Câu 17: đến hàm số gồm đồ thị (C) tất cả hai điểm rành mạch M, N tổng khoảng cách từ M cùng N mang đến hai tiệm cận là nhỏ nhất. Khi đó

*
bằng

A.

Bạn đang xem: Bài tập tìm tiệm cận của hàm số

68 B. 48 C. 16 D. 32

Câu 18: Đồ thị hàm số

*
. Số tiệm cận của thiết bị thị hàm số trên là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

Câu 19: đến hàm số

*
cùng
*
. Tổng số con đường tiệm cận của hai vật thị là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 20: Tìm tất cả các cực hiếm thực của thông số m đựng đồ thị hàm số

*
gồm tiệm cận đi qua điểm
*

A.

*
B. C. D.

Câu 21: mang lại hàm số

*
. Đồ thị hàm số đã đến có các đường tiệm cận nào?

A. gồm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang B. Chỉ gồm tiệm cận đứng

C. Chỉ bao gồm tiệm cận ngang D. không có tiệm cận

Câu 22: Đồ thị hàm số

*
gồm mấy mặt đường tiệm cận:

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 23: call a,b,c thứu tự là số tiệm cận của các đồ thị hàm số sau:

*
; . đánh giá nào sau đây là đúng ?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 24: cho hàm số

*
. Nếu thiết bị thị hàm số bao gồm tiệm cận đứng và có tiệm cận ngang và trải qua điểm
*
thì phương trình hàm số là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 25: Đường thẳng

*
được điện thoại tư vấn tiệm cân nặng đứng của đồ dùng thị hàm số
*
nếu:

A.

*
B.
*
C.
*
D.

Câu 26: khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm phân thức chỉ gồm tiệm cận ngang khi bậc của tử số to hơn bậc của mẫu mã số.

B. Đồ thị hàm phân thức chỉ gồm tiệm cận ngang lúc bậc của tử số không lớn hơn bậc của chủng loại số.

C. Đồ thị hàm phân thức luôn luôn có tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm phân thức luôn có tiệm cận đứng.

Câu 27: mang đến hàm số

*
. Xác minh nào sau đấy là đúng?

A. Đồ thị hàm số tất cả 2 mặt đường tiệm cận đứng là và 2 đường tiệm cận ngang là

B. Đồ thị hàm số tất cả 2 đường tiệm cận đứng là cùng 1 con đường tiệm cận ngang là

C. Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng là cùng 1 đường tiệm cận ngang là

D. Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng là và không tồn tại tiệm cận ngang.

Câu 28: Đồ thị hàm số

*
có bao nhiêu con đường tiệm cận ?

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 29: Đồ thị hàm số nào dưới đây nhận con đường thẳng là 1 trong những đường tiệm cận ?

A.

*
B.
*
C.
*
D.

Câu 30: Đồ thị hàm số nào dưới đây có 2 đường tiệm cận ngang?

A.

*
B. C.
*
D.
*

Câu 31: Đồ thị hàm số nào tiếp sau đây không gồm tiệm cận đứng ?

A.

*
B. C.
*
D.
*

Câu 32: hotline A là 1 điểm thuộc đồ gia dụng thị hàm số

*
. Hotline S là tổng khoảng cách từ A mang lại 2 mặt đường tiệm cận của (C). Giá bán trị bé dại nhất của S là

A.

*
B.
*
C. 6 D. 12

Câu 33: đến hàm số , tất cả đồ thị (C). Call P, Q là 2 điểm tách biệt nằm trên (C) thế nào cho tổng khoảng cách từ phường hoặc Q tới 2 mặt đường tiệm cận là nhỏ dại nhất. Độ dài đoạn thẳng PQ là:

A.

*
B.
*
C. 4 D.
*

Câu 34: mang đến hàm số

*
. Với mức giá trị nào của m thì thiết bị thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng?

A. B.

*
C.
*
D.

Câu 35: cho hàm số

*
. Tiệm cận đứng của đồ vật thị hàm số (C) là:

A.

