy vậy song cùng với BC. B. D qua và tuy vậy song cùng với DC.

C. D qua và tuy nhiên song với AB. D. D qua và song song với BD.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Ta có AD⊂SADBC⊂SACd=SAD∩SACAD//BC⇒d//BC(Theo hệ quả của định lý 2 (Giao đường của bố mặt phẳng)).

Câu 2: đến hình chóp S.ABCDcó đáy ABCDlà hình bình hành.

Tìm giao tuyến đường của nhì mặt phẳng SAB cùng SCD

A. là con đường thẳng trải qua S tuy vậy song cùng với AB, CD

B. là con đường thẳng đi qua S

C. là điểm S

D. là phương diện phẳng (SAD)

Hướng dẫn giải:

Ta cóAB⊂SABCD⊂SCDAB∥CDS∈SAB∩SCD

⇒SAB∩SCD=d∥AB∥CD,S∈d.

Câu 3: Cho hình bình hành ABCD cùng một điểm S không phía bên trong mặt phẳng ABCD. Giao đường của hai mặt phẳng SABvà SCDlà một đường thẳng tuy nhiên song với con đường thẳng làm sao sau đây?

A..AB B. AC. C. BC. D. SA.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Xét SABvà SCDcó

S là điềm chung AB//CDAB⊂SABCD⊂SCD

⇒SAB∩SCD=Sx//AB//CD

Câu 4: cho tứ diện ABCD. Ivà Jtheo đồ vật tự là trung điểm của AD và AC, G là giữa trung tâm tam giác BCD. Giao con đường của nhị mặt phẳng GIJvà BCDlà đường thẳng :

A. qua I và song song cùng với AB B. qua J và tuy vậy song với BD

C. qua G và tuy nhiên song cùng với CD D. qua G và song song cùng với BC

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Gọi dlà giao đường của GIJvà BCD.

Ta gồm G∈GIJ∩BCD, IJ//CD, IJ⊂GIJ, CD⊂BCD.

Suy ra dđi qua Gvà tuy vậy song với CD.

Xem thêm: Sản Xuất Lương Thực Ở Đồng Bằng Sông Hồng Có Tầm Quan Trọng Như Thế Nào

Câu 5: đến hình chóp S.ABCDcó lòng ABCD là hình thang với các cạnh đáy là AB và CD. điện thoại tư vấn I, J theo lần lượt là trung điểm của những cạnh AD với BC với G là giữa trung tâm của tam giác SAB.