*
B. C.
*
D.
*

Câu 36: đến hàm số

*
. Tọa độ giao điểm của tiệm cận đứng với tiệm cận ngang của (C) là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 37: mang lại hàm số

*
. Tiệm cận xiên của đồ vật thị hàm số (C) là:

A. B.

*
C.
*
D.

Câu 38: cho hàm số

*
. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (C) là:

A. B.

C. với D. Đồ thị không tồn tại tiệm cận đứng

Câu 39: mang đến hàm số

*
. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (C) là:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 40: cho hàm số

*
. Tiệm cận ngang của vật thị hàm số (C) là:

A. B.

C.D. cùng

Câu 41: mang đến hàm số

*
. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (C) là:

A. B.

C. cùng D.

*
với
*

Câu 42: đến hàm số

*
. Tra cứu m đựng đồ thị hàm số (C) không có tiệm cận đứng

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 43: cho hàm số

*
. Tìm m để đồ thị hàm số (C) bao gồm một tiệm cận đứng

A. B. C. với D.

Câu 44: mang đến hàm số

*
. Search m để đồ thị hàm số (C) bao gồm tiệm cận xiên tạo ra với nhị trục tọa độ một tam giác có diện tích s bằng 4.

A. với B. cùng C.

*
D.

Câu 45: search giao điểm hai tuyến phố tiệm cận của trang bị thị hàm số

*

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 46: mang đến hàm số gồm đường cong (C). Xác định nào sau đây là đúng?

A. (C) ko tồn trên tiệm cận. B. (C) bao gồm tiệm cận ngang là

C. (C) dấn

*
là tiệm cận xiên. D. (C) có hai đường tiệm cận đứng.

Câu 47: tra cứu số mặt đường tiệm cận của thiết bị thị hàm số

*

A. 2 B. 1 C. 3 D. 0

Câu 48: Tìm đường tiệm cận xiên của đồ gia dụng thị hàm số

A. B. C. D.

Câu 49: tra cứu giao điểm của trục tung cùng với tiệm cận xiên của mặt đường cong

*

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 50: Tìm đường tiệm cận xiên của trang bị thị hàm số

A. B. C. D.

*

Câu 51: Tìm toàn bộ các quý hiếm của thông số m đựng đồ thị hàm số

*
ko tồn tại đường tiệm cận xiên.

A.

*
B. C. D.

Câu 52: Tìm tất cả các cực hiếm của thông số m để mặt đường cong

*
gồm hai tiệm cận đứng ?

A.

*
B.
*
C. D.
*

Câu 53: Tìm toàn bộ các quý hiếm của tham số m để đường cong

*
có hai tiệm cận đứng.

A.

*
B.
*
C.
*
D.

Câu 54: giả sử

*
là giao điểm của con đường phân giác góc phần tư trước tiên (của khía cạnh phẳng tọa độ) với tiệm cận ngang của đồ gia dụng thị hàm số
*
. Tính
*

A. 2 B. 3 C. 4 D. 8

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1.A

2.D

3.C

4.D

5.A

6.D

7.A

8.B

9.C

10.C

11.D

12.D

13.C

14.D

15.B

16.B

17.D

18.C

19.C

20.A

21.A

22.B

23.A

24.B

25.D

26.B

27.A

28.A

29.B

30.C

31.B

32.B

33.A

34.A

35.C

36.D

37.A

38.C

39.C

40.C

41.C

42.C

43.C

44.A

45.A

46.B

47.A

48.D

49.A

50.A

51.B

52.A

53.A

54.A

Câu 1: lựa chọn B

Câu 2: chọn B

Câu 3: lựa chọn B

Câu 4: chọn B

Câu 5: chọn C

Câu 6: chọn A

Câu 7: chọn C

Câu 8: Ta có

*
. Khi đó
*
*
suy ra y = x là tiệm cận xiên của hàm số. Chọn B

Câu 9: Ta bao gồm

*
. Khi ấy
*
suy ra y = 2x +1 là tiệm cận xiên của hàm số. Chọn C

Câu 10: Đồ thị hàm số sinh hoạt câu A với B không tồn tại tiệm cận, vật thị hàm số nghỉ ngơi câu D bao gồm tiệm cận xiên

Xét ý C: Ta gồm

*
nên đồ thị hàm số nhận mặt đường thẳng y = 0 là tiệm cận ngang. Chọn C

Câu 11: Đồ thị hàm số ngơi nghỉ câu A cùng B không có tiệm cận, vật dụng thị hàm số sinh hoạt câu C bao gồm tiệm cận ngang là y = 0

Xét ý D: Ta có nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là Chọn D

Câu 12: Đồ thị hàm số sinh hoạt câu A với B không có tiệm cận, thiết bị thị hàm số ngơi nghỉ câu C tất cả tiệm cận ngang là y = 0 Xét ý D: Ta tất cả nên vật dụng thị hàm số tất cả tiệm cận xiên là chọn D

Câu 13: Ta có

*
nên thứ thị hàm số có 1 đường tiệm cận xiên là . Trong khi
*
đề nghị đồ thị hàm số tất cả 2 mặt đường tiệm cận đứng là x = -1 cùng x= 1. Cho nên vì thế đồ thị hàm số có 3 mặt đường tiệm cận. Chọn C

Câu 14: chọn C

Câu 15: Ta có

*
nên thứ thị hàm số
*
nhận con đường thẳng là tiệm cận ngang. Do vậy đường thẳng y = -8 là tiệm ngang của đồ gia dụng thị hàm số
*
. Chọn B

Câu 16: Ta có

*
Do sẽ là tiệm cận ngang là y = 2

Lại có

*
phải tiệm cận đứng là x = 1. Chọn C

Câu 17: Ta có tiệm cận đứng là x = 2, tiệm cận ngang là y = 1. Gọi

*

Khi đó

*

Do vậy

*

Dấu ‘=” xảy ra

*
. Chọn D

Câu 18: Ta có

*
nên trang bị thị hàm số có 2 mặt đường tiệm cận đứng là x = 1, x= 2

Mặt không giống

*
nên thứ thị hàm số bao gồm tiệm cận ngang là y = 1. Chọn C

Câu 19: Xét

*
có 1 tiệm cận đứng là x = 1

Mặt khác

*
;
*

Nên thiết bị thị hàm số bao gồm 2 mặt đường tiệm cận ngang là

*
1

Xét

*
ta gồm đồ thị hàm số gồm một tiệm cận ngang là y = 1 với chỉ bao gồm một tiệm cận đứng là x = -3. Vì thế tổng số tiệm cận là 5. lựa chọn C

Chú ý: vị

*
cần x = 3 không là tiệm cận đứng.

Câu 20: Điều kiện nhằm hàm số không suy đổi thay là

*

Khi đó trang bị thị hàm số bao gồm hai tiệm cận là:

*

Vì vật thị hàm số tất cả tiệm cận đi qua điểm A(1;4) yêu cầu ta có

*
. Chọn A

Câu 21: chọn B

Câu 22: Đồ thị hàm số đang cho bao gồm 2 tiệm cận đứng x = 0, x = 1 cùng một tiệm cận ngang là y = 1. chọn A

Câu 23: Ta có

*
nên đồ thị hàm số bao gồm duy duy nhất một tiệm cận ngang là y = 0 (1 TC)

Đồ thị hàm số

*
có tiệm cận ngang là y = 0 và gồm 2 tiệm cận đứng (3 TC)

Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng

*
và có 1 tiệm cận ngang
*
(2 TC).

Do vậy b > c > a. Lựa chọn C

Câu 24: Xét

*

Chú ý

*
do thế đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng
*
với 1 1 tiệm cận ngang y = 1. lựa chọn B

Câu 25: Ta có thì x = a là tiệm cận đứng của đồ gia dụng thị hàm số y = f(x). Chọn D

Câu 26: lựa chọn A

Câu 27: Ta có

*

*
vì thế đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang

Lại bao gồm

*
yêu cầu đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng là vày vậy. Chọn A

Câu 28: chọn B

Câu 29: lựa chọn B

Câu 30: Loại A, C vì hàm số chỉ tất cả một tiệm cận ngang và hàm số

*
không có tiệm cận

Xét hàm số

Ta có:

*
. Hàm số chỉ có 1 tiệm cận ngang y = 0. Các loại B. lựa chọn C

Câu 31: Xét hàm số dạng

Hàm số bao gồm tiệm cận đứng lúc

*
sao cho hàm số không khẳng định tại đó.

Từ đó ta nhấn xét hàm số không có tiệm cận đứng khi hàm số đó luôn khẳng định trên R.

Ta bao gồm

*
Hàm số luôn khẳng định trên R. Chọn A

Câu 32: Gọi

*
. Hàm số
*
gồm tiệm cận đứng x = 3, cùng tiệm cận ngang y = 1.

Tổng khoảng cách từ A đến hai tuyến phố tiệm cận

*
. lựa chọn B

Câu 33: Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = 1 cùng tiệm cận đứng x = 2. Suy ra tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận là I (2;1)

Gọi

*
. Lúc đó tổng khoảng cách từ p đến hai tuyến đường tiệm cận
*
*

*
. Chọn A

Câu 34: Cần ghi nhớ số tiệm cận đứng của hàm số bằng với số nghiệm của phương trình . Yêu cầu bài toán ó phương trình

*
bao gồm nghiệm kép
*
. Kiểm soát lại với ta được
*
Đồ thị hàm số
*
luôn có một tiêm cận đứng.

Chọn A

Câu 35: lựa chọn B

Câu 36: chọn C

Câu 37: chọn B

Câu 38: lựa chọn C

Câu 39: lựa chọn B

Câu 40: Ta gồm

*
*

Đồ thị hàm số gồm 2 tiệm cận ngang y = 1 cùng y = -1. chọn C

Câu 41: Ta có

*
là tiệm cận ngang.
*
là tiệm cận ngang.

Đồ thị hàm số tất cả 2 tiệm cận ngang y = 1 cùng y = -1. Chọn C

Câu 42: chọn C

Câu 43: chọn B

Câu 44: lựa chọn C

Câu 45: chọn B

Câu 46: Hàm số luôn luôn có tiệm cận đứng

*
với tiệm cận ngang

Khi đó hàm số luôn có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang . chọn B

Câu 47: Tập xác minh

*

Ta bao gồm

*
là tiệm cận đứng

Ta gồm

*
là tiệm cận xiên

Vậy hàm số có 2 con đường tiệm cận. Chọn A

Câu 48: Ta có

*

Ta tất cả

*
là tiệm cận xiên. Chọn D

Câu 49: Ta có

*

Ta gồm

*
là tiệm cận xiên

Giao điểm của tiệm cận xiên cùng với trục tung là điểm

*
. Lựa chọn A

Câu 50: Gọi

*
là tiệm cận xiên của đồ vật thị hàm số

Khi đó

*

*

Suy ra tiệm cận xiên của hàm số là đường thẳng gồm phương trình y = x.

Xem thêm: Mật Khẩu Id Apple Khi Quên Nhanh Chóng, Cách Lấy Lại

chọn A

Câu 51: Hàm số không có tiệm cận xiên khi nhiều thức

*
bao gồm chứa hiền hậu x – 1 (tức là phương trình có nghiệm x = 1)

Yêu cầu vấn đề

*
. Chọn B

Câu 52: yêu cầu nhớ số tiệm cận đứng của thiết bị thị hàm số bằng với số quý giá x nhưng tại đó hàm số ko xác định.

Ta gồm D = R1;2

Để hàm số

*
tất cả hai tiệm cận đứng thì phương trình
*
và phương trình
*
có nghiệm không giống 1 cùng 2

Suy ra

*
. lựa chọn A

Câu 53: Ta bao gồm

*

Để con đường cong

*
bao gồm hai tiệm cận đứng thì phương trình
*
cùng phương trình
*
có nghiệm khác 1 cùng 3